Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 29.05.2019 (ISBnews) - Zarząd Orbisu podjął decyzje dotyczące potencjalnego zbycia działalności serwisowej (umów franczyzy i zarządzania) świadczonej przez emitenta i spółki należące do jego grupy kapitałowej (tzw. asset light) oraz o rozpoczęciu z Accor negocjacji, prowadzonych na zasadzie wyłączności, których przedmiotem będzie m.in. potencjalne zbycie na jego rzecz działalności serwisowej (tzw. asset light), podał Orbis.

"Zarząd emitenta podjął uchwały obejmującej decyzje dotyczące:

- potencjalnego zbycia działalności serwisowej (umów franczyzy i zarządzania) świadczonej przez emitenta i spółki należące do jego grupy kapitałowej (tzw. asset light), jako konsekwencji wcześniejszej decyzji zarządu o strategicznym skoncentrowaniu działalności operacyjnej emitenta na części nieruchomościowej;

- rozpoczęcia z Accor negocjacji, prowadzonych na zasadzie wyłączności, których przedmiotem będą: potencjalne zbycie na jego rzecz działalności serwisowej (tzw. asset light) oraz zawarcie umowy o zarządzanie, na podstawie której Accor będzie zarządzał hotelami, stanowiącymi własność lub dzierżawionymi przez Emitenta i jego spółki zależne. Accor jest właścicielem wszystkich marek, pod którymi działają hotele Emitenta i jego spółek zależnych, w związku z czym zawarcie umowy zarządzania pozwoli na kontynuację tej strategicznej współpracy" - czytamy w komunikacie.

Zbycie będzie możliwe po wyodrębnieniu aktywów części serwisowej (tzw. asset light) we wszystkich krajach, w których emitent prowadzi taką działalność.

"Struktura, ramy czasowe, warunki operacyjne i finansowe potencjalnego zbycia i umowy zarządzania będą przedmiotem negocjacji z Accor. emitent zamierza ponadto uzyskać niezależną wycenę działalności serwisowej (tzw. asset light) przygotowaną przez firmę zewnętrzną" - czytamy dalej.

W połowie maja br. Orbis podjął decyzję o podziale działalności grupy na część serwisową, obejmującą świadczenie usług dla hoteli na podstawie umów franczyzy i umów o zarządzanie (tzw. asset light) oraz na część związaną z posiadaniem nieruchomości hotelowych (tzw. asset heavy) i skoncentrowaniu działalności na części nieruchomościowej.

Portfel nieruchomości Orbisu składający się obecnie z 72 hoteli własnych i leasingowanych (asset heavy) powstał w rezultacie prowadzenia przez spółkę różnych procesów inwestycyjnych obejmujących m.in.: rozwój organiczny, adaptację istniejących budynków oraz budowę nowych obiektów, przypomniano wówczas.

Grupa Orbis jest największym operatorem hotelowym w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.