Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

W pierwszym akapicie dzisiejszej depeszy podaliśmy, że w IV kw. poprzedniego roku obrotowego Mercor miał 0,06 mln zł skonsolidowanego zysku, tymczasem grupa wykazała stratę w tej wysokości.

Poniżej zaktualizowana wersja depeszy:

Warszawa, 01.07.2019 (ISBnews) - Mercor odnotował 1,03 mln zł skonsolidowanej straty netto w IV kw. roku obrotowego 2018/ 2019 (I kw. roku kalendarzowego 2019) wobec 0,06 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 0,86 mln zł wobec 0,7 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 3,58 mln zł wobec 3,13 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 92,54 mln zł w IV kw. r.obr. 2018/2019 wobec 69,12 mln zł rok wcześniej.

"W IV kwartale 2018/19 (1.01 - 31.03.2019) - zwykle słabszym sezonowo - grupa odnotowała 34-proc. wzrost przychodów ze sprzedaży (do 92,5 mln zł) i podobnie jak rok wcześniej stratę, wynikającą głównie z rocznej aktualizacji wartości aktywów obrotowych. Odpisy aktualizujące wartość należności i zapasów dotyczyły rosyjskiej spółki Mercor-Proof oraz Mercor S.A. i wyniosły łącznie 2,6 mln zł" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

W całym r.obr. 2018/ 2019 (1 kwietnia 2018 - 31 marca 2019) spółka miała 15,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 11,73 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 370,92 mln zł w porównaniu z 318,47 mln zł rok wcześniej.

"W minionym roku na poziomie zysków EBITDA i EBIT dynamika wynosiła odpowiednio +28% i +36% r/r. Grupa wraz ze wzrostem skali działania wypracowała poprawę rentowności na wszystkich poziomach" - czytamy dalej.

Zysk EBIT w całym roku obrotowym wyniósł 24,95 mln zł wobec 18,32 mln zł zysku rok wcześniej, natomiast wynik EBITDA sięgnął odpowiednio: 35,14 mln zł wobec 27,41 mln zł.

"Grupa zwiększyła skalę działania zarówno w kraju (+32% do 202 mln zł) jak i za granicą (+2% do 168,9 mln zł). Wszystkie trzy największe obecnie piony produktowe grupy - oddymianie, wentylacja pożarowa i zabezpieczenia konstrukcji - zanotowały z roku na rok wzrosty przychodów" - napisano także.

W podziale geograficznym zagraniczna sprzedaż grupy rosła istotnie na największych rynkach działalności, poza Rosją.

? W Hiszpanii, która jest obecnie kluczowym rynkiem zagranicznym, przychody wzrosły o 28% r/r do 42 mln zł.

? Czechy i Słowacja, których znaczenie w łącznej sprzedaży grupy rośnie rokrocznie, odnotowały blisko 20-proc. dynamikę (do 31,1 mln zł).

? Na Węgrzech odnotowano 55-proc. wzrost do 26,3 mln zł.

? W Rosji, wciąż obarczonej ryzykiem, sprzedaż spadła o ponad 26%, co wynika głównie z sytuacji politycznej wpływającej na liczbę inwestycji i częściowo z dewaluacji rubla. Jednocześnie działająca na rosyjskim rynku spółka Mercor-Proof pozyskuje wiele kontraktów.

? W Rumunii grupa odnotowała zbliżoną sprzedaż r/r. Na Ukrainie, która nie ma dużego udziału w sprzedaży Grupy Mercor, produkowane są elementy dla innych fabryk, co przyczynia się do zwiększania efektywności kosztowej całej organizacji, wymieniono w materiale.

Marże grupy w roku obrotowym 2018/19 wzrosły na wszystkich poziomach zarówno kwotowo, jak i w ujęciu procentowym, podkreślono także. Marża brutto zwiększyła się o 1,4 pkt proc. do 25,44%, EBITDA o 0,86 pkt proc. do 9,47%, EBIT - o 0,98 pkt proc. do 6,73% i netto - o 0,43 pkt proc. do 4,11%.

Dywersyfikacja produktowa i geograficzna, stale rozbudowywana oferta oraz utrzymująca się dobra koniunktura, szczególnie na rynku budownictwa kubaturowego w Polsce i Europie, pozwalają na utrzymanie wysokiego poziomu zamówień i większą sprzedaż.

"W ostatnich czterech latach nasze przychody rosły dwucyfrowo - w minionym 2018/19 roku odnotowaliśmy wzrost o 16%, wcześniej odpowiednio o 18%, 16% i 12%. Zachowujemy przy tym dobre marże, a nawet je stopniowo poprawiamy. Wykorzystaliśmy sprzyjającą koniunkturę w Polsce i Europie, zdobywając kolejne kontrakty, o coraz wyższych wartościach. Wieloletnie inwestycje w optymalizację produkcji i rozbudowę oferty zwiększyły nasz potencjał. Widzimy jeszcze większe możliwości ekspansji i dlatego zgodnie z wcześniejszymi założeniami koncentrujemy się na rozwoju nowych produktów oraz dalszej dywersyfikacji produktowej i geograficznej. Wzmacniamy tym samym przewagi, które pozwalają nam konkurować z dużymi międzynarodowymi graczami i uodparniają nas na cykle koniunkturalne" - skomentował prezes Krzysztof Krempeć, cytowany w komunikacie.

Grupa w roku 2018/19 przeznaczyła na inwestycje ok. 12 mln zł, a łącznie w ostatnich trzech latach około 50 mln zł. Środki te zostały wykorzystane na optymalizację produkcji i rozwój nowych produktów, podano także w materiale.

"Rozwijanie sprzedaży płyt ogniochronnych mcr Silboard jest dla nas kluczowym kierunkiem rozwoju. To innowacyjny produkt, opracowany we współpracy z wybitnymi międzynarodowymi specjalistami. Mamy realne szanse zostać europejskim dostawcą płyt ognioodpornych. W tym celu chcemy dokończyć rozpoczętą inwestycję w płytę mcr Silboard i przejść od produkcji demonstracyjnej do skali przemysłowej. Ułatwi nam to zakupiona w maju tego roku pełna linia technologiczna. Jesteśmy w trakcie przenoszenia jej do naszego zakładu koło Płocka. W ciągu 12 miesięcy chcemy zakończyć wszystkie prace montażowe i adaptacyjne. Dodatkowo emisja akcji, skierowana do wybranego inwestora finansowego mogłaby wesprzeć nasze plany rozwojowe" - wskazał także prezes.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w r.obr. 2018/2019 wyniósł 13,1 mln zł wobec 7,37 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Mercor celuje w ugruntowanie pozycji lidera w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz umacnianie swojej pozycji jednego z głównych europejskich graczy na rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.