Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Bumech odnotował 0,7 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2019 r. wobec 2,76 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zarząd Master Pharm zarekomendował przeznaczenie całości jednostkowego zysku netto za 2018 r. na kapitał zapasowy, podała spółka.

Akcjonariusze Ten Square Games zdecydowali o przeznaczeniu 27,31 mln zł z zysku netto za 2018 r., wynoszącego 37,02 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 3,78 zł na akcję, podano w uchwałach zwyczajnego walnego zgromadzenia.

Rada nadzorcza Rawlplug powołała w skład zarządu na nową wspólną kadencję dotychczasowych jego członków z prezesem Radosławem Koelnerem, podała spółka.

Akcjonariusze spółki Pozbud T&R zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2018 r., wynoszącego 3,4 mln zł, w całości na kapitał zapasowy, podano w uchwałach zwyczajnego walnego zgromadzenia.

Moody's Investors Service podtrzymał rating Energi na poziomie Baa1 z perspektywą stabilną, podała Energa.

Tarczyński odnotował 7,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 5,61 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Prezes spółki Protektor Andrzej Filip Wojciechowski złożył rezygnację z pełnionych funkcji w zarządzie ze skutkiem na dzień 31 lipca 2019 roku, podała spółka.

Zarząd Comp zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie 4,32 mln zł z zysku netto za 2018 r., wynoszącego 17,93 mln zł, na pokrycie w całości straty za rok obrotowy 2017, zaś pozostałe 13,6 mln zł - na kapitał zapasowy, podała spółka.

QubicGames zawarł z FOP Suhomlynov Serhiy Volodymyrovych istotną umowę wydawniczą, określającą szczegóły przystosowania i wydania gry "Castle of no Escape 2" na konsolę Nintendo Switch, podała spółka. W zamian za udzielenie licencji do gry developer otrzyma od QubicGames wynagrodzenie w postaci procentu od przychodów ze sprzedaży gry.

Rada Nadzorcza Stalproduktu powołała prezesa Piotra Janeczka oraz członka zarządu Łukasza Mentla na kolejną trzyletnią kadencję trwającą do dnia odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe spółki za 2021 rok, podała spółka.

Akcjonariusze Stalproduktu zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 19 czerwca o przeznaczeniu 27,9 mln zł z zysku netto za 2018 r., wynoszącego łącznie 125,1 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 5 zł na akcję, wynika z projektu uchwały na walne zgromadzenie.

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy postanowił zwołać zgromadzenie wierzycieli Vistal Gdynia w restrukturyzacji na dzień 10 lipca 2019 r., w celu głosowania nad układem w postępowaniu sanacyjnym spółki, podał Vistal.

Enter Air objął 1 499 nowych akcji imiennych Germania Flug o wartości nominalnej 100 CHF każda, stanowiących ok. 49% akcji w podwyższonym kapitale zakładowym, podała spółka.

Tauron chce stworzyć aplikację, która po wpisaniu danych teleadresowych nieruchomości wyliczy, ile można zyskać na zamontowaniu instalacji fotowoltaicznej na podstawie danych meteorologicznych, GIS (system informacji geograficznej) czy zdjęć satelitarnych, podała spółka. Tauron w tym celu zaangażował się w program GovTech, dzięki któremu startupy mają szansę wdrożyć swoje rozwiązania i technologie w dużych firmach przemysłowych i administracji publicznej.

CD Projekt liczy, że GOG Galaxy 2.0 będzie zwiększał sprzedaż GOG przy wzroście użytkowników platformy, poinformował prezes Adam Kiciński.

"The Wizards", najbardziej znany tytuł Carbon Studio, zadebiutuje na Oculus Quest, podała spółka. Gra będzie dostępna na bezprzewodowych goglach VR nowej generacji od 6 czerwca.

Art Games chce wydać do 9 gier w tym roku i do 10 kolejnych tytułów w przyszłym roku, poinformował prezes Jakub Bąk.

Akcjonariusze Auto Partner podjęli uchwałę o wypłacie 2,6 mln zł z zysku za 2018 rok na dywidendę dla akcjonariuszy, podała spółka. Oznacza to wypłatę w wysokości 0,02 zł na każdą akcję.

Moody's Investors Service podniósł długoterminowy rating depozytów mBanku do A3 z Baa1 i zmienił perspektywę ratingu na stabilną z pozytywnej. Jednocześnie podstawowa ocena kredytowa banku (BCA) została podwyższona do Baa3 z Ba1, podała agencja.

PKO Leasing nabyło w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Prime Car Management (PCM) 11 244 402 akcji spółki, stanowiących ok. 94,4% kapitału zakładowego, na które zapisy złożono w ramach I fazy wezwania (tj. od dnia 13 maja 2019 r. do dnia 22 maja 2019 r. włącznie), podał PKO BP - Dom Maklerski.

Asseco Poland widzi pozytywne perspektywy rozwoju we wszystkich swoich segmentach, w tym w sektorze publicznym w Polsce, wynika z wypowiedzi wiceprezesa Marka Panka. W ujęciu produktowym, grupa celuje w chmurę i cyberbezpieczeństwo.

TIM optymistycznie patrzy na wyniki całego roku po dobrych danych z I kwartału, mimo trudnego otoczenia gospodarczego, poinformował ISBnews prezes Krzysztof Folta.

Akcjonariusze Sanok Rubber Company zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 14 czerwca o przeznaczeniu 40,3 mln zł z zysku netto za 2018 r., wynoszącego łącznie 71,1 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1,5 zł na akcję, wynika z projektu uchwały na walne zgromadzenie, zgłoszonej przez akcjonariusza - Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień".

Pharmena rozpoczęła wprowadzanie do sprzedaży w Polsce kolejnych suplementów diety z linii Menavitin: Menavitin Vital oraz Menavitin Endotelio opartych o chroniony prawem patentowym składnik żywności 1-MNA, podała spółka.

Maxcom zawarł umowę inwestycyjną, dzięki której obejmie 80 udziałów w litewskiej firmie Rubbee zajmującej się rozwojem i produkcją elektrycznych napędów do rowerów, podała spółka. Wartość transakcji wyniosła 280 tys. euro. Udziały będą stanowić 20,15% w podwyższonym kapitale.

Portfel zamówień Izostalu, spółki z grupy Stalprofilu, ma obecnie wartość ok. 450 mln zł, podał Stalprofil w raporcie za I kw. 2019 r.

Prezes Seco/Warwick Paweł Wyrzykowski zrezygnował z ubiegania się o wybór w kolejnej kadencji zarządu, podała spółka.

Akcjonariusze CEZ zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 26 czerwca o przeznaczeniu 12,91 mld CZK z zysku netto za 2018 r., wynoszącego łącznie 23,78 mld CZK, na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 24 CZK na akcję, wynika z projektów uchwał.

Stalprofil odnotował 6,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 8,48 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk netto ogółem sięgnął 7,89 mln zł w porównaniu z 9,06 mln zł zysku rok wcześniej.

Asseco Poland kupiło 69,01% akcji w spółce ComCERT, zajmującej się dostarczaniem usług z zakresu cyberbezpieczeństwa, m.in. monitorowaniem bezpieczeństwa i wykrywaniem zagrożeń teleinformatycznych, podała spółka. Dzięki tej transakcji Asseco rozszerzy i wzmocni swoje kompetencje w tym obszarze.

TXM odnotował 63,32 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 36,62 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Redan odnotował 46,43 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 20,32 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PlayWay i osoby fizyczne zawiązały spółkę pod firmą Mobil Titans Sp. z o.o., która będzie zajmować się głównie produkcją gier mobilnych oraz świadczeniem usług optymalizacji monetyzacji dla gier mobilnych z portfolio grupy kapitałowej, podał PlayWay.

Capital Park odnotował 15,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 22,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Rada nadzorcza 11bit Studios powołała dotychczasowy zarząd spółki na nową, trzyletnią kadencję, z dniem następującym po dniu odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018, podała spółka.

Zarząd PlayWay w związku z koniecznością zmian statutu spółki odstępuje od wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2019 r. , podał PlayWay.

Akcjonariusze 11 bit studios postanowili, aby zysk osiągnięty w 2018 r. w kwocie 37 549 897 zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy, wynika z podjętych uchwał.

Pharmena przydzieliła niemal 2,2 mln oferowanych akcji serii E z zachowaniem prawa poboru, pozyskując od inwestorów 13,1 mln zł, podała spółka. Pozyskanie środków pozwoli zrealizować założenia strategii spółki, której kluczowym celem jest wprowadzenie innowacyjnych suplementów diety Menavitin na rynek w Polsce i Europie.

Elemental Holding odnotował 6,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 5,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

CD Projekt wydał na produkcję gier i nowych technologii 25 mln zł w I kw. 2019. W efekcie, skumulowane saldo nakładów na projekty przekroczyło łącznie 264 mln zł. W produkcję gry Cyberpunk 2077 zaangażowanych jest ponad 400 osób.

Ipopema odnotowała 0,81 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 0,82 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Portfel zamówień Asseco Poland na 2019 rok wynosi 7 174 mln zł wobec 6 580 mln zł rok wcześniej, podała spółka.

Asseco Poland odnotowało 79,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 68,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

CD Projekt odnotował 17,8 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 22,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem