Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 28.06.2019 (ISBnews) - Podmioty prowadzące działalność pośrednictwa kredytowego i udzielające pożyczek ze środków własnych udzieliły w 2018 roku 5 439 tys. kredytów (wobec 5 488 tys. w 2017 r) i pożyczek o łącznej wartości 50 841 mln zł (wobec 42 420 mln zł w 2017 r.), podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W 2018 r. badaniem zostały objęte 283 podmioty.

"Badane przedsiębiorstwa pośrednictwa kredytowego i udzielające pożyczek ze środków własnych w 2018 r. uczestniczyły łącznie w zawarciu 5 439 tys. umów na kredyty i pożyczki (spadek w skali roku o 0,9%), z czego 5 398 tys. umów było zawartych z osobami fizycznymi i 41 tys. umów z przedsiębiorstwami. W ogólnej liczbie umów największą liczbę stanowiły pożyczki udzielone ze środków własnych (73,8%) oraz pożyczki gotówkowe (20,5%). W 2018 r. najwięcej udzielono pożyczek i kredytów z okresem kredytowania poniżej 12 miesięcy - 3 638 tys., z czego 65,7% pożyczek i kredytów z terminem do jednego miesiąca (tzw. chwilówek). W strukturze pożyczek i kredytów z terminem spłaty poniżej 12 miesięcy największy udział miały pożyczki udzielone ze środków własnych, bo 74%" - czytamy w komunikacie.

W 2018 r. wartość udzielonych kredytów i pożyczek ogółem wzrosła o 19,9% do kwoty 50 841 mln zł, w tym osobom fizycznym udzielono kredytów i pożyczek o wartości 44 623 mln zł (wzrost o 24,4%), a przedsiębiorstwom 6 218 mln zł (spadek o 5,1%). Największy udział w wartości udzielonych kredytów i pożyczek miały kredyty hipoteczne (54,4%) oraz pożyczki udzielone ze środków własnych (25,6%), podano także.

Z usług firm pośrednictwa kredytowego i firm udzielających pożyczek ze środków własnych w 2018 r. skorzystało 4 361 tys. klientów, tj. o 5% mniej niż w roku poprzednim.

Spośród całej zbiorowości 283 badanych podmiotów, 146 udzielało pożyczek ze środków własnych, 118 pośredniczyło w udzielaniu kredytów i pożyczek we współpracy z bankami, a 19 firm prowadziło działalność mieszaną, tj. współpracowało z bankami i jednocześnie udzielało pożyczek ze środków własnych, podał także Urząd.

Spośród 239 przedsiębiorstw, w których badana działalność była jedyną i dominującą, 196 firm prowadziło pełną księgowość, a 43 firm księgi przychodów i rozchodów.

"Przychody z całokształtu działalności analizowanej grupy 196 przedsiębiorstw zwiększyły się o 9% i wyniosły 7 113 mln zł, w tym 88,1% stanowiły przychody netto ze sprzedaży. Koszty z całokształtu działalności zwiększyły się o 11,4% i wyniosły 6 368 mln zł, w tym 70,6% stanowiły koszty z działalności operacyjnej. Wynik finansowy brutto zmniejszył się o 7,7% w porównaniu do 2017 r. i wyniósł 745 mln zł, zaś wynik finansowy netto zwiększył się o 5,7% i wyniósł 446 mln zł. Spośród tej grupy przedsiębiorstw 81 poniosło straty, pozostałe 115 wykazały zyski" - czytamy także w komunikacie.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem