Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 04.06.2019 (ISBnews) - Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce (SSE) wydały w 2018 r. 264 zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na swoim terenie, przy czym na koniec roku ważnych pozostało 260 zezwoleń. W porównaniu z 2017 r. liczba udzielonych zezwoleń była niższa o prawie 25%, czytamy w "Informacji o realizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. Stan na 31 grudnia 2018 r.", przedłożonej Sejmowi RP przez premiera.

"Liczba nowych zezwoleń wydanych w 2017 r. była niższa o prawie 25% w stosunku do 2017 r. Było to wynikiem wprowadzenia nowego instrumentu wsparcia na mocy ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, który docelowo ma zastąpić specjalne strefy ekonomiczne. Zgodnie z tą ustawą, wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej będzie możliwe wyłącznie do 15 czerwca 2019 r. Od dnia wejścia w życie aktów wykonawczych do ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, tj. od dnia 5 września 2018 r. zarządzający strefami wydają natomiast decyzje o wsparciu dla przedsiębiorców planujących inwestycje na terenie całej Polski" - czytamy w informacji.

W 2018 r. najwięcej zezwoleń uzyskali przedsiębiorcy w strefach: katowickiej (39), wałbrzyskiej (37), mieleckiej i tarnobrzeskiej (po 32 zezwolenia). Na wymienione strefy przypadło prawie 54% ważnych zezwoleń wydanych w 2018 r., dodano.

Całkowita liczba zezwoleń wydanych od początku funkcjonowania stref do końca 2018 r. wyniosła 4 301, z tego 1 766 zostało wyłączonych z obrotu prawnego w związku z cofnięciem, wygaśnięciem, stwierdzeniem nieważności bądź uchyleniem. Oznacza to, że na koniec 2018 r. przedsiębiorcy posiadali 2 535 ważnych zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie stref.

W 2018 r. skumulowana wartość zainwestowanego kapitału wyniosła blisko 119,2 mld zł, co oznacza wzrost o ponad 12,6 mld zł, czyli o 11,85% w stosunku do roku poprzedniego, podano także.

Według "Informacji", na koniec grudnia 2018 r. inwestorzy zatrudniali łącznie ponad 379 tys. pracowników. W stosunku do 2017 r. ich liczba zwiększyła się o 26 tys., tj. o 7,4%. Wzrost ten był większy niż w 2017 r. o 1,1 pkt proc. Liczba nowych miejsc pracy na koniec 2018 r. zwiększyła się w porównaniu z rokiem 2017 o 10,6%, co daje wzrost o prawie 22,7 tys. etatów.

Zainwestowany w strefach kapitał w ponad 60% pochodził z pięciu krajów, tj.: Polski, Niemiec, Holandii, Luksemburga i USA. Struktura branżowa inwestycji nie uległa istotnym zmianom. Największy udział w skumulowanej wartości inwestycji miały firmy z branży motoryzacyjnej (ponad 24,0%). Kolejne miejsca zajęli producenci wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (prawie 9,7%) oraz wyrobów metalowych (ok. 7,7%).

W 2018 r. spółki zarządzające specjalnymi strefami ekonomicznymi przeznaczyły na ich promocję 6,97 mln zł. Z kolei na budowę infrastruktury na obszarze stref wydatkowano 302,4 mln zł, w tym nakłady spółek zarządzających stanowiły 28,1%. Pozostała część wydatków została sfinansowana przez gminy, gestorów mediów oraz Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.