Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Apator odnotował 15,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 14,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Mostostal Zabrze odnotował 2,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 3,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa R22 przejmuje kolejne rumuńskie spółki i umacnia się na pozycji lidera rumuńskiego rynku hostingu i domen, podała spółka. R22 za łączną kwotę 4,2 mln euro przejmuje trzy podmioty obsługujące łącznie ponad 20 tys. klientów.

Vantage Development odnotował 2,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 3,91 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

KGHM Polska Miedź dołączył do Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego, podała spółka.

Akcjonariusze Polimeksu-Mostostalu zdecydują na walnym zgromadzeniu, zwołanym na 13 czerwca, o niewypłacaniu dywidendy z zysku netto za 2018 rok, w kwocie 22,1 mln zł, podała spółka.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) wybrała ofertę Famuru w przetargu na najem pięciu kombajnów chodnikowych, podała spółka. Wartość umowy wyniesie do 47,42 mln zł brutto.

Realizacja planowanych inwestycji zabudowy metanowych silników kogeneracyjnych o łącznej mocy 48MWe pozwoli Jastrzębskiej Spółce Węglowej (JSW) na ograniczenie śladu węglowego o ok. 1,5 mln ton CO2 do 2025 r, poinformował prezes Daniel Ozon. Dzięki inwestycjom możliwe będzie także potencjalne zwiększenie produkcji energii elektrycznej przez silniki gazowe z ok. 90 000 MWh w 2017 r. do ok. 490 000 MWh w 2022 r.

Akcjonariusze Alumetalu zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 43 862 155,46 zł pochodzącej z zysku netto spółki za 2018 rok oraz część kapitału zapasowego spółki w kwocie 19 294 175,98 zł, tj. w łącznej kwocie 63 156 331,44 zł, czyli 4,08 zł na każdą akcję, podała spółka.

Akcjonariusze Pharmeny zdecydują na zwyczajnym walnym zgromadzeniu zwołanym na 25 czerwca o przeznaczeniu 1,16 mln zł zysku za 2018 r. w całości na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał.

Spółki Boryszew, SPV Boryszew 3 i Impexmetal z Grupy Boryszew ogłosiły wezwanie na wszystkie akcje Impexmetalu znajdujące się w wolnym obrocie, w cenie 4,25 zł za sztukę, podała spółka. Celem jest osiągnięcie 100% akcji spółki i wycofanie jej z giełdy.

Zarząd Bowim zarekomendował wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy z zysku za 2018 r. w kwocie 0,03 zł na jedną akcję, tj. na dzień podjęcia uchwały łącznie 530 743,11 zł oraz zaproponował przeznaczenia pozostałej części zysku, tj. 9 649 737,79 zł na zwiększenie kapitału zapasowego, z zastrzeżeniem, iż kwoty mogą ulec zmianie w wyniku odkupów akcji własnych, podała spółka.

Akcjonariusze Orbisu zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 14 czerwca o pozostawieniu całego zysku netto za rok 2018 w kwocie 141,9 mln zł z przeznaczeniem na cele statutowe, podała spółka.

Zarząd Oponeo.pl zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie 5,57 mln zł z zysku netto za 2018 r., wynoszącego 16,83 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,4 zł na akcję, podała spółka. Kwotę 11,26 mln zł proponuje się przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego.

Akcjonariusze Globalworth Poland Real Estate N.V. postanowili, że wypłacona w styczniu br. zaliczka na poczet dywidendy, wynosząca 0,08 euro na akcję, będzie stanowić ostateczną dywidendę przypadającą akcjonariuszom z zysku wypracowanego w roku obrotowym 2018, podano w uchwałach walnego zgromadzenia. Na zaliczkową dywidendę przeznaczono łącznie 35,42 mln euro.

Zrewidowana polityka energetyczna głównego akcjonariusza Santander Bank Polska przewiduje, że nie będzie on dostarczał produktów finansowych przeznaczonych na nowe projekty elektrowni węglowych, podał bank. Santander Bank Polska zobowiązał się także do stopniowego przechodzenia na zieloną energię.

Akcjonariusze Rafako zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 14 czerwca o przeznaczeniu zysku netto za 2018 r., w wysokości 4,3 mln zł, w całości na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał.

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) podtrzymuje oczekiwanie kilkuprocentowego wzrostu wolumenu produkcji węgla, poinformował prezes Daniel Ozon.

Zarząd Grupy Azoty Zakładów Azotowych Puławy (ZA Puławy) zdecydował o rekomendowaniu akcjonariuszom wypłaty 1,76 zł dywidendy na akcję z zysku za 2018 r., podała spółka.

Mostostal Warszawa zawarł z Cross Point C umowę na budowę biurowca Cross Point C za 31,31 mln zł brutto, podała spółka.

Alumetal spodziewa się utrzymania wolumenu sprzedaży z ostatnich 12 miesięcy na poziomie powyżej 200 tys. ton po dwóch kwartałach 2019 roku, podała prezes i dyrektor zarządzająca Agnieszka Drzyżdżyk.

Grupa PZU ma oportunistyczne podejście do akwizycji za granicą. W dłuższym terminie chce rosnąć nieorganicznie, ale obecnie nie widzi podmiotów, których przejęcie mogłoby zwiększyć wartość PZU w przyszłości, wynika ze słów członka zarządu PZU i PZU Życie Tomasza Kulika.

Akcjonariusze Lubelskiego Węgla Bogdanka (LW Bogdanka) zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 18 czerwca przeznaczeniu 25,51 mln zł z zysku netto za 2018 rok na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,75 zł na akcję, podała spółka.

Nakłady inwestycyjne Alumetalu wyniosą ok. 40 mln zł w 2019 roku, w porównaniu do 34,1 mln zł w roku 2018, poinformował członek zarządu, dyrektor finansowy Przemysław Grzybek.

Akcjonariusze ML System zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 14 czerwca przeznaczeniu 1,13 mln zł z zysku netto za 2018 rok na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,2 zł na akcję, podała spółka.

Okres zwrotu związany z projektem pracowniczych planów Kapitałowych (PPK) jest nieco dłuższy niż w standardowych projektach, w które angażuje się PZU, oczekując rentowności maksykmalnie w przeciągu 3 lat, poinformował członek zarządu PZU Tomasz Kulik.

Nakłady inwestycyjne PZU wyniosą ok. 100 mln zł w bieżącym roku, poinformował członek zarządu PZU i PZU Życie Tomasz Kulik.

Należy się spodziewać, że wyniki Alumentalu w 2019 roku będą odstawać od planów zapisanych w opcji menedżerskiej, zapowiedziała prezes i dyrektor zarządzająca Agnieszka Drzyżdżyk.

Na stacji paliw Lotos w Pruszkowie przy ul. Poznańskiej 24 otwarto trzydziestą restaurację amerykańskiej sieci Subway, podała Grupa Lotos. Jeszcze w tym półroczu do tego grona dołączą następne lokalizacje. Lotos umacnia tym samym swoją pozycję największego franczyzobiorcy na rynku, podkreśliła spółka.

Ronson Development rozpoczął przedsprzedaż 27 lokali w ramach III etapu osiedla Vitalia Residence we Wrocławiu, podała spółka.

Orbis podjął decyzję o podziale działalności grupy na część serwisową, obejmującą świadczenie usług dla hoteli na podstawie umów franczyzy i umów o zarządzanie (tzw. asset light) oraz na część związaną z posiadaniem nieruchomości hotelowych (tzw. asset heavy) i skoncentrowaniu działalności na części nieruchomościowej, podała spółka.

Ultimate Games ustalił datę premiery gry "Selma and the Wisp" oraz "Robot Squad Simulator" na Nintendo Switch na 31 maja 2019 roku, podała spółka.

Zarząd Orbisu postanowił zarekomendować akcjonariuszom zatrzymanie całego zysku netto za rok 2018 w kwocie 141 900 600,3 zł z przeznaczeniem na cele statutowe, podała spółka.

Zarząd Erbudu ocenia wyniki I kw. 2019 r. jako zadowalające i jest optymistycznie nastawiony do wyników finansowych w kolejnych okresach, wynika z wypowiedzi prezesa Dariusza Grzeszczaka dla ISBnews. Spodziewa się on w całym 2019 r. stabilnych r/r przychodów i "jest spokojny" o zyski na poziomie operacyjnym i netto w br.

Aplisens planuje skup akcji własnych na cele realizacji programu motywacyjnego, który mógłby się odbyć w październiku-listopadzie tego roku, poinformował prezes Adam Żurawski.

Aplisens powinien zrealizować cel sprzedaży grupy na rok 2019 z obowiązującej strategii, poinformował prezes Adam Żurawski. Nową strategię spółka może zaprezentować w lutym lub marcu 2020 r.

Aplisens zakłada, że nakłady inwestycyjne wyniosą w 2019 r. między 8 mln zł a 10 mln zł, poinformowała dyrektor finansowa Agnieszka Machnikowska-Żółtek.

Atal rozpoczął sprzedaż 251 mieszkań i 4 lokali usługowych w projekcie - Apartamenty Karolinki, podała spółka. Planowany termin oddania pierwszego etapu inwestycji Apartamenty Karolinki do użytkowania to III kw. 2021 roku.

Aplisens odnotował 3,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 3,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Unibep ma umowę na realizację w technologii modułowej mieszkań studenckich w Trondheim w Norwegii, podała spółka. Zamawiającym jest Nardobakken AS - spółka należąca do Heimdal Bolig AS i Ovre Rotvoll AS. Wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy wynosi 96,6 mln NOK, co na dzień zawarcia umowy stanowi równowartość ok. 42,5 mln zł netto.

Aplisens odnotował 3,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 3,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Unibep ma umowę na realizację w technologii modułowej mieszkań studenckich w Trondheim w Norwegii, podała spółka. Zamawiającym jest Nardobakken AS - spółka należąca do Heimdal Bolig AS i Ovre Rotvoll AS. Wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy wynosi 96,6 mln NOK, co na dzień zawarcia umowy stanowi równowartość ok. 42,5 mln zł netto.

Wittchen odnotował 2,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 2,68 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

IMC odnotowało 8,87 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 8,23 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Libet prognozuje 236 mln zł skonsolidowanych przychodów, 40 mln zł EBITDA i 17 mln zł zysku netto w 2019 r., podała spółka.

Sąd otworzył przyspieszone postępowanie układowe TXM, poinformowała spółka. Tym samym spółka może zintensyfikować proces restrukturyzacji, który ma pozwolić na usprawnienie funkcjonowania sieci oraz zapewnić odbudowę jej rentowności w przyszłości.

OEX odnotowało 1,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 1,51 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Mabion odnotował 14,98 mln zł jednostkowej straty netto w I kw. 2019 r. wobec 14,35 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Konsorcjum Stali odnotowało 1,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 11,45 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

W ocenie Grupy Eurocash wyrok Sądu Unii Europejskiej, który stwierdził nieważność decyzji Komisji Europejskiej nakazującej zawieszenie wprowadzenia podatku od sprzedaży detalicznej w Polsce, jest pozytywną informacją dla małych przedsiębiorstw, poinformował dyrektor finansowy grupy Jacek Owczarek. Eurocash szacuje, że dla spółki wysokość tego podatku może wynieść ok. 30 mln zł rocznie.

Master Pharm odnotował 1,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2019 r. wobec 2,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa Energa miała wstępnie 554 mln zł EBITDA w I kw. 2019 r., podała spółka.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) odnotowało 1 064 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 1 566 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem