Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 28.05.2019 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wspólnie z firmą Closir przeprowadziła pierwszy etap IR Excellence Programme, w którym zbadano jakość relacji inwestorskich w spółkach publicznych, podała giełda. Programem objęto wszystkie spółki wchodzące w skład WIG20, mWIG40, sWIG80 oraz 20 spółek z sektora "gier" - w sumie 160 spółek. Program będzie obejmował również ponowną weryfikację oceny relacji inwestorskich (listopad/grudzień 2019).

"Kluczowym narzędziem, dzięki któremu emitenci budują trwałe relacje z akcjonariuszami, są profesjonalnie prowadzone relacje inwestorskie, co może przełożyć się na wyższe wyceny, poprawę płynności oraz zwiększenie zainteresowania ze strony inwestorów i analityków. Przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych coraz częściej inwestorzy zainteresowani długoterminowymi inwestycjami zwracają uwagę, że spółki bez dobrej strategii i budowania relacji inwestorskich mogą być niedoszacowane przez wiele lat. Dlatego też GPW uruchomiła IR Excellence Programme dla 160 spółek, w ramach którego emitenci otrzymają indywidualne rekomendacje i zestaw narzędzi, jak poprawić politykę relacji inwestorskich, co pozytywnie wpłynie na cały rynek" - powiedziała członek zarządu GPW Izabela Olszewska, cytowana w komunikacie.

W ramach badania została sprawdzona dostępność określonych danych w szczególności w języku angielskim na stronach korporacyjnych emitentów notowanych na GPW. Strona internetowa poświęcona komunikacji z inwestorami jest pierwszą wizytówką firmy, a także jednym z istotniejszych źródeł pozyskiwania informacji o spółce, szczególnie w grupie inwestorów zagranicznych, wskazano również.

"Podstawowe przeanalizowane kryteria to:

Widoczny link do strony internetowej IR

Dostępność strony internetowa IR w języku angielskim

Opis działalności spółki

Dostępność raportu rocznego spółki

Dostępność prezentacji inwestorskiej

Dostęp do aktualności/raportów spółki

Dane finansowe spółki

Struktura akcjonariatu spółki

Noty biograficzne członków zarządu oraz rady nadzorczej spółki

Kontakt do osoby zajmującej się IR w spółce

Kalendarz IR

Czas reakcji na zapytanie mailowe potencjalnego inwestora" - czytamy dalej.

Maksymalnym wynikiem, jaki mogła uzyskać spółka, było dziesięć punktów. Średnia punktów wśród 160 zbadanych spółek wyniosła 8,9 punktu, najlepiej ocenione zostały spółki z WIG20 oraz mWIG40. Otrzymane w wyniku badania informacje były podstawą dla przygotowania indywidualnych raportów spółek.

I etap programu zakończy się rozesłaniem indywidualnych raportów do zespołów IR spółek objętych badaniem z propozycją omówienia metodologii oraz wyników badania z ekspertami GPW. Dedykowane raporty będą zawierały podsumowanie jakość informacji dostarczanych inwestorom przez spółki poprzez ich stronę internetową, a także ocenę i rekomendacje, które z wymagań należy rozwinąć, podano także.

"W ramach drugiego etapu IR Excellence Programme GPW przeprowadzi szkolenie poświęcone budowaniu efektywnej polityki IR dla spółek, które zgłoszą chęć polepszenia zbadanych wyników. Trzeci etap będzie polegał na ponownym zbadaniu relacji inwestorskich wśród spółek notowanych i porównanie z wynikami z pierwszego etapu. Ponowne badanie będzie miało na celu zweryfikowanie poziomu wdrożenia rekomendacji oraz zaprezentowanie ostatecznej oceny jakościowej rynku GPW pod względem określonego działania spółek w realizacji polityki IR" - podsumowano.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem