Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 19.06.2019 (ISBnews) - Kruszywa, węgiel kamienny oraz ropa naftowa i produkty jej rafinacji dominowały w przewozach towarów koleją w Polsce w I kw. 2019 r., osiągając 77,5% masy wszystkich przewiezionych towarów, podał Urząd Transportu Kolejowego (UTK). Jednak w porównaniu z rokiem 2018 r. spada udział dwóch największych grup: węgla kamiennego i rud metali, a zwiększa się rola transportu towarów mniej masowych: sprzętu elektronicznego, maszyn czy samochodów, wyliczył Urząd.

"Ładunki z grup węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny stanowiły 40% wolumenu przetransportowanej masy (24,3 mln ton w stosunku do 25,4 w I kwartale roku ubiegłego). Oznacza to spadek udziału o 0,6 pkt proc. w porównaniu z pierwszym kwartałem 2018 r. 26,3% masy przewiezionych towarów stanowiły rudy metali, i pozostałe produkty górnictwa i kopalnictwa, (spadek o 1 pkt proc.). W ramach tej grupy przewieziono o blisko 1,1 mln ton mniej w analogicznym okresie. W tej grupie 72% masy przewiezionych towarów stanowią kruszywa, piasek, żwir i glina. Proporcja ta w ramach grupy nie zmieniła się mimo mniejszej masy towarów przewożonych na potrzeby inwestycji infrastrukturalnych. Trzecia grupa o największym udziale to koks, brykiety, produkty rafinacji ropy naftowej oraz gazy wytwarzane metodami przemysłowymi (11, 2% masy, wzrost o 0,4 punktu procentowego). Trzy największe grupy towarowe stanowiły 77,5 % masy wszystkich przewiezionych towarów. Oznacza to spadek łącznego udziału w masie o 1,2 pkt proc. porównując rok do roku" - czytamy w komunikacie.

Przewoźnicy w I kwartale 2019 r. przewieźli łącznie ponad 60 mln ton towarów, o 2,9% mniej niż w pierwszych trzech miesiącach rok wcześniej. Praca przewozowa wyniosła w tym okresie ponad 14,2 mld ton-km i była niższa o 0,8%, przypomina także UTK.

"Pomimo spadku masy towarów przewiezionych w I kwartale tego roku analiza grup towarowych pozwala zauważyć reakcję rynku na zmieniającą się sytuację. Wzrastają udziały grup obejmujących sprzęt elektroniczny, maszyny, samochody, produkty spożywcze, czy ładunki skonteneryzowane. Pokazuje to, że nie należy postrzegać kolei stereotypowo jako przeznaczonej jedynie do transportu ładunków masowych, kruszy czy węgla" - skomentował prezes Ignacy Góra.

W ramach grupy towary nieidentyfikowalne, do której najczęściej zalicza się transport intermodalny przewieziono ponad 3,9 mln ton (blisko 6,6% ogółu transportowanych ładunków). Masa zrealizowanych przewozów dla grupy puste opakowania (najczęściej przewóz pustych jednostek transportu intermodalnego) to ponad 0,3 mln ton ( 0,6% udziału). Widoczny był duży wzrost grupy sprzęt transportowy, o blisko 90% względem masy oraz 119% pracy przewozowej w porównaniu z pierwszym kwartałem poprzedniego roku.

Większe zmiany miały miejsce w pracy przewozowej, gdzie grupa węgiel kamienny, brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny stanowiła ponad 30% - o blisko 2,2 pkt proc. więcej niż w okresie styczeń-marzec ubiegłego roku (z 4 mld tonokilometrów w ubiegłym roku do 4,3 mld tonokilometrów). W przypadku grupy rudy metali, produkty górnictwa i kopalnictwa jej udział spadł o 2,4 pkt proc. do 26,8%, co w liczbach bezwzględnych oznaczało wynik niższy o blisko 0,4 mld tonokilometrów.

Średnia odległość przewozu ładunku wyniosła blisko 237 km. Najdłuższe średnie odległości zrealizowanych przewozów miały miejsce przy przewozie ładunków takich jak meble, pozostałe materiały gotowe, towary nieidentyfikowalne, puste opakowania, czy produkty rafinacji. W przypadku tych grup średnia odległość przewozu wykonanego przez przewoźnika wynosiła od 340 do blisko 380 km, podano także w materiale.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem