Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 06.06.2019 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła dwa projekty nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, przedłożone przez ministra finansów, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

Zgodnie z pierwszą z nich podatnicy podatku od towarów i usług będą składać do urzędu skarbowego deklarację VAT w formie nowego pliku JPK_VAT - przesyłaną tylko w formie elektronicznej.

Będzie to prostsze narzędzie do rozliczania podatku VAT z urzędem skarbowym oraz walki z nadużyciami podatkowymi, w tym wystawianiem ?pustych faktur" i wyłudzeń podatku VAT. Po zmianach, podatnicy nie będą musieli składać osobno dwóch dokumentów: pliku JPK_VAT i deklaracji VAT, podano.

"Nowy plik JPK_VAT będzie dokumentem elektronicznym obejmującym: deklarację VAT (zastąpi on deklaracje VAT-7 i VAT-7K) i ewidencję VAT. Oznacza to, że do urzędu skarbowego podatnicy będą elektronicznie wysyłać jeden plik JPK_VAT. Dodatkowym uproszczeniem będzie eliminacja załączników wymaganych przy składaniu tradycyjnego rozliczenia podatku VAT (VAT-ZZ, VAT-ZD, VAT-ZT) oraz dodatkowych wniosków dołączanych do standardowych deklaracji jako odrębne dokumenty. Załączniki zostaną zastąpione polami wyboru zawartymi w nowym pliku" - czytamy w komunikacie.

Od 1 stycznia 2020 r. nowy JPK_VAT będą składać duże przedsiębiorstwa (chodzi o firmy: zatrudniające ponad 250 osób i mające obroty przekraczające 50 mln euro lub zatrudniające ponad 250 osób, w których suma aktywów bilansu przekracza 43 mln euro).

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r. zwolnieni z tego obowiązku będą pozostali podatnicy (w stosunku do nich obowiązek ten powstanie od 1 lipca 2020 r.).

Ponadto, od 1 stycznia 2020 r. wpłata podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku od towarów i usług oraz niepodatkowych należności budżetowych - będzie dokonywana na rachunek urzędu skarbowego przy użyciu indywidualnego rachunku podatkowego identyfikującego podatnika lub płatnika (indywidualny rachunek podatkowy).

Kolejny projekt zakłada dalsze uszczelnienie systemu podatkowego oraz zapewnienie większej stabilności wpływów z podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Zaproponowano także rozwiązania zapobiegające unikaniu płacenia podatków, podało CIR.

"Nowe przepisy przewidują uproszczenie prawa oraz usunięcie niektórych obowiązków, które są uciążliwe dla podatników. Do nowych rozwiązań należą również zmiany w prawie energetycznym, które są powiązane ze zmianami w VAT i podatku akcyzowym, a służą poprawie efektywności tzw. pakietu paliwowego. Projekt realizuje także wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczący braku możliwości uzależniania, zwolnienia od podatku, dla dostaw budynków od spełnienia warunku, zgodnie z którym pierwsze ich zasiedlenie następuje w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu" - czytamy.

"Rozwiązania dotyczące uszczelnienia systemu VAT:

  • wyłączenie możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego VAT przez podatników:
  • doprecyzowanie obowiązku rozliczania podatku VAT w obrocie produktami ropopochodnymi;
  • zmiany w przepisach dotyczących rejestracji podatników;
  • zmiany dotyczące zasad wystawiania faktur, których podstawą jest paragon fiskalny oraz korzystania z takich faktur"- czytamy dalej.

Zgodnie z projektem, możliwe będzie obniżenie wysokości dodatkowego zobowiązania podatkowego do 15%. w przypadku, gdy podatnik złoży korektę deklaracji podatkowej po wszczęciu kontroli celno-skarbowej.

Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki będą mogły być udostępniane informacje objęte tajemnicą skarbową. Dzięki temu będzie mógł skuteczniej realizować zadania dotyczące udzielania lub cofania koncesji na obrót paliwami, czyli w obszarze narażonym na ryzyko nadużyć VAT-owskich, podano również.

Doprecyzowano definicję paliw ciekłych przez wskazanie, że określone wyroby stanowią paliwa bez względu na różne możliwe ich zastosowania. Pozwoli to uszczelnić system koncesjonowania i nadzoru nad obrotem, produkcją i przywozem paliw. Zmiany mogą się przyczynić do zmniejszenia szarej strefy w przypadku przedsiębiorstw działających na rynku paliw ciekłych, wynika z komunikatu.

Wprowadzono stawkę akcyzy w wysokości 1180 zł/1000 litrów dla preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403 (czyli w takiej wysokości jak dla olejów smarowych z pozycji 2710). Powinno to wyeliminować nieprawidłowości w opodatkowaniu olejów smarowych, które często są klasyfikowane jako preparaty smarowe (powoduje to zastosowanie zerowej stawki akcyzy). Proceder taki jest możliwy z uwagi na zbliżone właściwości fizykochemiczne tych dwóch grup wyrobów energetycznych, dodano.

Nowe rozwiązania mają obowiązywać od 1 września 2019 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które wejdą w życie w innych terminach.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.