Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 31.05.2019 (ISBnews) - Bank Millennium dokonał zakupu akcji stanowiących około 99,787% kapitału zakładowego Euro Banku od SG Financial Services Holdings za 1,833 mld zł podlegające korekcie, podał bank. Po zakończeniu kolejnych etapów połączenia powstanie jedna instytucja pod marką Bank Millennium.

"Cena zapłacona przez bank za akcje wynosi 1 833 000 000 zł. Cena będzie podlegała mechanizmowi korekty uzgodnionemu w umowie na podstawie porównania ostatecznej wartości aktywów netto Euro Banku wyliczonej na dzień dzisiejszy (Data Zamknięcia) z wartością referencyjną aktywów netto stanowiącą podstawę ustalenia ceny w umowie. O ostatecznej wysokości ceny bank poinformuje w odpowiednim raporcie bieżącym" - czytamy w komunikacie.

Zamknięcie transakcji nastąpiło po ziszczeniu się warunków zawieszających wskazanych w umowie, które obejmowały: (i) uzyskanie zgody właściwego organu antymonopolowego (UOKiK) oraz (ii) uzyskanie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) potwierdzającej brak sprzeciwu KNF wobec nabycia, podano także.

Dodatkowo, dziś bank spłacił niepodporządkowane finansowanie udzielone Euro Bankowi przez Société Générale (SG) w kwocie około 3 800 000 000 zł. Poprzedzała to spłata przez Euro Bank części pożyczek podporządkowanych udzielonych przez SG w głównej kwocie 250 000 000 zł, po uzyskaniu przez Euro Bank odpowiednich zgód KNF w tym zakresie.

"W celu ograniczenia ryzyka związanego z posiadanym przez Euro Bank portfelem kredytów denominowanych w CHF lub denominowanych w PLN, ale indeksowanych do CHF, Euro Bank oraz SG zawarły w dniu dzisiejszym umowę w przedmiocie zwolnienia z odpowiedzialności i gwarancji dotyczącą portfela CHF, tak jak planowano w umowie. Euro Bank, Bank Millennium oraz SG zawarły również umowę związaną ze świadczeniem przez SG określonych ograniczonych usług przejściowych na rzecz Euro Banku" - czytamy także.

Po dzisiejszym zamknięciu transakcji bank zamierza włączyć Euro Bank w swoją strukturę, pod warunkiem uzyskania stosownych zgód regulacyjnych w tym względzie.

W komunikacie Bank Millennium podał, że plan zakłada, iż w czerwcu rada nadzorcza Euro Banku powoła nowy zarząd, który będzie obowiązywał do dnia fuzji prawnej, Bank Millennium złoży w KNF wniosek o połączenie banków z głównymi założeniami planu fuzji. Na wrzesień planowana jest fuzja prawna (banki staną się jednym podmiotem prawnym), a na listopad fuzja operacyjna (migracja klientów, początek codziennego funkcjonowania połączonych banków ze wspólną ofertą produktową i obsługą klientów w jednym systemie informatycznym).

Zmiana właścicielska nie wymaga od klientów Euro Banku ani klientów Banku Millennium żadnych dodatkowych działań. Wszystkie umowy pozostają bez zmian.

"W ramach przygotowań do połączenia banków stworzyliśmy już szczegółowy plan działań na dzień fuzji operacyjnej, zawierający ponad 3 000 zadań. Skończyliśmy też prace nad specyfikacją biznesową we wszystkich obszarach działania banku. Rozpoczęły się prace nad przygotowaniem szczegółowej listy zadań niezbędnych do przeprowadzenia testów migracyjnych, integracji systemów informatycznych, procesów i produktów. Aby zrozumieć potrzeby klientów Euro Banku, przeprowadziliśmy szereg wywiadów i badań, podczas których testowaliśmy, jak oceniają oni produkty i usługi Banku Millennium. Ich reakcje były bardzo pozytywne" - powiedział prezes Banku Millennium Joao Bras Jorge, cytowany w komunikacie.

"Przejęcie Euro Banku jest zgodne ze Strategią na lata 2018-2020 i powinno wpłynąć na osiągnięcie współczynnika ROE na poziomie trzech najlepszych banków w kraju. Dzięki fuzji powstanie dużo większy i bardziej konkurencyjny bank, zajmujący wyraźne siódme miejsce na rynku pod względem wartości aktywów, depozytów i kredytów, ze szczególnie silną pozycją w obszarze kredytów konsumenckich. Transakcja przyniesie 1,4 mln nowych klientów, co pozwoli bankowi osiągnąć szóstą pozycję pod względem liczby klientów detalicznych w Polsce oraz znacznie zwiększy zasięg geograficzny poprzez poprawę obecności banku w mniejszych miastach. Nastąpi wzmocnienie pozycji banku w obszarze kredytów konsumenckich oraz utrzymanie kompetencji w obszarze funkcjonującego w Euro Banku modelu franczyzy. Transakcja oznacza rentowne wykorzystanie nadwyżki kapitału i płynności banku. Przejęcie zmniejszy udział walutowych kredytów hipotecznych w całkowitym skonsolidowanym portfelu kredytów o ponad 3 punkty procentowe" - czytamy także.

Na początku listopada 2018 r. Bank Millennium podpisał umowę dotyczącą nabycia ok. 99,787% akcji Euro Bank S.A od SG Financial Services Holdings - spółki w 100% zależnej Societe Generale (SG), za cenę referencyjną wysokości 1,83 mld zł. Bank podał wówczas, że planuje zamknięcie transakcji w II kw. 2019 roku, zaś połączenie operacyjne banków planowane jest na IV kwartał br. Bank oczekuje także, że skumulowane synergie z połączenia z Euro Bankiem w ciągu kolejnych 5 lat wyniosą ok. 650 mln zł, zaś koszty integracji zamkną się kwotą ok. 350 mln zł i będą ujęte w wynikach głównie w latach 2019-2020.

Euro Bank to bank detaliczny, z szeroką ofertą produktów dla klientów indywidualnych. Właścicielem eurobanku jest Societe Generale (SC), europejska grupa świadcząca usługi finansowe w 66 krajach. SC działa w Polsce od 1976 r. Aktywa eurobanku wyniosły 14,5 mld zł na koniec 2018 r.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) - jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.