Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Spółka celowa BBI Development: Zarządzanie Sezam Sp. z o.o. Nowy Sezam sp.k. oraz Społem Warszawskiej Spółdzielni Spożywców Śródmieście, a także inne podmioty kontrolowane przez BBI Development: Realty 4 Management, Juvenes Development 1, Juvenes Projekt oraz BBI Development zawarły pakiet umów oraz innych dokumentów dotyczących sprzedaży projektu biurowo-handlowego "Centrum Marszałkowska" w Warszawie ona rzecz CM1 Sezam, podała spółka. Łączny udział spółek z grupy BB I Development we wpływach z transakcji wyniósł 31,3 mln euro.

Zawarte zostało porozumienie pomiędzy stronami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników zatrudnionych przez centralę i Zakłady PKP Cargo, podała spółka. Przewiduje ono podwyżki z dniem 1 sierpnia 2019 roku, których koszt wyniesie ok. 45 mln zł do końca roku.

PHN SPV 1 PHN K Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. - spółka zależna Polskiego Holdingu Nieruchomości (PHN) - zawarła z konsorcjum składającym się z następujących spółek: PORR S.A.,TKT Engineering Sp. z o.o. oraz ELIN Sp. o.o. umowę o generalne wykonawstwo dla inwestycji realizowanej w ramach projektu Skysawa przy ul. Świętokrzyskiej 36 w Warszawie, podał PHN.

i2 Development zakończył przegląd opcji strategicznych i przyjął zaktualizowaną strategię rozwoju, podała spółka. Deweloper zamierza dalej rozwijać działalność deweloperską, dodatkowo tworząc nowy segment działalności - wynajem nieruchomości komercyjnych.

KGHM Polska Miedź zawarł umowę ramową z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR) w związku z rozważaniem przez EBOR nabycia obligacji, które mogą zostać wyemitowane przez spółkę w ramach pierwszej emisji obligacji o łącznej maksymalnej wartości nominalnej 2 mld zł, podała spółka.

Do pełnienia funkcji członków zarządu PZ Cormay kolejnej kadencji powołani zostali: Janusz Płocica - do pełnienia funkcji prezesa zarządu, Wojciech Suchowski - do pełnienia funkcji wiceprezesa zarządu, Flavio Finotello - do pełnienia funkcji członka zarządu, podała spółka.

W wezwaniu na akcje ABC Data zawarto transakcje zbycia wszystkich 34,74 mln akcji, które były jego przedmiotem, podali wzywający.

Rada nadzorcza Vistal Gdynia w restrukturyzacji powołała Ryszarda Matykę na nową kadencję w funkcji prezesa, podała spółka.

Akcjonariusze BoomBit zdecydowali o przeznaczeniu w całości zysku za 2018 rok na kapitał zapasowy spółki, wynika z podjętych uchwał walnego zgromadzenia.

Po przejęciu przez Unimot 20% udziałów w firmie Green Electricity - właścicielu platformy blinkee.city - zysk operacyjny platformy w 2019 roku ma wzrosnąć do 2,6 mln zł, w porównaniu do 1,1 mln zł w 2018 roku, podali przedstawiciele obu spółek.

Rada nadzorcza Vantage Development powoła dotychczasowy zarząd z Edwardem Lauferem jako prezesem na kolejną kadencję, podała spółka.

Akcjonariusze Stalproduktu zdecydowali o przeznaczeniu 27,9 mln zł z zysku netto za 2018 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę 5 zł na akcję.

Artifex Mundi ustaliło datę premiery gry "Irony Curtain" w wersji na platformę PlayStation 4 na 25 czerwca 2019 r., w wersji na platformę Nintendo Switch na 27 czerwca 2019 r. oraz w wersji na platformę Xbox One na 28 czerwca 2019 r. Premiera gry w wersji na platformę PC miała miejsce 16 maja 2019 r.

Unimot podpisał umowę inwestycyjną ze spółką Green Electricity, wspólnikami Green Electricity oraz osobą fizyczną niebędącą do tej pory wspólnikiem spółki, określającą zasady, na jakich zostanie przeprowadzona inwestycja Unimotu w Green Electricity, właściciela platformy blinkee.city, podał Unimot.

Belgijski bank spółdzielczy Crelan rozpoczął współpracę z Comarchem w celu wdrożenia nowego systemu do automatyzacji doradztwa inwestycyjnego, podała spółka.

Famur dokonał przydziału 200 tys. obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 200 mln zł, podała spółka.

Asbis planuje wprowadzić na rynek pod marką własną Prestigio pierwszą na świecie intuicyjną klawiaturę Click&Touch. Łączy ona w sobie właściwości klasycznej klawiatury, touchpada i myszki komputerowej, podała spółka. Asbis planuje rozpoczęcie produkcji klawiatury Prestigio Click&Touch w lipcu tego roku, do sprzedaży trafi ona pod koniec sierpnia.

Idea Bank zaczyna proces restrukturyzacji, którego celem jest szybka odbudowa rentowności i poprawa współczynników kapitałowych. Planowane działania restrukturyzacyjne obejmują: obniżenie sumy bilansowej, ograniczenia kosztów operacyjnych, w tym zwolnienia grupowe - maksymalnie 750 osób, podał bank. Szacowane oszczędności z tytułu zwolnień wyniosą w skali rocznej około 50 mln zł.

Geofizyka Toruń z grupy kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) jest pierwszą firmą w Europie, która wykorzystuje innowacyjny nodalny system akwizycji danych, podało PGNiG. Dotychczas zrealizowała już 10 badań geofizycznych z wykorzystaniem lekkiej sejsmiki, z których większość została przeprowadzona w Polsce. Technologia ta jest również doskonałym rozwiązaniem dla lokalizacji źródeł wód geotermalnych.

Tauron Dystrybucja przyłączył do sieci energetycznej blisko 2,5 tys. odnawialnych źródeł energii (OZE) o mocy blisko 35 MW w I kw. 2019 r., tj. ponad dwa razy więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, podała spółka.

Rada nadzorcza Ferro powołała członków zarządu spółki na nową wspólną kadencję rozpoczynającą się w 2019 r., podała spółka. Stanowisko prezesa powierzono Anecie Raczek.

Rada nadzorcza Bloober Team powołała do zarządu na okres kolejnej kadencji, rozpoczynającej się 22 lipca 2019r.: Piotra Babieno - do pełnienia funkcji prezesa zarządu, Konrada Rekiecia - do pełnienia funkcji członka zarządu oraz Mateusza Lenarta - do pełnienia funkcji członka zarządu, podała spółka.

Esotiq & Henderson miał ok. 14,5 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w maju, co oznacza wzrost o ok. 14% r/r, podała spółka, prezentując wstępne dane.

Mostostal Zabrze podjął uchwałę w sprawie przeprowadzenia procesu scalania (połączenia) akcji, podała spółka. Zarząd planuje przeprowadzenie scalenia w stosunku 2:1, w ten sposób, iż wartość nominalna akcji spółki zostanie podwyższona z dotychczasowej kwoty 1 zł do kwoty 2 zł. Przeprowadzenie procesu scalenia akcji pozwoli spółce opuścić Listę Alertów GPW i wrócić do notowań ciągłych. Ostateczną decyzję dotycząca scalenia akcji podejmie walne zgromadzenie spółki.

Vistal Gdynia w restrukturyzacji otrzymał wezwania do zapłaty od ING Banku Śląskiego, na kwotę ok. 62,2 mln zł oraz 31,5 tys. euro, podała spółka.

H88 - spółka zależna R22 - ogłosiła zaproszenie do składania ofert sprzedaży nie więcej niż 80 tys. akcji R22 po 25 zł sztuka, wynika z komunikatu spółki.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (WSA) oddalił skargę złożoną przez iSource - spółkę zależną ABC Data - od decyzji dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie, która utrzymała w mocy decyzję organu pierwszej instancji, podało ABC Data.

Rada nadzorcza Banku Ochrony Środowiska oddelegowała Emila Ślązaka do czasowego pełnienia obowiązków członka zarządu Banku Ochrony Środowiska w związku z rezygnacją złożoną przez Konrada Raczkowskiego z funkcji wiceprezesa zarządu, podał bank.

Synektik odnotował 9,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. r.obr. 2018/2019 (1 października 2018 - 31 marca 2019) wobec 9,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Ciech Soda Romania (CSR) - spółka zależna Ciechu - otrzymała faksem pismo o wypowiedzeniu umowy na dostawy pary technologicznej przez głównego dostawcę pary - spółkę S.C. CET Govora w Rumunii w upadłości układowej (CET) i zaproszenie do określenia nowych warunków dostaw, podał Ciech.

Enea wyemituje obligacje serii ENEA0624 o łącznej wartości nominalnej w wysokości 1 mld zł, podała spółka.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem