Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Akcjonariusze Protektora zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 26 czerwca o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2018 rok, w kwocie 0,55 mln zł, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie.

Ursus intensywnie pracuje nad złożeniem dokumentacji wymaganej do podpisania umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) na opracowanie i dostawę typoszeregu innowacyjnych pojazdów bezemisyjnego transportu publicznego, zapewnił ISBnews prezes spółki Tomasz Zadroga.

Akcjonariusze JHM Development zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2018 rok, podała spółka.

PKO BP pozytywnie rozpatrzył wniosek Pozbudu T&R i odstąpił od nałożenia na spółkę jakichkolwiek sankcji wynikających z umów kredytowych zawartych pomiędzy Pozbud T&R a PKO BP, związanych z naruszeniem wskaźnika finansowego dług netto / EBITDA dla jednostkowych danych finansowych - kowenantu finansowego, podała spółka.

Zarząd Polwaksu podjął uchwałę w sprawie rezygnacji z upoważnienia do określenia ostatecznej liczby oferowanych akcji nowej emisji, podała spółka. W efekcie Polwax zaoferuje łącznie 20,6 mln akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,05 zł, tj. maksymalną liczbę akcji. Kapitał spółki zostanie w związku z tym podniesiony o 1,03 mln zł.

Akcjonariusze ZM Ropczyce zdecydują na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, zwołanym na 28 czerwca br., o zmianie upoważnienia zarządu do podwyższania kapitału zakładowego przez emisję do 3 454 485 szt. nowych akcji o wartości nominalnej 2,5 zł na upoważnienie do emisji do 4 694 725 szt. nowych akcji o wartości nominalnej 2,5 zł, wynika z projektów uchwał.

Grupa Azoty szacuje, że jej skonsolidowane przychody wyniosą ponad 11 mld zł w 2019 r. wobec 10 mld zł zanotowanych w ub.r., poinformował wiceprezes Paweł Łapiński. W II połowie roku mają zostać podpisane umowy kredytowe dotyczące budowy kompleksu chemicznego "Polimery Police", dodali także przedstawiciele grupy.

Akcjonariusze Grupy Recykl zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2018 r., wynika z projektów uchwał walnego zgromadzenia, zwołanego na 27 czerwca.

Akcjonariusze Sunex zdecydują 26 czerwca br. o wypłacie dywidendy w wysokości 0,09 zł na akcję, tj. łącznie kwoty 365,247 tys. zł z zysku netto za rok obrotowy 2018, wynika z projektów uchwał.

Lotos Asfalt, spółka zależna Grupy Lotos, podpisała z generalnym wykonawcą Projektu EFRA, firmą Kinetics Technology (KT), aneks do umowy na projektowanie techniczne, dostawy oraz budowę Kompleksu Koksowania (DCU) wraz z instalacjami towarzyszącymi) oraz Kompleksu Produkcji Wodoru (HGU), podał Lotos. Zgodnie z zapisami aneksu, przesunięciu ulega termin osiągnięcia stanu gotowości do rozruchu (Ready For Start Up - RFSU) ostatniego z kompleksów Projektu EFRA - Kompleksu Koksowania, do dnia 30 czerwca 2019, to jest o 30 dni w odniesieniu do terminu obowiązującego do dnia zawarcia przedmiotowego aneksu.

Akcjonariusze Elektrociepłowni Będzin (EC Będzin) zdecydują o niewypłacaniu dywidendy za 2018 r., wynika z projektów uchwał walnego zgromadzenia zwołanego na 28 czerwca.

Przyjęta na wczorajszym nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu uchwała zezwalająca zarządowi Kredyt Inkaso na ustanowienie na aktywach spółki lub podmiotów z grupy kapitałowej zabezpieczeń na rzecz obligatariuszy, którzy objęli obligacje serii F1, oraz na rzecz obligatariuszy posiadających obligacje serii A1, A2, B1, C1, D1, PA01, PA02, Y oraz Z, w kwocie nie przekraczającej 375 mln zł została podjęta prawidłowo i w sposób należyty zabezpiecza interesy wszystkich obligatariuszy spółki, poinformował prezes Kredyt Inkaso Maciej Szymański.

Akcjonariusze PKP Cargo zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 26 czerwca br. o przeznaczeniu 67 180 375,5 zł na wypłatę dywidendy z zysku za 2018 rok, wynika z projektów uchwał.

PGE Energia Ciepła - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (MPEC) w Krakowie i Spółdzielnia Mieszkaniowa "Oświecenia" podpisały umowę kompleksową, która umożliwi doprowadzenie centralnej ciepłej wody użytkowej do kolejnych mieszkań, podała spółka. Planowana moc przyłączeniowa to 8 MWt. Jest to dwudziesta umowa kompleksową w ramach programu "Ciepła woda bez piecyka".

Bank Millennium dokonał zakupu akcji stanowiących około 99,787% kapitału zakładowego Euro Banku od SG Financial Services Holdings za 1,833 mld zł podlegające korekcie, podał bank. Po zakończeniu kolejnych etapów połączenia powstanie jedna instytucja pod marką Bank Millennium.

Projekt eParagon, którego pilotaż właśnie wystartował, jest efektem współpracy KIR z PKO Bankiem Polskim, PKN Orplen oraz eService, podały spółki we wspólnym komunikacie. Elektroniczny paragon jest dostępny w serwisie bankowości elektronicznej po dokonaniu transakcji debetowymi kartami płatniczymi PKO BP na wybranych stacjach paliw PKN Orlen. Zgodnie z założeniami, pilotaż usługi potrwa do końca 2019 r. Uzyskane w nim informację pozwolą na wypracowanie docelowego modelu rozwiązania eParagon, który będzie dostępny również dla innych podmiotów.

Akcjonariusze Medicalgorithmics zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2018 r., wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 26 czerwca.

Akcjonariusze Trans Polonia zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 26 czerwca br. o przeznaczeniu jednostkowego zysku netto za 2018 r., w wysokości 195 463,41 zł oraz 2 545 163,31 zł z kapitału zapasowego - łącznie 2 740 626,72 zł na wypłatę dywidendy, wynika z projektów na walne.

Rafako otrzymało informację o wystawieniu przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) - spółkę zależną Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - świadectwa zakończenia realizacji bloku energetycznego nr 5 w Elektrowni Opole, co jest równoznaczne z przekazaniem bloku nr 5 do eksploatacji, podała spółka.

CD Projekt nie wyklucza, że mogą pojawić się przejęcia podobne do ubiegłorocznego nabycia studia deweloperskiego Strange New Things, poinformował prezes Adam Kiciński.

CD Projekt chce, aby jego marki były "wieczne", poinformował prezes Adam Kiciński.

Medicalgorithmics rekomenduje akcjonariuszom przeznaczenie całości zysku netto za rok obrotowy 2018 w kwocie 11 325 272,2 zł na kapitał zapasowy, podała spółka.

CD Projekt podtrzymał, że będzie druga obok "Cyberpunk 2077" gra do 2021 roku, poinformował prezes Adam Kiciński.

CD Projekt chce mieć dwa zespoły wielkości ekipy pracującej nad grą "Cyberpunk 2077", poinformował prezes Adam Kiciński. Będzie rozwijać ekipy w Krakowie i Wrocławiu.

Tauron Dystrybucja zainstalował 213 punktów pomiarowych, które wspomagają monitorowanie zdolności przesyłowych ponad 800 linii wysokiego napięcia, podała spółka. System dynamicznej obciążalności linii (DOL) ma zapewnić przede wszystkim bezpieczną eksploatację linii energetycznych.

Amica podtrzymuje plan nakładów inwestycyjnych na poziomie ok. 70 mln zł w 2019 r., poinformował członek zarządu i dyrektor finansowy Michał Rakowski.

Getin Holding oczekuje, że zagraniczne spółki będą kontynuowały trwający od 1,5 roku pozytywny trend rozwoju biznesu i wyników finansowych w kolejnych kwartałach. Kwota ujętych w wyniku holdingu dywidend wyniosła 44 mln zł w I kw. poinformował prezes Getin Holding Piotr Kaczmarek.

ING Bank Śląski oraz Siemens podpisały umowę ramową o współpracy w obszarze efektywności energetycznej dla przedsiębiorstw prowadzących działalność produkcyjną, podał bank.

Libet odnotował 13,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 3,42 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Amica ocenia, że w toku dalszej realizacji strategii HIT 2023 akwizycje są niezbędne, poinformował członek zarządu i dyrektor finansowy Michał Rakowski. Najciekawszymi rynkami w tym obszarze są dla spółki Hiszpania i Włochy.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zawiesiła obrót akcjami Alchemii od 31 maja w związku z ogłoszeniem przymusowego wykupu, podała spółka.

Akcelerator Accelpoint zakończył pierwszą rundę programu akceleracyjnego AccelUp, który łączy dojrzałe startupy z obszarów fintech, insurtech, telco z globalnymi korporacjami. Wkrótce 12 startupów rozpocznie proces akceleracji w ścisłej współpracy z Santander Bank Polska, AXA Partners i Orange, podał akcelerator. Uczestnicy programu otrzymują wsparcie finansowe do 200 tys zł oraz wsparcie business know-how w postaci 100 godzin konsultacji z wybitnymi ekspertami rynkowymi.

Wstępne założenia do planowanej korekty strategii Amiki obejmują cel ok. 4 mld zł przychodów i 334 mln zł EBITDA w 2023 r., poinformował członek zarządu i dyrektor finansowy Michał Rakowski.

Akcjonariusze ATM zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2018 r., wynika z projektów uchwał walnego zgromadzenia zwołanego na 28 czerwca.

Zakontraktowane zamówienia na produkty Grupy Feerum na okres 2019-2020 wynoszą około 279 mln zł, a na okres 2020-2021 - ponad 131,1 mln zł, podała spółka.

iFun4all podpisał umowę z Legendary Television Productions (LTP). Dotyczy ona prawa opcji, na mocy którego producent dokonał rezerwacji prawa do ekranizacji gry "Serial Cleaner", podała spółka.

Grupa Recykl odnotowała 3,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 3,36 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Impexmetal - w ramach porozumienia akcjonariuszy, do którego należą także Roman i Grażyna Karkosikowie oraz Boryszew - ogłosił przymusowy wykup 2 618 926 akcji Alchemii po 4,8 zł za akcję, podała spółka.

Arteria odnotowała 0,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2019 r. wobec 0,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Sfinks Polska odnotował 2,98 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 1,53 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Rada nadzorcza TXM powołała Krzysztofa Bajbusa na stanowisko wiceprezesa zarządu TXM restrukturyzacji, począwszy od 30 maja 2019 r., podała spółka.

Torpol zawarł z Towarzystwem Finansowym Silesia (TF Silesia) umowę, na mocy której TF Silesia udzieli Torpolowi pożyczki, w jednej transzy, w kwocie 50 mln zł po spełnieniu warunków wyszczególnionych w umowie, podała spółka. Umowa ma związek z faktem, że Torpol realizuje kontrakt na przebudowę układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E59, który nie przewiduje udzielenia zaliczki.

Akcjonariusz Dom Development posiadający co najmniej 50,1% akcji spółki powołał Jarosława Szanajcę na członka i prezesa zarządu, Janusza Zalewskiego na członka i wiceprezesa zarządu oraz Terry'ego Roydona na członka zarządu, podała spółka.

Akcjonariusze Grupy Kęty przeznaczyli na wypłatę dywidendy 229 090 728 zł, tj. 24 zł na akcję, licząc według stanu akcji (9 545 447 sztuk) na dzień podjęcia uchwały, podała spółka.

Rada nadzorcza Energi powołała w skład zarządu VI kadencji Jacka Kościelniaka, powierzając mu pełnienie funkcji wiceprezesa zarządu ds. finansowych, Dominika Wadeckiego, powierzając mu pełnienie funkcji wiceprezesa zarządu ds. operacyjnych, oraz Grzegorza Ksepko, powierzając mu pełnienie funkcji wiceprezesa zarządu ds. korporacyjnych, podała spółka.

DataWalk odnotowało 3,43 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 3,81 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Hollywood odnotowało 0,56 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 0,69 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Cube.ITG w restrukturyzacji odnotowało 1,3 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 1,62 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ailleron odnotował 0,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2019 r. wobec 0,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Protektor odnotował 0,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 0,96 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona odnotowało 22,72 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 3,52 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Indykpol odnotował 3,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2019 r. wobec 87,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Bowim odnotował 2,68 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 5,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ursus w restrukturyzacji odnotował 8,23 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 1,47 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

T-Bull odnotował 0,82 mln zł zysku netto w I kw. 2019 r. wobec 0,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Vistal Gdynia odnotował 3,36 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 21,48 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Eko Export odnotował 0,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 0,2 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata netto ogółem wyniosła 0,26 mln zł.

Biomed-Lublin odnotował 0,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 0,49 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zakłady Mięsne Henryk Kania odnotowały 9,9 mln zł jednostkowej straty netto w I kw. 2019 r. wobec 10,07 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

4fun Media odnotowało 0,17 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 1,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Immobile odnotowało 0,77 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 2,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Braster odnotował 4,42 mln zł jednostkowej straty netto w I kw. 2019 r. wobec 5,38 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Wasko odnotowało 1,22 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 1,72 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Larq odnotował 6,92 mln zł jednostkowej straty netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2019 r. wobec 14,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Esotiq & Henderson odnotował 1,07 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2019 r. wobec 56 tys. zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

NanoGroup odnotowało 132,57 tys. zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2019 r. wobec 822,98 tys. zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

MZN Property odnotowało 79 tys. zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 0,91 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Silvair odnotował 627 tys. USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 562 tys. USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Enter Air odnotował 9,04 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 4,04 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Bez uwzględniania różnic kursowych Enter Air miał 64 mln zł EBITDA i 5,5 mln zł zysku netto.

Trakcja PRKiI odnotowała 15,49 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 22,41 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Feerum odnotowało 1,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 2,08 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ferrum odnotowało 2,96 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 3,61 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Giełda Praw Majątkowych Vindexus (GPM Vindexus) odnotowała 3,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 4,45 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Bioton odnotował 27,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 22,64 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Polnord odnotował 4,75 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 3,73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Elektrobudowa odnotowała 6,63 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 1,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Primetech odnotował 1,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 0,31 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

PBG odnotowało 5,76 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2019 r. wobec 2,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

JW Construction Holding odnotował 6,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2019 r. wobec 0,83 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Getin Holding odnotował 22,47 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej, przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 24,52 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem