Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez grupę kapitałową Wojas w maju 2019 r. wyniosły 24,8 mln zł i były o 35,2% wyższe niż w maju 2018 r.

Echo Investment sprzedało 73 mieszkania w maju br. (wobec 65 rok wcześniej), a przekazało 32 (rok temu - 9), podała spółka.

British Automotive Holding (BAH) sprzedał 215 samochodów w maju, podała spółka.

Rada nadzorcza Bumechu powołała dotychczasowy zarząd z Marcinem Sutkowskim jako prezesem na nową kadencję, podała spółka.

Rada nadzorcza Taurona Wydobycie - spółki zależnej Taurona Polskiej Energii - powołała Sławomira Obidzińskiego na prezesa, podała spółka. Dotychczasowy prezes Zdzisław Filip złożył rezygnację.

Zakłady Mięsne Henryk Kania złożyły w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego - przyspieszonego postępowania układowego, podała spółka.

Zarząd Ferrum zdecydował o przystąpieniu do przygotowania przeglądu opcji strategicznych, podała spółka.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Wittchena wyniosły 16,7 mln zł w maju 2019 r. i były wyższe o 27% w skali roku, poinformowała spółka.

Akcjonariusze Aplisensu zdecydowali o przeznaczeniu 4,41 mln zł z zysku netto za 2018 r. na dywidendę, tj. o wypłacie 0,35 zł na akcję, podała spółka.

Sfinks Polska chce otworzyć w tym roku co najmniej 20 nowych restauracji i zapowiada trzy nowe marki, wynika ze słów prezesa Sylwestra Cacka.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży VRG (d. Vistula Group) osiągnięte w maju 2019 r. wyniosły ok. 96,1 mln zł i były wyższe o ok. 42,4% w skali roku, podała spółka. W okresie styczeń-maj 2019 r. wartość przychodów ze sprzedaży wyniosła ok. 394 mln zł i była wyższa o ok. 38,4% r/r.

PDC Industrial Center 108, wspólny przedsiębiorca Marvipol Logistics i PG Dutch Holding I B.V., zawarło umowę kredytu z Bankiem Millennium w związku z realizacją projektu magazynowego w okolicy Warszawy, podał Marvipol.

Usługa zdalnego potwierdzania tożsamości mojeID została udostępniona dla klientów PKO Banku Polskiego i PGNiG Obrót Detaliczny, podała Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR). mojeID ułatwia dostęp do usług online klientom PGNiG wykorzystując tożsamość cyfrową potwierdzaną przez PKO Bank Polski.

Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 5,5 USD na baryłce w maju br., w porównaniu do 7,34 USD rok wcześniej oraz 5,6 USD w kwietniu br., podała spółka.

XTPL widzi największe szanse komercjalizacji swojej technologii w branży wyświetlaczy, gdzie potencjalne przychody z pojedynczego klienta mogą być liczone nawet w dziesiątkach milionów USD, podali przedstawiciele zarządu spółki. Zapewnili jednocześnie, że spółka posiada zabezpieczone środki na dalszą działalność.

PG Dutch Holding I B.V., Marvipol Logistics, Hermes Platinum i Hermes Logistics złożyły do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek ws. utworzenia wspólnego przedsiębiorcy w celu realizacji wspólnego projektu, polegającego na budowie parku magazynowo-logistycznego, podał urząd.

Torpol przygotowuje się do złożenia oferty w powtórzonym przetargu na modernizację odcinka Czyżew-Białystok linii kolejowej z Warszawy do Białegostoku, o wartości kilku miliardów złotych, poinformował prezes Grzegorz Grabowski. W poprzednim postępowaniu, które zostało unieważnione w grudniu ub.r., spółka miała najtańszą ofertę za ok. 3,4 mld zł (przed aukcją elektroniczną).

Prezes Budimeksu Dariusz Blocher został powołany na stanowisko dyrektora Grupy Ferrovial na Europę. Jednocześnie pozostanie prezesem Grupy Budimex w Polsce, podała spółka. Po raz pierwszy Polak obejmie tak wysokie stanowisko zarządcze w Grupie Ferrovial, podkreśliła spółka.

Pure Biologics otrzymało pozytywną rekomendację Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) dotyczącą projektu AptaMG (PB005), którego celem jest stworzenie filtra biomolekularnego służącego do aferezy pacjentów chorych na miastenię rzekomoporaźną (MG), podała spółka. Łączna wartość projektu wyniesie 16,4 mln zł, z czego 10,8 mln zł zostanie pokryte z dotacji.

Work Service liczy na utrzymanie w całym roku pozytywnych tendencji z I kw., poinformowała prezes Iwona Szmytkowska. Spółka rozwija rekrutację pracowników z kolejnych krajów i proponuje nowe usługi klientom.

Work Service zakłada zakończenie procesów dezinwestycyjnych w maju 2020 r., co pozwoli na całkowitą spłatę zadłużenia inwestycyjnego, poinformowała prezes Iwona Szmytkowska.

Wydobycie z pierwszego odwiertu na złożu ?rfugl w Norwegii zostanie uruchomione w połowie 2020 roku, podało Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG). Do końca przyszłego roku do produkcji zostaną włączone jeszcze trzy kolejne otwory. Przy zagospodarowaniu złoża PGNiG Upstream Norway wykorzysta innowacyjne rozwiązania techniczne.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Auto Partner wyniosły 132,5 mln zł w maju br., co oznacza wzrost o 30,7% r/r, podała spółka.

Modelowa marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 11,5 USD/b w maju 2019 r. wobec 10,5 USD/b miesiąc wcześniej (wzrost o 9,5%%) i 12 USD/b w maju 2018 r. (wzrost o 4,2%%), podała spółka.

Zakłady Mięsne Henryk Kania przystąpiły 17 maja br. do sporządzania wniosku restrukturyzacyjnego, podała spółka w opóźnionej informacji poufnej.

Zarząd Zakładów Mięsnych Henryk Kania podjął decyzję o znaczącym ograniczeniu bieżącej produkcji w zakładach oraz uwzględnia również możliwość jej całkowitego wstrzymania, podała spółka.

Akcjonariusze MedApp podejmą 27 czerwca br. uchwałę rozpoczynającą proces przeniesienia notowań na rynek główny GPW, podała spółka. MedApp zamierza przenieść notowania w I połowie 2020 r.

Ursus w restrukturyzacji ma nadzieję na powrót do wstrzymanego projektu tanzańskiego w II połowie 2019 roku, poinformował ISBnews prezes spółki Tomasz Zadroga.

Ursus chce w drugiej połowie czerwca podjąć decyzję co do ostatecznej lokalizacji produkcji w Polsce, poinformował ISBnews prezes spółki Tomasz Zadroga. Według niego, docelowo firma bardziej chciałaby się zajmować handlem niż produkcją.

Ursus w restrukturyzacji przedstawi plan dezinwestycji, który jeszcze w tym roku powinien przynieść spółce ok. 50 mln zł wpływów, w drugiej połowie czerwca 2019 roku, poinformował ISBnews prezes spółki Tomasz Zadroga.

Zarząd Ursusa ma nadzieję, że do końca czerwca 2019 roku uda się pozyskać inwestora dla spółki zależnej Ursus Bus, po tym, jak nie doszła do skutku transakcja z firmą PG Energy Capital Management, poinformował ISBnews prezes spółki Tomasz Zadroga.

Andrzej Zydorowicz zrezygnował z pełnienia funkcji członka zarządu Altus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) od 3 czerwca 2019 r., podała spółka.

Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, IX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, wydał postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego wobec Ursus Dystrybucja, tj. spółki zależnej Ursusa, podała spółka.

Fitch Ratings potwierdziła długoterminowe oceny ratingowe w walucie obcej i krajowej dla Energi na poziomie BBB z perspektywą stabilną, ocenę na poziomie BBB dla wyemitowanych przez spółkę zależną Energa Finance AB (publ) obligacji, a także ocenę na poziomie BB+ dla wyemitowanych przez Energę obligacji hybrydowych, podała spółka.

Konsorcjum Ursus Bus, w skład którego wchodzi m.in. Ursus w restrukturyzacji, złożyło część dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego na opracowanie i dostawę typoszeregu innowacyjnych pojazdów bezemisyjnego transportu publicznego, podała spółka.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.