Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 17.06.2019 (ISBnews) - Podczas najbliższego walnego zgromadzenia członków Izby Domów Maklerskich (IDM), zaplanowanego na 18 czerwca uczestnicy rynku kapitałowego będą dyskutować nad zakresem działania sądu rynku kapitałowego. Sąd taki rozpatrywałby odwołania od decyzji Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), wchodząc w meritum rozstrzygnięcia, nie zaś badając jedynie zgodność uchwał z prawem. Jego utworzenie wymaga powstania nowej ustawy, poinformował ISBnews.TV prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katedrze Prawa Gospodarczego Prywatnego Andrzej Szumański.

"Utworzenie sądu rynku kapitałowego wymaga przygotowania nowej ustawy, dlatego że ingerujemy w system sądów powszechnych. Nie jesteśmy pionierami, tylko wpisujemy się w tendencję tworzenia w Polsce sądów specjalistycznych. W Polsce istnieje sąd ochrony konkurencji i konsumentów przy sądzie Okręgowym w Warszawie. Wkrótce powstanie sąd własności intelektualnej oraz sąd zamówień publicznych, więc nasz byłby czwarty"- powiedział Szumański w wywiadzie dla ISBnews.TV.

"Wszyscy jesteśmy zwolennikami koncepcji tego sądu, tylko tradycyjnie diabeł tkwi w szczegółach" - dodał.

Dyskusja merytoryczna na ten temat odbędzie się podczas zwyczajnego walnego zgromadzenie członków Izby Domów Maklerskich oraz debaty "Sąd rynku kapitałowego - potrzeba wyspecjalizowanego organu państwowego dla zwiększenia ochrony uczestników rynku kapitałowego", zaplanowanych na 18 czerwca br.

"Kluczowym elementem jest zrozumienie spraw rynku kapitałowego. Sąd rozpatrywałby m.in. odwołania od decyzji Komisji Nadzoru Finansowego, ale nie tak, jak Naczelny Sąd Administracyjny, który bada zgodność uchwał z prawem, tylko wchodziłby w meritum rozstrzygnięcia, czyli decyzje tego sądu miałyby charakter nie kasatoryjny, ale reformatoryjny" - wyjaśnił Szumański.

Jak wskazał, sąd rynku kapitałowego miałby być sądem powszechnym, który rozstrzygałby spory z zakresu rynku kapitałowego.

"Obecnie istnieje tendencja, żeby w sprawach bardzo skomplikowanych, które wykraczają poza umiejętności zwykłego sędziego lub prawnika powierzać rozstrzyganie sporów sądom specjalistycznym i rynek kapitałowy jest tego najlepszym przykładem. Dlatego nie wystarczy znać przepisy prawa, ale rozumieć biznes i mieć podstawową wiedzę ekonomiczną. Także na świecie istnieje tendencja, że sprawy z zakresu rynku kapitałowego powierzane są sądom specjalistycznym, ale podkreślam: to są sądy specjalistyczne" - podkreślił Szumański.

Zdaniem prof. Szumańskiego, znaczenie rynku kapitałowego dla rozwoju polskiej gospodarki wymaga, aby spory prywatno-prawne powstałe na jego tle, a także sądowa kontrola decyzji administracyjnych wydawanych przez regulatora tego rynku (Komisję Nadzoru Finansowego) były rozstrzygane przez kompetentnych sędziów, których wiedza i doświadczenie nie ograniczają się tylko do znajomości prawa, ale obejmują także wiedzę o rynku kapitałowym.

Podkreślił, że obecnie w Polsce w przypadku rynku kapitałowego istnieje egzekwowanie prawa publiczne (public enforcement), które następuje przez organ administracji państwowej sprawujący nadzór nad tym rynkiem tj. Komisję Nadzoru Finansowego. Nie istnieją natomiast skuteczne mechanizmy "private enforcement", które polegają na indywidualnym dochodzeniu swoich roszczeń na drodze sądowej przez podmioty prywatne. Rolę takiego mechanizmu mógłby pełnić wyspecjalizowany sąd rynku kapitałowego jako sąd powszechny (państwowy).

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem