Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 11.06.2019 (ISBnews) - Bumech dokonał przydziału 4 320 069 obligacji zamiennych serii C1, które są obligacjami niezabezpieczonymi, zamiennymi na akcje serii I, podała spółka. Wartość nominalna jednej obligacji jest równa jej cenie emisyjnej i wynosi 4 zł. Łączna wartość nominalna przydzielonych obligacji to 17 280 276 zł.

"Obligacje zostały przydzielone wierzycielom objętym zawartym z emitentem układem restrukturyzacyjnym, którzy wyrazili chęć spłaty długu w drodze konwersji przysługujących im wierzytelności na obligacje, zgodnie z postanowieniami ww. układu restrukturyzacyjnego. Wszystkie przydzielone obligacje zostały opłacone w całości" - czytamy w komunikacie.

Spółka informuje również, że wpłynęły do niej oświadczenia obligatariuszy o zamianie łącznie 4 320 069 obligacji na 4 320 069 sztuk akcji serii I w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Bumech.

Wydanie akcji serii I jest równoznaczne z podwyższeniem kapitału zakładowego o kwotę 17 280 276 zł w wyniku emisji 4 320 069 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 4 zł każda i łącznej wartości nominalnej 17 280 276,00 zł. W związku z powyższym od 11.06.2019 roku kapitał zakładowy Bumech wynosi 43 066 852 zł.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez spółkę akcji wynosi 10 766 713. Wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego po dokonanym wydaniu akcji wynosi 14 719 724 zł, podano także.

Bumech jest przedsiębiorstwem z branży maszynowej świadczącym usługi dla górnictwa. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem