Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 04.07.2019 (ISBnews) - Zarząd Primetech uważa cenę w wezwaniu Famuru za odpowiadającą wartości godziwej spółki, podała spółka.

"Cena proponowana w wezwaniu wynosi 1,45 zł za jedną akcję spółki. Cena akcji proponowana w wezwaniu jest wyższa od średniej arytmetycznej ze średnich dziennych cen akcji spółki ważonych wolumenem obrotu z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania o 16,9%. Cena akcji proponowana w wezwaniu jest również wyższa od średniej arytmetycznej ze średnich dziennych cen akcji spółki ważonych wolumenem obrotu z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania o 21,8%. Ponadto cena akcji jest o 28,1% wyższa od kursu zamknięcia notowań akcji spółki na rynku podstawowym GPW w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym ogłoszenie wezwania. Biorąc pod uwagę powyższe dane dotyczące ceny proponowanej w wezwaniu oraz przedstawione przez zarząd spółki informacje dotyczące zakresu działalności spółki po dokonaniu sprzedaży Przedsiębiorstwa Budowy Szybów S.A., w ocenie zarządu spółki, cena proponowana z wezwaniu odpowiada wartości godziwej" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z wezwaniem, Famur zamierza nabyć w wyniku wezwania 5 335 474 akcji zwykłych na okaziciela w formie zdematerializowanej, dopuszczonych i wprowadzonych do obrotu na rynku regulowanym. Akcje odpowiadają w zaokrągleniu 34,18% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki i 34,18% ogólnej liczby akcji w kapitale zakładowym spółki, przypomniano.

Obecnie Famur posiada bezpośrednio 10 274 359 akcji stanowiących ok. 65,82% akcji w kapitale zakładowym spółki. W wyniku wezwania wzywający zamierza osiągnąć próg 100% głosów w spółce.

"W ocenie zarządu spółki, wezwanie, poza możliwą zmianą struktury akcjonariatu i - w konsekwencji - możliwością utraty przez spółkę statusu spółki publicznej nie wpłynie w inny sposób na interes spółki. Wezwanie nie będzie miało także wpływu na zatrudnienie w spółce. Wskazane w wezwaniu strategiczne plany wzywającego zmierzające do posiadania 100% akcji spółki i wycofania akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym w ocenie zarządu spółki znajdują uzasadnienie w jej aktualnej sytuacji, a jednocześnie nie będą miały wpływu na zatrudnienie w spółce oraz lokalizację prowadzenia jej działalności" - podsumowano.

Grupa Primetech (dawniej Kopex) specjalizuje się w kompleksowych usługach górniczych.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.