Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 24.05.2019 (ISBnews) - Inspekcja Handlowa zakwestionowała w 2018 roku 1,9% skontrolowanych próbek paliw płynnych u wybranych losowo przedsiębiorców. Rok temu było to 2,34%, podał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

"W efekcie naszych kontroli z roku na rok poprawia się jakość paliw ciekłych w Polsce. W 2018 r. norm nie spełniało tylko 1,9% próbek benzyn i oleju napędowego pobranych na losowo wybranych stacjach benzynowych. To mniej niż w roku 2017" - powiedział prezes UOKiK Marek Niechciał, cytowany w komunikacie.

Kontrola jakości paliw ciekłych odbywa się dwutorowo. Po pierwsze, na stacjach wybranych losowo. Według UOKiK, ten sposób typowania lepiej odzwierciedla rzeczywisty obraz jakości paliw w Polsce. Po drugie, IH sprawdza tych przedsiębiorców, wobec których były skargi lub informacje od organów ścigania albo u których poprzednie kontroli wykazały nieprawidłowości. Łącznie, biorąc pod uwagę stacje wybrane losowo oraz wytypowane na podstawie skarg, wymagań jakościowych nie spełniło 3,71% próbek, podano również.

W przypadku losowo pobranych próbek paliw ciekłych w 2018 r. wymagań nie spełniało 1,9% (rok wcześniej - 2,34%). Podobnie jak w 2017 r., nieprawidłowości rzadziej dotyczyły benzyny (0,75%) niż oleju napędowego (3,4%). Próba losowa była nieznacznie większa niż w poprzednim roku: łącznie inspektorzy zbadali 947 próbek pobranych na 947 stacjach.

Z danych IH wynika, że największe nieprawidłowości wystąpiły w województwach: kujawsko-pomorskim - 7,69% i mazowieckim - 4,72% zbadanych próbek. Natomiast w województwach małopolskim, opolskim, podkarpackim, pomorskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i wielkopolskim IH nie zakwestionowała żadnej z próbek pobranych losowo.

Przeprowadzone w 2018 r. losowe badania jakości gazu skroplonego (LPG) wykazały nieprawidłowości w przypadku 1,43% sprawdzonych próbek (rok wcześniej było to 2,14%).

Z kolei z pobranych 664 próbek oleju napędowego i benzyny na 575 stacjach, na które skarżyli się kierowcy, wytypowanych przez organy ścigania oraz tych, na których w poprzednich latach stwierdzono nieprawidłowości, inspektorzy zakwestionowali 6,63% (nastąpiło pogorszenie, bo rok wcześniej było to 3,76%). Zastrzeżenia częściej dotyczyły oleju napędowego - 9,98% próbek (rok wcześniej - 4,49%). W przypadku benzyny, kontrola w 2018 r. ujawniła dużo mniej nieprawidłowości - 0,82% - niż rok wcześniej (2,56%). W ramach kontroli gazu LPG inspektorzy zakwestionowali 2% próbek, a więc nastąpiła poprawa w stosunku do 2017 r., gdy było to 4,55%. Najwięcej odstępstw od wymagań jakościowych paliw ciekłych było w województwach: kujawsko-pomorskim (18,52%), zachodniopomorskim (17,54%) i wielkopolskim (10%), poinformowano także.

Jak podał UOKiK, w 2018 r. IH wydała 18 decyzji o wycofaniu z obrotu paliw, które nie spełniały norm oraz przekazała do Urzędu Regulacji Energetyki informacje dotyczące 77 stacji paliw, gdzie inspektorzy stwierdzili naruszenie warunków udzielonych koncesji na obrót paliwami ciekłymi oraz przepisów prawa energetycznego. Prezes URE może nałożyć karę na tych przedsiębiorców, którzy naruszają warunki koncesji, sprzedając paliwa niewłaściwej jakości. Inspekcja Handlowa skierowała ponadto 44 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do prokuratur. Dotychczas wszczęły one dochodzenia w 35 przypadkach, z których do sądów skierowały 1 akt oskarżenia, 23 sprawy umorzyły m.in. z powodu braku znamion przestępstwa, a w dwóch przypadku odmówiły wszczęcia postępowania. Prokuratura skierowała jeden akt oskarżenia do sądu. W 9 zawiadomienia nie zostały jeszcze rozpatrzone przez prokuratury i sądy. Obowiązujące przepisy przewidują surowe sankcje za obrót paliwem złej jakości - grzywnę w wysokości do 1 mln zł lub karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Są już także pierwsze wyniki kontroli jakości paliw przeprowadzonych w 2019 r. Dotyczą zarówno przedsiębiorców wybranych losowo, jak i tych na których były skargi. Od początku roku do 31 marca 2019 r. Inspekcja Handlowa pobrała i zbadała łącznie 425 próbek paliw ciekłych, w tym 225 próbek oleju napędowego i 200 próbek benzyn. 10 próbek paliw ciekłych (2,35%) nie spełniało wymagań jakościowych, w tym 8 próbek ON (3,56%) i 2 próbki benzyn (1%). W przypadku gazu skroplonego (LPG) do 31 marca 2019 r. pobrano i zbadano 85 próbek, 2 próbki nie spełniały wymagań co stanowi 2,35%.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.