Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 17.06.2019 (ISBnews) - Sygnity odnotowało 15,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w I półroczu roku finansowego 2018/2019 r. (zakończonym 31 marca) wobec 4,13 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej z dział. kontynuowanej i zaniechanej łącznie wyniósł 15,27 mln zł w porównaniu z 3,36 mln zł rok wcześniej.

"Zarówno w pierwszym jak i drugim kwartale roku obrotowego 2018/2019 spółka zrealizowała bardzo dobre wyniki finansowe, jednocześnie poprawiając swoją płynność finansową [...] Grupa odnotowała zysk netto z działalności kontynuowanej na poziomie 15,9 mln zł, co stanowi 317% wzrostu w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku obrotowego. Tak wysoki zysk netto został uzyskany w wyniku osiągnięcia przychodów finansowych w wysokości 5,7 mln zł będących efektem pozytywnego wpływu spłaty długu obligacyjnego mającego miejsce w pierwszym kwartale roku obrotowego 2018/2019. Grupa odnotowała bardzo dobry poziom zysku netto pomimo, że ponosiła koszty finansowe związane z obsługą zadłużenia w stosunku do wierzycieli oraz rozpoznała znaczące koszty ujemnych różnic kursowych" - czytamy w komentarzu do wyników.

Zysk operacyjny wyniósł 18,16 mln zł wobec 11,5 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 124,95 mln zł w I poł. 2018/2019 wobec 171,28 mln zł rok wcześniej.

"Grupa uzyskała przychody o 27% niższe w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku obrotowego, przy czym spadek przychodów jest wynikiem następujących zdarzeń:

- braku rozpoznanych przychodów ze sprzedaży licencji obcych na kwotę 13,9 mln zł wynikający z wprowadzenia standardu MSSF 15 w zakresie rozpoznawania przychodów agencyjnych

- braku przychodów wynikających ze sprzedaży licencji obcych na 11,7 mln zł wynikający ze zmiany strategii spółki w zakresie zmniejszenia udziału niskomarżowych kontraktów

- braku przychodów z projektów, które zostały zrestrukturyzowane w poprzednim roku obrotowym na kwotę 5,8 mln zł

- braku przychodów ze sprzedaży infrastruktury na kwotę 13,9 mln zł, zgodnie z przyjętą przez spółką strategią zmniejszenia sprzedaży niskomarżowych kontraktów" - wyjaśnia Sygnity.

"Grupa kontynuuje realizację restrykcyjnego procesu zarządzania płynnością co w raportowanym pierwszym półroczu roku obrotowego 2018/2019 pozwoliło na uzyskanie dodatniego salda środków pieniężnych na kwotę 26,7 mln zł, co stanowi 7,5 mln zł wzrostu salda środków pieniężnych na koniec okresu w stosunku do porównywalnego okresu poprzedniego roku obrotowego. Jednocześnie należy podkreślić, że grupa rozpoczęła rok finansowy 2018/2019 z niższym saldem środków pieniężnych o 5,1 mln zł w porównaniu do roku poprzedniego. Powyższe wartości wskazują, że efektywnie grupa uzyskała 12,5 mln zł efektywnego wzrostu poziomu gotówki, jednocześnie realizując wszystkie spłaty wynikające z umowy restrukturyzacyjnej" - czytamy dalej.

W raportowanym okresie grupa wypełniała wszystkie zobowiązania w zakresie spłaty zadłużenia wynikające z umowy restrukturyzacyjnej, co spowodowało zmniejszenie zadłużenia w stosunku do wierzycieli o kwotę 38 mln zł. Jednocześnie grupa wywiązywała się ze swoich zobowiązań handlowych co przełożyło się na zmniejszenie poziomu zobowiązań handlowych o 12 mln zł w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku obrotowego. Biorąc pod uwagę także wyższe saldo środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego o 7,5 mln zł grupa efektywnie zmniejszyła swoje zadłużenie netto o 57 mln zł, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018/2019 wyniósł 15,2 mln zł wobec 20,67 mln zł zysku rok wcześniej.

Sygnity to producent oprogramowania, zajmujący się tworzeniem zaawansowanych systemów informatycznych dla firm oraz świadczeniem usług IT.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.