Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 31.05.2019 (ISBnews) - Przyjęta na wczorajszym nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu uchwała zezwalająca zarządowi Kredyt Inkaso na ustanowienie na aktywach spółki lub podmiotów z grupy kapitałowej zabezpieczeń na rzecz obligatariuszy, którzy objęli obligacje serii F1, oraz na rzecz obligatariuszy posiadających obligacje serii A1, A2, B1, C1, D1, PA01, PA02, Y oraz Z, w kwocie nie przekraczającej 375 mln zł została podjęta prawidłowo i w sposób należyty zabezpiecza interesy wszystkich obligatariuszy spółki, poinformował prezes Kredyt Inkaso Maciej Szymański.

"Uchwała została przyjęta zgodnie ze statutem spółki, większością 60% głosów i w ocenie zarządu, jak i doradców spółki w sposób należyty zabezpiecza interesy wszystkich obligatariuszy spółki. 375 mln zł ustanowionych zabezpieczeń nie jest wartością nadmiernie wysoką i nie powoduje obciążenia 'całego majątku spółki', jako że na koniec roku 2018 wartość bilansowa samych tylko portfeli wierzytelności będących w majątku grupy kapitałowej wynosiła 727 mln zł, wartość wszystkich aktywów Grupy 886 mln zł, natomiast nominał wszystkich serii obligacji które zostają zabezpieczone wynosi 413 mln zł na koniec maja" - powiedział Szymański, cytowany w komunikacie.

Wczoraj Best - mniejszościowy akcjonariusz Kredyt Inkaso - poinformował, że obawia się obciążenia zabezpieczeniem dla obligacji całego majątku Kredyt Inkaso, w istocie stanowiącego przedsiębiorstwo spółki lub jego zorganizowaną część. W opinii Best, uchwała została podjęta niezgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, a walne zgromadzenie Kredyt Inkaso powinno ponownie, w sposób zgodny z prawem, wyrazić zgodę na ustanowienie rzeczywistych zabezpieczeń wyemitowanych obligacji.

Best wskazał także, że brak prawidłowo udzielonej zgody walnego zgromadzenia wobec obligatariuszy, prawdopodobnie przy ich nieświadomości całej sytuacji z tym związanej, powoduje, że udzielone obligatariuszom zabezpieczenie będzie fikcyjne - nie będzie można się z niego zaspokoić w przyszłości.

Kredyt Inkaso poinformował dziś, że uchwała jasno precyzuje, iż przedmiotem zabezpieczeń mogą być portfele wierzytelności, certyfikaty inwestycyjne, akcje i udziały będące w posiadaniu spółki oraz inne składniki majątku spółki w szczególności wierzytelności należne spółce od innych podmiotów grupy kapitałowej, nakładając jednocześnie na zarząd ograniczenie, że powyższe składniki majątku nie mogą stanowić indywidualnie lub łącznie przedsiębiorstwa, ani jego zorganizowanej części w rozumieniu art 55 KC i 393 KSH.

"Pomimo powyższego, wsłuchując się uważnie w głos akcjonariusza mniejszościowego i w celu zapewnienia mu należytego poziomu informacji o działaniach podjętych przez zarząd oraz poziomu kontroli przypisanego akcjonariuszowi mniejszościowemu statutem, spółka zdecydowała się zwołać na dzień 25 czerwca kolejne NWZ w celu potwierdzenia uchwał zezwalających zarządowi na ustanowienie zabezpieczeń, przy czym w dacie tej wspomniane uchwały będą mogły mieć bardziej szczegółową formę, jako że do tego momentu spółka będzie mogła ustalić z administratorem zabezpieczeń finalny pakiet przedmiotowych zabezpieczeń" - podał Kredyt Inkaso.

Podczas wczorajszego NWZ Kredyt Inkaso akcjonariusze zdecydowali o wyrażeniu zgody na obciążenie aktywów spółki (lub innych podmiotów z grupy kapitałowej) w celu ustanowienia zabezpieczeń dla obligacji serii F1 o wartości nominalnej 210 mln zł, wyemitowanych przez Kredyt Inkaso w kwietniu 2019 r.

Kredyt Inkaso to firma zarządzającą portfelami wierzytelności. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.