Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 27.05.2019 (ISBnews) - Trans Polonia odnotowała 4 tys.zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 0,98 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 1,34 mln zł wobec 0,51 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 55,53 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 49,96 mln zł rok wcześniej.

W I kw. 2019 roku Trans Polonia Group (TPG) odnotowała wzrost sprzedaży w każdym segmencie. Segment przewozów płynnych chemikaliów, asfaltów i produktów spożywczych wzrósł o 22,1% i osiągnął przychody rzędu 19,8 mln zł, a transport paliw wypracował 34,4 mln zł (+5% r/r). Skala przychodów z usług logistyki asfaltów wzrosła ponad trzykrotnie do 2,5 mln zł (vs. 0,7 mln zł r/r). Pozytywne dynamiki TPG osiągnęła także w przewozach produktów spożywczych (+19,9% do 3,9 mln zł) i paliw silnikowych (+13,8% r/r do 31 mln zł). Grupa zwiększyła skalę działalności zarówno w kraju (wzrost przychodów +5,8% do 39,2 mln zł) oraz za granicą (+26,6% do 16,3 mln zł), podała spółka w osobnym komunikacie.

"Zgodnie z założeniami strategicznymi zwiększamy pozycję rynkową TPG zobrazowaną w wyższej skali przychodów w poszczególnych grupach asortymentowych. W głównych obszarach jak przewozy paliw i płynnej chemii odnotowaliśmy istotne wzrosły będące skutkiem podjęcia współpracy z nowymi klientami i jej rozszerzeniem z obecnymi. Cieszą wysokie wzrosty w obszarze logistyki asfaltów w sezonowo słabszym I kwartale. Decyzja o nabywaniu w dużej skali nowych jednostek cysternowych do przewozów asfaltów okazała się słuszna i pozwoliła nam dobrze wykorzystać zaistniałą koniunkturę" - powiedział prezes Dariusz Cegielski, cytowany w komunikacie.

W okresie styczeń-marzec 2019 roku TPG osiągnęła 7,5 mln zł zysku EBITDA (+131% r/r) i 4 tys. zł zysku netto (vs. 984 zł straty netto r/r). Na wynik EBITDA wpłynęła wyższa skala przychodów, niższe koszty ogólnego zarządu oraz implementacja przepisów MSSF 16. Dynamika wzrost zobowiązań finansowych (ujęcie długu pozabilansowego) wynikających z ww. regulacji była niższa wobec wzrostu zysku EBITDA i wyniosła 38,4% (dług odsetkowy wzrósł do 130,7 mln zł, wobec 94,4 mln zł r/r). MSSF 16 oznacza m.in. ujęcie w bilansie leasingów operacyjnych, spadek kosztów wynajmu w usługach obcych i wzrost amortyzacji prawa do użytkowania aktywa (nowa pozycja w bilansie). Na zysk netto dodatkowy wpływ miały wyższe przychody odsetkowe i niższa nadwyżka ujemnych różnic kursowych.

"Wzrost przepływów operacyjnych i kapitału obrotowego netto oraz stabilny stan środków pieniężnych w otoczeniu realizacji inwestycji flotowych to czynniki pozwalające korzystnie oceniać sytuację fundamentalną i bilansową Grupy. W ujęciu wynikowym i sprzedażowym liczymy na pozytywne odczyty w II i III kwartale, czyli zwyczajowo najlepszych okresach w branży cysternowych przewozów płynnych surowców i produktów" - dodał Cegielski.

Przepływy z działalności operacyjnej wzrosły w I kw. 2019 roku o 30,2% do 2,5 mln zł. Na 30 marca br. grupa dysponowała 44,1 mln zł środków pieniężnych, a aktywa obrotowe były o 64,6% wyższe niż zobowiązania krótkoterminowe i wyniosły 111,9 mln zł.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 0,04 mln zł wobec 1,36 mln zł straty rok wcześniej.

Trans Polonia to operator transportowo-logistyczny, oferujący przewozy cysternowe paliw, płynnych surowców chemicznych i spożywczych oraz mas bitumicznych. Spółka jest obecna w kilkunastu krajach Europy, posiada swoje przedstawicielstwa we Francji, Holandii, Hiszpanii i Niemczech. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem