Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 04.06.2019 (ISBnews) - Gaz-System zaoferuje przepustowość punktów łączących krajowy system przesyłowy z sąsiadującymi systemami w aukcjach produktu rocznego, które odbędą się 1 lipca br., podała spółka. Gaz-System ISO zaoferuje też w kolejnych dniach dostępną przepustowość punktu wyjścia SGT Mallow oraz punktu wejścia SGT Kondratki w ramach aukcji produktów śróddziennych, dobowych, miesięcznych oraz kwartalnych, w związku z wygaśnięciem kontraktu przesyłowego w czasie roku gazowego.

"Aukcje rozpoczną się 1 lipca 2019 r. o godz. 9.00 (CEST) na Platformie GSA stanowiącej narzędzie do rezerwacji przepustowości na połączeniach międzysystemowych" - czytamy komunikacie.

Uczestnicy rynku, zainteresowani przesyłem gazu, mogą za pomocą platformy dokonać rezerwacji przepustowości na zasadach ciągłych w produktach rocznych, w ramach których udostępniana jest przepustowość na okres nie dłuższy niż najbliższe 15 lat gazowych.

"Oferta Gaz-System w aukcji rocznej 1 lipca 2019 r. dotyczy następujących punktów łączących krajowy system przesyłowy z sąsiadującymi systemami:

- Punkt wejścia GCP Gaz-System/Ontras na granicy polsko-niemieckiej

- Punkt wyjścia GCP Gaz-System/Ontras na granicy polsko-niemieckiej

- Punkt wejścia Cieszyn na granicy polsko-czeskiej

- Punkt wejścia Drozdowicze na granicy polsko-ukraińskiej

- Punkt wejścia Wysokoje na granicy polsko-białoruskiej

- Punkt wejścia Tietierowka na granicy polsko-białoruskiej

- Punkt wejścia Punkt Wzajemnego Połączenia (PWP)" - czytamy dalej.

Oferta Gaz-System ISO w aukcji rocznej 1 lipca 2019 r. dotyczy punktów na gazociągu jamalskim:

- Punkt wejścia SGT Kondratki

- Punkt wyjścia SGT Mallnow

- Punkt wejścia SGT Mallnow Rewers

- Punkt wyjścia SGT Punkt Wzajemnego Połączenia (PWP).

Aukcje przeprowadzane zostaną zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/459 z 16 marca 2017 r. ustanawiającym kodeks sieci dotyczący mechanizmów alokacji zdolności w systemach przesyłowych gazu (CAM NC), które nakazuje, aby operatorzy w punktach na połączeniu z innymi systemami przesyłowymi, oferowali standardowe produkty tzn. przepustowość udostępnianą na okresy roczne, kwartalne, miesięczne, dobowe lub śróddzienne. Kodeks sieci wymaga również od operatorów publikacji oferty produktowej na miesiąc przed terminem aukcji rocznej. Rok gazowy trwa od 1 października od godz. 6:00 roku bieżącego do 1 października do godz. 6:00 następnego roku.

"Ze względu na zakończenie w trakcie roku gazowego (16 maja 2020 r.) historycznego kontraktu przesyłowego na transport gazu gazociągiem jamalskim, w nadchodzącym roku gazowym 2019/2020 Gaz-System ISO zaoferuje dostępną przepustowość punktu wyjścia SGT Mallow oraz punktu wejścia SGT Kondratki w ramach aukcji produktów śróddziennych, dobowych, miesięcznych oraz kwartalnych" - podano także.

Podmioty zainteresowane rezerwacją przepustowości gazociągu jamalskiego w okresie od 17 maja 2020 r. do 30 września 2020 r. będą mogły ją kupić zgodnie z poniższym kalendarzem aukcji:

- Produkt kwartalny z terminem realizacji lipiec - wrzesień 2020 r. - udostępniany w aukcji 5 sierpnia 2019, 4 listopada 2019, 3 luty 2020 oraz 4 maja 2020,

- Produkt miesięczny z terminem realizacji czerwiec 2020 r. - udostępniany w aukcji 18 maja 2020,

- Produkt dobowy z terminem realizacji od 18 do 31 maja 2020 r. - udostępniany w aukcji na dobę przed początkiem realizacji,

- Produkt śróddzienny z terminem realizacji 17 maja 2020 r. - udostępniany w aukcji na 4 godziny przed początkiem realizacji.

W ramach aukcji produktów kwartalnych (5 sierpnia 2019 r., i ewentualnie w kolejnych aukcjach, jeśli nie zostanie sprzedana cała dostępna przepustowość) Gaz-System udostępni również pozostałą dostępną zdolność punktu wejścia SGT Kondratki oraz wyjścia SGT Mallnow.

Przepustowość na kolejne 14 lat (od roku gazowego 2020/2021 do 2033/34) będzie można zarezerwować już w ramach produktów rocznych.

"Zgodnie z obowiązującymi w UE przepisami, przepustowości pozwalające na przesył gazu poprzez polski odcinek gazociągu jamalskiego mogą być rezerwowane w ramach aukcji organizowanych na zasadach i w terminach określonych w CAM NC. Dostępne przepustowości oferowane są zainteresowanym uczestnikom rynku w ramach niedyskryminacyjnej procedury aukcyjnej przeprowadzanej na zasadach rynkowych" - zaznaczono.

Przepustowość ciągła, która nie zostanie sprzedana w produktach rocznych na kolejny rok gazowy (od 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r.) będzie udostępniana uczestnikom rynku podczas aukcji produktów krótkoterminowych: kwartalnych, miesięcznych, dobowych i śróddziennych.

Aukcje przepustowości przerywanej dotyczącej produktów rocznych odbędą się, zgodnie z kalendarzem aukcji 15 lipca 2019 r. na Platformie GSA, po spełnieniu wszystkich przesłanek wynikających z CAM NC.

Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System jest spółką strategiczną dla polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego oraz zarządzanie najważniejszymi gazociągami w Polsce.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.