Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Akcjonariusze CD Projekt podjęli uchwałę o wypłacie dywidendy w wysokości 100 926 000 zł tj. w kwocie 1,05 zł na jedną akcję, podała spółka.

CI Games odnotowało 1,95 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2019 r. wobec 0,58 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Pekabex odnotował 6,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 9,94 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Budimex, wraz z inwestorem - Politechniką Łódzką i finansującym - Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wmurował kamień węgielny w fundamenty budowy "Alchemium - magia chemii jutra" - nowego gmachu Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej, podał Budimex. Inwestycja uczelni o wartości 57 mln zł powstanie do końca września 2020 r.

Baltona podjęła decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych związanych z inwestycją Flemingo w spółkę, podała Baltona.

InventionMed podpisał umowę o dofinansowane na realizację wirtualnej strzykawki - drugiego po TutorDerm projektu rozwojowego firmy. Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji w ramach Fundusz Badań i Wdrożeń przekazała na ten cel grant w wysokości 734,5 tys. zł. Masowa komercjalizacja tego produktu zaplanowana jest na przełom 2020/2021 r., podała spółka.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) przedłużyło z pięcioma spółkami z Grupy Azoty kontrakty indywidualne do umowy ramowej sprzedaży gazu ziemnego, podały spółki w osobnych komunikatach. Umowy zostały przedłużone do 30 września 2022 roku, a ich wartość może przekroczyć 8 mld zł.

Atlas Estates odnotował 0,92 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 1,32 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PBDI S.A z Torunia - spółka w 90% zależna Erbudu - zawarła umowę z Parkiem Wiatrowym Gaworzyce na roboty budowlane przy budowie farmy wiatrowej Żukowice za 24,76 mln zł netto, podał Erbud.

Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) oczekuje, że II połowa 2019 roku przyniesie odwrócenie negatywnego trendu odpływu aktywów z funduszy detalicznych, poinformowała prezes Skarbiec Holding i Skarbiec TFI Anna Milewska. Spółka w przyszłym tygodniu złoży wniosek o wpis do ewidencji PPK.

Sprzedaż miedzi płatnej KGHM Polska Miedź wyniosła 51,7 tys. ton w kwietniu 2019 r. i była wyższa o 8% r/r, podała spółka, przedstawiając wstępne dane.

Mostostal Zabrze spodziewa się w tym roku poprawy przychodów i wyniku netto w ujęciu r/r, poinformował prezes Dariusz Pietyszuk.

Produkcja miedzi płatnej w grupie kapitałowej KGHM Polska Miedź wyniosła 58,6 tys. ton w kwietniu 2019 r. i była o 23% wyższa niż przed rokiem, podała spółka, prezentując wstępne dane.

Focus Hotels - spółka zależna GK Immobile - powiększy swoją sieć o nowy 4-gwiaxdkowy obiekt w Szczecinie, podało GK Immobile.

EPP i Echo Investment otworzyły Galerię Młociny w Warszawie o powierzchni blisko 85 tys. m2, podało Echo Investment. Generalnym wykonawcą inwestycji był Erbud.

ATM rekomenduje przeznaczenie całego zysku netto za 2018 r. w wysokości 2,018 mln zł na kapitał rezerwowy, podała spółka.

ES-System spodziewa się kilkuprocentowego wzrostu r/r sprzedaży w kraju w II kw. br. i co najmniej kilkuprocentowego wzrostu sprzedaży eksportowej w tym okresie, poinformował ISBnews prezes Rafał Gawrylak.

W I fazie wezwania PKO Leasing na akcje Prime Car Management (PCM) objęto zapisami co najmniej 7,859 mln akcji, stanowiących co najmniej 66% ogólnej liczby głosów, co oznacza, że ziścił się jeden z warunków wezwania, podano w komunikacie.

DataWalk Inc. - spółka zależna DataWalk - rozpoczęła projekt pilotażowy z prywatną instytucją inwestygacyjną w USA, podała spółka.

PKP Cargo spodziewa się, że nakłady inwestycyjne będą w kolejnych kwartałach 2019 r. na podobnym, lub nieznacznie niższym poziomie niż w I kw. br., gdy sięgnęły blisko 250 mln zł, poinformował prezes Czesław Warsewicz. Zastrzegł jednak, że nakłady będą dostosowywane do potrzeb rynku i nadrzędnego celu, jakim jest założony na br. poziom EBITDA.

Grupa Azoty dostrzega potencjał na kilkakrotny wzrost sprzedaży Compo Expert na rynku polskim, poinformował ISBnews wiceprezes Grupy Azoty Paweł Łapiński.

Rozbudowa mocy produkcyjnych nawozów azotowych przez Anwil może prowadzić do nadpodaży na polskim rynku, ocenił prezes Grupy Azotów Wojciech Wardacki.

Trwają rozmowy dotyczące wejścia kapitałowego dwóch kolejnych potencjalnych inwestorów do spółki PDH Polska, powołanej do realizacji inwestycji Polimery Police, poinformował prezes Grupy Azoty Wojciech Wardacki.

Akcjonariusze Gobarto zdecydowali o przeznaczeniu zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2018 w wysokości 8,32 mln zł w całości na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, podała spółka w uchwałach walnego zgromadzenia.

Akcjonariusze Cherrypick Games zdecydują o emisji 88 tys. akcji serii D bez prawa poboru po cenie emisyjnej 59 zł, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 24 czerwca. W odrębnym projekcie uchwały przewiduje się, że zysk netto za 2018 rok w kwocie 742 tys. zł zostanie w całości przeznaczony na kapitał zapasowy.

Biegły rewident zamierza odmówić wydania opinii z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Redan za rok obrotowy 2018, poinformował Redan.

Krka odnotowała 70,42 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 49,49 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wojas odnotował 3,12 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2019 r. wobec 1,84 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Forte odnotowało 13,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 7,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zarząd Protektora zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie 380,43 tys. zł z zysku netto za 2018 r., wynoszącego 545,88 tys. zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,02 zł na akcję, podała spółka.

CPI FIM (dawniej Orco) odnotowało 14,17 mln euro skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej ej w I kw. 2019 r. wobec 12,67 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Inpro odnotowało 0,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 0,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

MLP Group odnotował 12,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 4,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Do pełnomocnika spółki Verbis ETA sp. z o.o. S.K.A. - spółki zależnej Ciechu - wpłynął protokół badania ksiąg w związku z prowadzonym przez Małopolski Urząd Celno-Skarbowy w Krakowie wobec spółki zależnej postępowaniem podatkowym z tytułu rozliczenia VAT za IV kwartał 2013 roku, podał Ciech. Spółka zależna oraz jej doradcy nie zgadzają się ze stanowiskiem Urzędu.

Polski Holding Nieruchomości (PHN) odnotował 12,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 12,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PBKM odnotował 5,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 9,96 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police odnotowały 49,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 33,97 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy (ZA Puławy) odnotowały 168,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 86,62 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Grupa Azoty odnotowała 294,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 171,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PKP Cargo odnotowało 53,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 35,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Akcjonariusze Immofinanz AG zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 0,85 euro na akcję, podała spółka.

ES-System odnotował 2,66 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 0,36 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

TIM odnotował 3,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 2,41 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem