Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 17.06.2019 (ISBnews) - W sądzie rejonowym w Warszawie zarejestrowany został wniosek spółki Impression o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku Trakcja PRKiI wraz z wnioskiem o zabezpieczenie majątku poprzez powołanie tymczasowego nadzorcy sądowego, podała Trakcja. Spółka uznaje wniosek Impression za całkowicie bezzasadny.

"Zarząd Trakcja PRKiI S.A. informuje, iż w związku z uzyskaniem przez spółkę nieformalnej informacji o wpłynięciu do sądu rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie wniosku spółki Impression sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, spółka podjęła niezwłocznie działania mające na celu weryfikację przedmiotowych informacji oraz uzyskała w dniu dzisiejszym dostęp do akt sądowych. W następstwie przeprowadzonej weryfikacji akt sądowych, spółka ustaliła, iż w dniu 31 maja 2019 r. w sądzie [...] zarejestrowany został wniosek Impression o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku spółki wraz z wnioskiem o zabezpieczenie majątku spółki poprzez powołanie tymczasowego nadzorcy sądowego. Ponadto, spółka ustaliła, iż Impression została wezwana do uzupełnienia braków formalnych powyższego wniosku w związku z czym w chwili obecnej nie podlega on dalszemu procedowaniu przez sąd" - czytamy w komunikacie.

Zarząd Trakcji informuje, iż spółka zawarła z Impression umowę podwykonawczą z 17 lipca 2017 r. zmienioną aneksem nr 1 z dnia 12 grudnia 2017 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 3 września 2018 r., dotyczącą wykonania wzmocnień podłoża i nasypu oraz podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem. Szacunkowe wynagrodzenie Impression wynikające z umowy wynosi 9 901 026,03 zł netto. Aktualnie spółka jest w sporze z Impression co do salda rozliczeń z tytułu realizacji przedmiotowej umowy w związku z zakwestionowaniem przez spółkę kosztorysów rozliczeniowych przedstawionych przez Impression. Powodem zakwestionowania kosztorysów przez spółkę jest brak przedstawienia przez Impression, pomimo kilkukrotnych wezwań ze strony spółki i istnienia w tym zakresie zobowiązania kontraktowego Impression, dokumentów źródłowych i danych niezbędnych do weryfikacji poprawności przedstawionych przez Impression wspomnianych kosztorysów, które w ocenie spółki, w oparciu o wiedzę branżową i doświadczenia wynikające z realizacji podobnych kontraktów, są zawyżone. W wyniku powyższego po stronie spółki istnieje nadwyżka w saldzie rozliczeń stron wynikającym ze wskazanej powyżej umowy, podano także.

Impression nie zgadza się ze stanowiskiem Trakcji, dodano.

"Zarząd spółki informuje, iż w świetle okoliczności sprawy oraz rekomendacji profesjonalnych doradców prawnych prowadzących w imieniu spółki sprawy rozliczeń z Impression, uznaje wniosek Impression za całkowicie bezzasadny. Wniosek Impression stanowi w ocenie zarządu spółki tylko i wyłącznie element nacisku na spółkę w związku z toczącym się sporem pomiędzy spółką a Impression dotyczącym rozliczeń kontraktowych" - czytamy dalej.

Trakcja PRKiI jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,56 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem