Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 31.05.2019 (ISBnews) - Polnord odnotował 4,75 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 3,73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna z działalności kontynuowanej wyniosła 7,03 mln zł wobec 14,61 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej sięgnęły 5,8 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 82,14 mln zł rok wcześniej.

"Na koniec pierwszego kwartału 2019 roku grupa kapitałowa Polnord osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 8 042 tys. zł. Jest to pochodna ilości rozpoznanych w wyniku aktów przeniesienia własności (17 sztuk). W kolejnym kwartale planowane jest rozpoczęcie aktowania inwestycji Fotoplastykon I, co znacząco wpłynie na wielkość rozpoznanych przychodów" - czytamy w raporcie.

Przychody rozpoznawane są zgodnie z nowym standardem MSSF 15. Na podstawie przeprowadzonych analiz, zarząd nie stwierdził istotnych zmian w stosunku do dotychczas stosowanej przez grupę polityki rachunkowości w tym obszarze, podkreślono.

"Zgodnie z powyższym standardem przychód i koszt z działalności deweloperskiej w rachunku zysków i strat rozpoznawane są po przeniesieniu korzyści oraz ryzyka na Klientów (co zawsze następuje nie wcześniej niż po oddaniu danego projektu mieszkaniowego do użytkowania - tj. po zakończeniu budowy), na podstawie podpisanego aktu notarialnego. W efekcie wynik brutto ze sprzedaży nie odzwierciedla działań sprzedażowych prowadzonych w danym okresie (umowa sprzedaży lokalu może być zawarta znacznie wcześniej niż ma miejsce wydanie lokalu, tj. na każdym etapie realizacji inwestycji, a nie tylko po jej zakończeniu)" - wyjaśniono dalej w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 2 mln zł wobec 13,66 mln zł zysku rok wcześniej.

Polnord S.A. to firma typu holdingowego. Prace operacyjne wykonywane są w spółkach celowych, powoływanych do realizacji poszczególnych inwestycji. Polnord realizuje projekty budowlane w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Olsztynie, Szczecinie i Wrocławiu. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.