Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

PKO Leasing zamierza dokonać zmiany ceny po której będą nabywane akcje Prime Car Management (PCM) od 23 maja br. do 20 zł z 23,75 zł, podało PCM.

PMPG Polskie Media odnotowały 1,27 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 2,33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

APS Energia odnotowała 2,3 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 3,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

ATM odnotował 0,81 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2019 r. wobec 0,42 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zwyczajne walne zgromadzenie British Automotive Holding (BAH) podjęło uchwałę w sprawie dywidendy w kwocie 14,54 mln zł z zysku osiągniętego w roku obrotowym 2018, podała spółka. Oznacza to wypłatę w wysokości 0,35 zł na akcję, łącznie z zaliczkami w wysokości 0,26 zł na akcję, które spółka już wypłaciła akcjonariuszom.

Akcjonariusze Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zdecydują o wypłacie 3,18 zł dywidendy na akcję za 2018 r., wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 17 czerwca.

CI Games zdecydował o emisji nie więcej niż 12 mln akcji serii H po cenie emisyjnej nie niższej niż 0,9 zł i nie wyższej niż 1 zł, podała spółka. W ramach oferty CI Games chce pozyskać od inwestorów ok. 11 mln zł na zwiększenie swojej skali działalności. Spółka planuje przeprowadzenie emisji w pierwszej połowie czerwca.

Pozbud naruszył w I kwartale 2019 roku kowenant finansowy, wynikający z umów kredytowych zawartych pomiędzy Pozbud T&R a PKO Bankiem Polskim, podała spółka.

Zapisy w wezwaniu na akcje ABC Data zostały ponownie przedłużone, tym razem do 13 czerwca, podał pośredniczący Santander Bank Polska S.A.- Santander Biuro Maklerskie.

LG Chem Energy zlecił Tauron Dystrybucji Serwis budowę zasilania wewnętrznego w fabryce LG Chem w Biskupicach Podgórnych, podał Tauron. Koniec prac jest zaplanowany na styczeń 2020 r.

Nationale-Nederlanden OFE zmniejszyło stan posiadania akcji Elektrobudowy poniżej 5% głosów na walnym zgromadzeniu, podała spółka.

Polska Spółka Gazownictwa (PSG) z grupy kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) uruchomiła dostawy gazu ziemnego do Lisewa w województwie kujawsko-pomorskim. Inwestycja została zrealizowana w ramach Programu Przyspieszenia Inwestycji w Sieć Gazową Polski.

MOL rozpoczął budowę nowego zakładu produkcji asfaltu modyfikowanego z dodatkiem gumy w Zalaegerszeg na Węgrzech, w rejonie rafinerii Zala, podała spółka. Wartość inwestycji to 3 mld HUF (ok. 39,5 mln zł).

Zarząd Famuru zarekomendował akcjonariuszom wypłatę dywidendy w kwocie 206 914 756,32 zł z zysku roku 2018 oraz zysku lat ubiegłych, co daje 0,36 zł na jedną akcję, podała spółka.

Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) rekomenduje akcjonariuszom przeznaczenie całości kwoty zysku netto wypracowanego w 2018 roku na kapitał zapasowy, podała spółka.

Zarząd Wawel zarekomendował przeznaczenie na dywidendę 37,49 mln zł z zysku netto za 2018 r., co oznacza wypłatę w wysokości 25 zł na akcję, podała spółka.

Akcjonariusze Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 18 czerwca o przekazaniu zysku za 2018 r., wynoszącego 65,01 mln zł, w całości na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał.

Spółki Primetech (dawniej: Kopex) i PBSZ 1 z grupy kapitałowej Famur podpisały z Jastrzębską Spółką Węglową umowę rozporządzającą sprzedaży Przedsiębiorstwa Budowy Szybów (PBSz), podał Famur. Wartość transakcji to 204 mln zł.

Wirtualna Polska Holding liczy, że jej nową usługą DAI (Dynamic Ad Insertion) będą zainteresowani nadawcy telewizyjni, gdyż znacząco zwiększa ona ich przychody reklamowe, wynika ze słów prezesa Jacka Świderskiego. Spółka zadowolona jest również z wyników, jakie osiągnęła w I kw. w poszczególnych segmentach.

R22 chce na jesieni zaprezentować markę, pod którą będzie działać w całej Europie, poinformował prezes Jakub Dwernicki.

R22 ocenia, że w okresie letnim może wejść poprzez akwizycje do dwóch nowych krajów regionu CEE, wynika ze słów prezesa Jakuba Dwernickiego.

R22 podtrzymuje deklarację podwojenia skali biznesu w ciągu dwóch lat i zwiększenia bazy klientów do 0,5 mln klientów, poinformował prezes Jakub Dwernicki.

Wirtualna Polska Holding nadal jest zainteresowana realizacją akwizycji za granicą, szczególnie w segmencie e-commerce, nie wyklucza także przejęć na rynku krajowym w segmencie mediowym, poinformował prezes Jacek Świderski.

QubicGames zawarł z firmą Kayabros z siedzibą w Turcji umowę wydawniczą, określającą szczegóły wydania gry "Soul Searching" na konsolę Nintendo Switch, podała spółka. Premiera Gry na platformie Nintendo Switch planowana jest w IV kw. 2019 roku.

Mostostal Warszawa podpisał z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) oddział w Opolu umowę na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Praszki w ciągu drogi krajowej 45, podała spółka. Wartość umowy to 171,5 mln zł brutto.

Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol podpisała dzisiaj list intencyjny w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej przez PGE Energia Odnawialna, poinformowały spółki. Instalacja o mocy 5 MW i rocznej produkcji 4,97 GWh w najbardziej prawdopodobnym wariancie będzie produkowała czystą energię na własne potrzeby Grupy Azoty Siarkopol, a partnerzy nie wykluczają dalszego znaczącego rozwoju projektu, w formule wspólnego przedsięwzięcia.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) rozpoczęło wiercenie otworu eksploatacyjnego Rehman-6 na złożu Rehman w Pakistanie, podała spółka.

Rada nadzorcza Orlen Laboratorium z grupy kapitałowej PKN Orlen ogłosiła wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska prezesa i członka zarządu ds. finansowych, podała spółka. Termin składania ofert upływa 22 maja br.

Carbon Studio rozpoczęło działalność wydawniczą, podała spółka. Przyjęta strategia rozwoju zakłada pozyskanie pierwszych tytułów do portfolio wydawniczego do końca 2019 roku.

Rada nadzorcza Orlen Eko z grupy kapitałowej PKN Orlen ogłosiła wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska prezesa i członka zarządu, podała spółka. Termin składania ofert upływa 27 maja br.

Spółka GPP Business Park zrealizowała inwestycję polegającą na stworzeniu nowoczesnego, energooszczędnego kompleksu biurowo-magazynowego w Katowicach. Dzięki udzielonej przez Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) 10-letniej pożyczce w wysokości 35 mln euro, będzie mogła stawiać kolejne budynki o podobnym charakterze, podał bank.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wznowiła obrót akcjami T-Bull od 20 maja br., podała Komisja Nadzoru Finansowego.

Biuro Inwestycji Kapitałowych (BIK) czuje się obecnie przygotowane do realizacji oprócz BIK Park Wrocław I, jeszcze jednej inwestycji magazynowej i poszukuje gruntu pod jej realizację w południowej Polsce, poinformował prezes Mirosław Koszany. Jednocześnie podtrzymał zainteresowanie spółki realizacją parków handlowych i możliwość rozpoczęcia prac nad kolejnym w br.

R22 odnotowało 3,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku obrotowego 2018/2019 (zakończonego 31 marca 2019 r.) wobec 1,74 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Marvipol Development zawarł z osobą prawną niepowiązaną z grupą kapitałową Marvipol Development umowę nabycia działki o łącznej powierzchni ok. 0,3 ha za ok. 27,7 mln zł netto w Sopocie, poinformowała spółka.

Rada nadzorcza Mercator Medical podjęła uchwałę o powołaniu zarządu spółki - z Wiesławem Żyznowskim na stanowisku prezesa - na nową trzyletnią wspólną kadencję rozpoczynającą się 24 maja 2019 r., podała spółka.

Esotiq & Henderson miał ok. 14 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w kwietniu, co oznacza wzrost o ok. 7% r/r, podała spółka, prezentując wstępne dane.

Projprzem Makrum odnotował 0,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 2,39 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

BSC Drukarnia Opakowań odnotowała 8,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 6,38 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

The Dust podpisał umowę, na mocy której spółka będzie odpowiedzialna za przygotowanie trzech aplikacji mobilnych, które staną się elementem kampanii "Bezpieczny Przejazd" organizowanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK), podała spółka. Łączna wartość netto trzech aplikacji wyniesie około 370 tys. zł. Aktualnie oba podmioty negocjują szczegóły współpracy.

Lista graczy oczekujących na zakup wszystkich gier z grupy kapitałowej PlayWay, tzw. Steam Outstanding Wishlist, przekroczyła liczbę 4,8 mln, podała spółka.

Gino Rossi zawarł aneks nr 4 do umowy pożyczki z CCC podwyższający kwotę główną pożyczki do 39 mln 100 tys. zł, podała spółka.

QubicGames zawarł z firmą Rossman Bros Games LLC. istotną umowę wydawniczą, określającą szczegóły przystosowania i wydania gry "Get Me Outta Here" na konsolę Nintendo Switch, podała spółka. W zamian za udzielenie licencji do gry developer otrzyma od QubicGames wynagrodzenie w postaci procentu od przychodów ze sprzedaży gry.

Wirtualna Polska Holding odnotował 14,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 7,14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Akcjonariusze AC SA zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 38 922 405,02 zł, czyli 3,94 zł na jedną akcję, podała spółka. Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 9 878 783.

Global Cosmed odnotował 0,99 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 1,23 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

QubicGames zawarł z firmą No Gravity Development (dawniej Fat Dog Games Development) istotne umowy wydawnicze, określające szczegóły wydania gier "REKT!" i "Death's Hangover" na konsolę Nintendo Switch, podała spółka. W zamian za udzielenie licencji No Gravity Development otrzyma od QubicGames wynagrodzenie w postaci procentu od przychodów ze sprzedaży gier.

Comarch odnotował 6,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 6,24 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Akcjonariusze Mirbudu zdecydowali o podwyższeniu kapitału maksymalnie o kwotę 1,4 mln zł w drodze emisji akcji serii J i K, podała spółka. Ponadto, pod warunkiem zarejestrowania przez sąd rejestrowy warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki, zdecydowano o emisji do 7 684 760 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii F oraz do 6 377 778 imiennych warrantów subskrypcyjnych serii G uprawniających ich posiadaczy do objęcia akcji spółki z wyłączeniem prawa poboru.

Portfel zamówień Torpolu miał wartość ok. 3 mld zł netto na koniec marca br., natomiast obecnie, z uwzględnieniem wygranych aukcji, wynosi ok. 4,5 mld zł netto, podała spółka.

Torpol odnotował 4,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2019 r. wobec 0,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk z działalności kontynuowanej i zaniechanej, przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 3,91 mln zł w porównaniu z 4,05 mln zł straty rok wcześniej.

Mercator odnotował 3,1 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 4,91 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Program Rozwoju Petrochemii PKN Orlen jest na etapie pozyskiwania doradców, spółka przygotowuje się do wyjścia na rynek w formule EPC, poinformował ISBnews członek zarządu koncernu ds. rozwoju Zbigniew Leszczyński.

PKN Orlen podtrzymuje koniec 2019 roku jako termin przejęcia kapitałowego Grupy Lotos, poinformował ISBnews członek zarządu koncernu ds. rozwoju Zbigniew Leszczyński.

Inventionmed podpisał z Croma - Pharma GmbH umowę o zachowaniu poufności (NDA), dzięki której strony będą prowadzić dalsze rozmowy (negocjacje) w celu ustalenia zasad ewentualnej przyszłej współpracy oraz jej warunków, podała spółka. Strony docelowo planują nawiązanie współpracy biznesowej.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem