Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Bumech dokonał przydziału 4 320 069 obligacji zamiennych serii C1, które są obligacjami niezabezpieczonymi, zamiennymi na akcje serii I, podała spółka. Wartość nominalna jednej obligacji jest równa jej cenie emisyjnej i wynosi 4 zł. Łączna wartość nominalna przydzielonych obligacji to 17 280 276 zł.

Moody's Investors Service podwyższył rating korporacyjny Cyfrowego Polsatu do poziomu Ba1 z poziomu Ba2, zmieniając perspektywę ratingu na stabilną z pozytywnej, podała spółka.

PKN Orlen, tak jak i większość odbiorców, nie posiadał wiedzy o zanieczyszczonej ropie, zaś transakcja zakontraktowania tankowca Mendeleev Prospect odbyła się 5 kwietnia 2019 r., czyli kilka tygodni przed poinformowaniem przez PERN o zamknięciu rurociągu "Przyjaźń" (24 kwietnia br.), którym płynęła zanieczyszczona ropa z kierunku wschodniego, poinformował koncern. Zapewnił jednocześnie, że nie dopuści, aby zanieczyszczona ropa z tankowca Mendeleev Prospect przyniosła mu jakiekolwiek straty.

Rada nadzorcza MCI Capital powołała Tomasza Czechowicza do zarządu spółki powierzając mu ponownie funkcję prezesa, podała spółka.

Akcjonariusze Pfleiderer Group zdecydowali podczas walnego zgromadzenia spółki o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2018 rok, podała spółka.

Akcjonariusze Tarczyńskiego zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 5,67 mln zł z zysku za 2018 r., co oznacza wypłatę w wysokości 0,5 zł na akcję, wynika z uchwał podjętych przez walne zgromadzenie.

Wyprodukowana przez spółkę T-Bull gra Top Speed 2 zadebiutowała na urządzeniach z systemem operacyjnym Android, podała spółka.

H88 Hosting, spółka z grupy technologicznej R22, zawarła umowę z osobami fizycznymi, obywatelami chorwackimi umowę sprzedaży 100% udziałów Avalon d.o.o. z siedzibą w Chorwacji za cenę 1,85 mln euro, podał R22.

CI Games, po dokonaniu wstępnej alokacji zapisów za pośrednictwem systemu informatycznego GPW i działając w uzgodnieniu z oferującym - Trigon Domem Maklerskim, ustaliło cenę ostateczną oferowanych w ramach oferty publicznej akcji serii H na 0,9 zł za akcję, podała spółka.

Bank Millennium udostępnił produkcyjnie specjalny interfejs dostępowy otwartej bankowości oparty na standardzie PolishAPI. Dzięki niemu licencjonowane podmioty trzecie (TPP) mogą teraz świadczyć klientom banku usługi zawarte w dyrektywie PSD2, podał bank.

Unibep zawarł umowę na podwykonawstwo budynku biurowo-usługowo-apartamentowego z garażem podziemnym, położonego w kwartale ulic Tamka, Elektryczna, Zajęcza i Wybrzeże Kościuszkowskie w Warszawie za 49,75 mln zł netto, podała spółka.

Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek uzyskał potwierdzenie z niezależnego instytutu badawczego - Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny o pozytywnych wynikach jakościowych serii produktu leczniczego Onko BCG, co umożliwia dopuszczenie do obrotu i sprzedaż zbadanej serii tego preparatu, podała spółka.

Akcjonariusze CDRL zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 4,84 mln zł z zysku za 2018 r., co oznacza wypłatę w wysokości 0,8 zł na akcję, wynika z uchwał podjętych przez walne zgromadzenie.

Infoscan podpisał umowę inwestycyjną z funduszem European High Growth Opportunities Securitization Fund, w ramach której może pozyskać kwotę do 21 mln zł. Środki zostaną przeznaczone na ekspansję zagraniczną, certyfikację FDA oraz przejście na rynek główny GPW, podał Infoscan. W związku z podpisaniem umowy inwestycyjnej spółka zamierza opracować aktualizację strategii rozwoju.

mPay chciałby jesienią tego roku zakończyć emisję akcji o wartości 2-6 mln zł i pozyskać inwestorów finansowych lub branżowych, poinformował ISBnews prezes Grupy Lew, inwestora strategicznego mPay, Andrzej Basiak.

BNP Paribas Bank Polska otrzymał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier 1 jednostkowego zysku netto za I kw. 2019 r. w kwocie 134 236 681,54 zł oraz na zaliczenie do kapitału podstawowego Tier I na poziomie skonsolidowanym zysku netto skonsolidowanego za I kw. 2019 r. w kwocie 161 601 412,49 zł, podał bank.

PKN Orlen rozpoczyna pierwsze testy rozwiązania, które pozwoli zoptymalizować proces ładowania samochodów zasilanych energią elektryczną, podała spółka. To efekt udziału w programie akceleracyjnym Pilot Maker Electro ScaleUp, realizowanym na podstawie zawartej we wrześniu 2018 roku umowy z firmą techBrainers.

MCI Venture Projects oraz Roseville Investments - łącznie wzywający zdecydowali o wydłużeniu terminu przyjmowania zapisów w wezwaniu na akcję ABC Data do 14 czerwca 2019 r. (z 13 czerwca), podało pośredniczące w wezwaniu Santander Biuro Maklerskie.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na przejęcie przez Orange Polska kontroli nad BlueSoft, poinformował Urząd na Twitterze.

Rada nadzorcza spółki PGE EJ 1 z Grupy PGE ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na członków zarządu, podała spółka. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 10 lipca br.

EuroRating obniżył rating CCC do BB+ z BBB-, podała agencja. Utrzymana została negatywna perspektywa ratingu. Do głównych przyczyn obniżenia oceny wiarygodności finansowej dla CCC zaliczono pogorszenie struktury pasywów spółki, a także spadek wypracowywanych wyników finansowych, pomimo rosnących przychodów ze sprzedaży.

BNP Paribas Bank Polska udostępni swoim klientom dokumenty publiczne wykorzystując trwały nośnik - oparty na technologii rejestrów rozproszonych blockchain. Dzięki wykorzystaniu trwałego nośnika klienci banku będą mogli otrzymywać regulaminy, cenniki czy wykazy opłat i prowizji w wersji elektronicznej, zgodnie z wymogami regulacyjnymi, podała Krajowa Izba Rozliczeniowa, która opracowała rozwiązanie we współpracy z IBM i Accenture.

Madkom oraz Edge One Solutions, firma z Grupy Euvic, obejmą udziały i dokapitalizują Akcelerator Inteligentnych Miast (AIM), podała spółka. W ramach akceleratora AIM powstanie co najmniej 6 rozwiązań dla inteligentnych miast.

W Zakładzie Górniczym Brzeszcze zakończono inwestycję umożliwiającą produkcję ciepła zarówno do celów grzewczych, jak i chłodzenia podziemnych wyrobisk, podał Tauron. Energooszczędna stacja produkująca sprężone powietrze zasili wiele urządzeń w kopalni, które poprawiają bezpieczeństwo oraz ułatwiają pracę załogi.

Unimot uruchomił w Kijowie pierwszą stację paliw pod marką Avia na Ukrainie, poinformował prezes spółki Adam Sikorski na Twitterze.

PGNiG Upstream Norway wraz z partnerami przystąpiło do pracy nad wyborem rozwiązań technicznych, które będą zastosowane do eksploatacji norweskiego złoża Tommeliten Alpha, podało Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG). Finalna koncepcja zagospodarowania Tommeliten Alpha ma być gotowa w III kwartale 2020 roku. Spółka liczy na ok. 0,5 mld m3 gazu z tego złoża rocznie.

Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) odwołała ze składu zarządu prezesa Daniela Ozona, podała spółka.

Awbud odnotował 32,76 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 16,6 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Rada nadzorcza Sare powołała na członka zarządu Wiktora Mazura, podała spółka.

Indykpol zaprosił do sprzedaży nie więcej niż 365 000 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących nie więcej niż 5,45% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu i 11,68% kapitału zakładowego, po 60 zł sztuka, podała spółka.

Loger - spółka pośrednio zależna od Redanu - musi wydać nieruchomość w Łodzi w związku z decyzją o wywłaszczeniu jednej z działek wchodzących w skład centrum magazynowo-logistycznego GK Redan na potrzeby linii kolejowej z wniosku PKP PLK do 23 sierpnia (w przypadku braku zaskarżenia decyzji), wynika z komunikatu spółki.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wykluczyło konsorcjum Ursus Bus i odrzuciło jego ofertę w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego na opracowanie i dostawę typoszeregu innowacyjnych pojazdów bezemisyjnego transportu publicznego, podał Ursus.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem