Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) powołała pięcioosobowy zarząd spółki i powierzyła pełnienie obowiązków prezesa zarządu Rafałowi Pasiece - powołanemu na stanowisko zastępcy prezesa zarządu ds. handlu - do dnia powołania prezesa zarządu, podała JSW.

PKN Orlen złożył dziś do Komisji Europejskiej wniosek stanowiący zgłoszenie koncentracji w związku z planowanym przejęciem przez spółkę, bezpośrednio lub pośrednio, kontroli kapitałowej nad Grupą Lotos, podał koncern. Złożony dzisiaj przez wniosek inicjuje formalne postępowanie w sprawie kontroli koncentracji.

Raport kliniczny podsumowujący II fazę badań klinicznych kardioznacznika potwierdza osiągnięcie założonych głównych punktów końcowych zdefiniowanych w protokole badania. W ocenie eksperckiej potwierdzono, że badany produkt jest wysoko swoistym znacznikiem bezpiecznym dla chorych w ocenie zaburzeń perfuzji u chorych z chorobą wieńcową lub jej podejrzeniem, podał Synektik.

Work Service podpisał umowę ze spółką celową Human Investors Kft., powołaną do obsługi sprzedaży spółki Prohuman 2004 Kft. działającej na rynku węgierskim, podał Work Service. W ramach umowy spółka celowa lub wskazany przez nią inny podmiot nabędą wszystkie udziały w spółce Prohuman należące do Work Service.

LC Corp sprzedał 618 lokali w I połowie 2019 roku wobec 990 rok wcześniej, a przekazał 1 673 wobec 1 312 rok wcześniej, podała spółka.

Polski Holding Nieruchomości (PHN) otrzymał prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę inwestycji Intraco Prime, która powstanie w bezpośrednim sąsiedztwie jednego z pierwszych warszawskich wieżowców - Intraco, przy ul. Stawki 2 w Warszawie, podała spółka. W ramach projektu powstanie 14 tys. mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej w standardzie klasy A.

Oferta konsorcjum Famuru i Hydrotechu, warta maksymalnie 66,89 mln zł netto, została wybrana przez Polską Grupę Górniczą (PGG) w przetargu pt. "Dostawa obudów ścianowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda w latach 2019 -2020", w zakresie realizacji zadania nr 2 objętego ww. postępowaniem, podał Famur.

Tomasz Wiatrak został prezesem zarządu Unipetrolu z Grupy Orlen, podał koncern. Wiatrak do tej pory był wiceprezesem, a na nowym stanowisku zastąpił Krzysztofa Zdziarskiego, którego trzyletnia kadencja właśnie wygasła. Katarzyna Woś i Maciej Libiszewski, dotąd członkowie zarządu, zostali powołani na funkcje wiceprezesów, natomiast Marek Kaszuba został nowym członkiem zarządu Unipetrolu.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Prkao Banku Hipotecznego sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym listów zastawnych serii LZ-II-18 wyemitowanych w ramach programu emisji listów zastawnych, podała Komisja.

Po przejęciu pozostałych akcji FBSerwis Budimex zakłada, że istotne zwiększanie skali działalności FBSerwis na rynku zagospodarowania odpadów wymagać będzie kolejnych przejęć, w szczególności podmiotów będących właścicielami regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych wraz z własnymi składowiskami, podał Budimex. Takie akwizycje - w ocenie spółki - pozwalają na lepszą integrację łańcucha wartości i generowanie wyższej rentowności.

Akcjonariusze Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zdecydowali o wypłacie dywidendy wysokości 200,77 mln zł z zysku netto za 2018 r. co oznacza 1,71 zł na akcję. Jednocześnie, na wniosek przedstawiciela Skarbu Państwa, akcjonariusze zdecydowali o przeznaczeniu kwoty 1 162 936 856,05 zł na kapitał zapasowy, wobec propozycji zarządu przeznaczenia tej kwoty na kapitał rezerwowy w celu sfinansowania programu inwestycyjnego JSW.

Mirbud podpisał umowę z miastem stołecznym Warszawa na budowę zespołu szkolno-przedszkolnego w rejonie ul. Nowaka-Jeziorańskiego w Warszawie, podała spółka. Wartość umowy wynosi 61 122 788 zł brutto.

Zaawansowanie programu inwestycyjnego w Zakładzie Górniczym Brzeszcze przekroczyło 50%, podał Tauron. Wśród zrealizowanych zadań wymienić można m.in. ponad 2 000 metrów zrewitalizowanych wyrobisk wentylacyjnych i blisko 2 500 metrów wydrążonych wyrobisk inwestycyjnych, a także modernizację stacji odmetanowania i zakładu przeróbki węgla. Program inwestycyjny w ZG Brzeszcze realizowany jest w latach 2016-2025 i obejmuje całokształt działalności inwestycyjnej zakładu górniczego.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży VRG (d. Vistula Group) osiągnięte w czerwcu br. wyniosły ok. 89,8 mln zł i były wyższe o ok. 30,7% w skali roku, podała spółka. W okresie styczeń-czerwiec 2019 r. wartość przychodów ze sprzedaży wyniosła ok. 484,5 mln zł i była wyższa o ok. 37,1% r/r.

Grupa Dom Development sprzedała netto 836 lokali w II kwartale 2019 r., a przekazała 440, podała spółka.

ML System otrzymał od Urzędu Patentowego RP patent na wynalazek pt. "Fotoniczna szyba zespolona", zgłoszony we wrześniu 2015 r., podała spółka.

Rada nadzorcza Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) delegowała członka rady nadzorczej Henryka Sobierajskiego, na okres do 3 miesięcy, do czasowego wykonywania czynności członka zarządu, z powierzeniem mu obowiązków prezesa, podała spółka. Powyższa uchwała wchodzi w życie z dniem 16 lipca 2019 roku.

Tauron Ciepło złożył żądania niezwłocznej (w terminie 7 dni) zapłaty przez PKO BP kwoty ok. 12,6 mln zł na podstawie gwarancji bankowej dobrego wykonania umowy z 20 czerwca 2013 r., wystawionej przez bank w związku z realizacją przez spółkę kontraktu budowlanego pn. "Budowa nowego bloku ciepłowniczego z kotłem fluidalnym, turbiną ciepłowniczo-kondensacyjną wraz z gospodarkami towarzyszącymi w Tauron Ciepło S.A. Zakład Wytwarzania Tychy", podała Elektrobudowa.

Zarząd Immofinanz spodziewa się wyraźnego wzrostu dochodów z wyceny nieruchomości w II kw. 2019 r., podała spółka. Zewnętrzne wyceny za I poł. br. wskazują na pozytywne efekty wyceny na poziomie 100 mln euro.

Grupa Lotos podpisała z konsorcjum 8 instytucji finansowych nowe umowy kredytowe na łączną kwotę 500 mln USD w ramach refinansowania kredytów zaciągniętych na finansowanie Programu 10+, podała spółka. Dzięki temu, oprócz optymalizacji struktury i okresu spłaty zobowiązań finansowych, zostaną również zwolnione zabezpieczenia na majątku spółki.

Akcjonariusze Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) podejmą decyzję o wyrażeniu zgody na objęcie 10 000 nowych udziałów w PGNiG Upstream Norway AS o łącznej wartości subskrypcyjnej 1 000 000 000 NOK, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie, zaplanowane na 31 lipca.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Wittchena wyniosły 23,2 mln zł w czerwcu 2019 r. i były wyższe o 13% w skali roku, poinformowała spółka.

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód odmówił otwarcia przyspieszonego postępowania układowego wobec Ursus Bus, spółki zależnej Ursusa, podał Ursus.

Łączna wartość obrotów akcjami na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyniosła 16,2 mld zł w czerwcu 2019 r., tj. spadła o 8,8% r/r, podała giełda.

Atal zakontraktował 1 616 mieszkań w I poł. 2019 r., co oznacza wzrost o 26,3% r/r. Stanowi to najwyższy wynik w historii firmy w półrocznej perspektywie, podkreślił deweloper. W samym II kwartale spółka sprzedała 904 lokale, co również jest rekordem w ujęciu kwartalnym. Spółka podtrzymała, że w całym 2019 r. liczba podpisanych umów deweloperskich wyniesie ok. 2,8 tys.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem