Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Szacowana liczba lokali, które zostaną rozpoznane w przychodach grupy kapitałowej J.W. Construction Holding za II kwartał 2019 r. wynosi ok. 115 sztuk wobec 52 lokali rok wcześniej, podała spółka.

Wartość aktywów netto zarządzanych przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym na podstawie zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, wyniosła 369 474 834,17 zł na koniec czerwca br., podała spółka. Miesiąc wcześniej ich wartość wynosiła 1 174 988 014,98 zł.

Oferta konsorcjum w składzie: Strabag Infrastruktura Południe (lider, 45% udziału), Budimex (45%) i Budpol (10%), warta 353,17 mln zł netto, została wybrana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w postępowaniu przetargowym na "Kontynuację robót związanych z budową autostrady A1 na odcinku węzeł Rząsawa - węzeł Blachownia w zakresie robót zabezpieczających", podał Budimex.

Rada nadzorcza Grupy Azoty powierzyła Tomaszowi Hryniewiczowi, dotychczasowemu członkowi zarządu spółki XI kadencji, funkcję wiceprezesa, podała spółka. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Polskiego Banku Komórek Macierzystych (PBKM) podjął decyzję o czasowym zawieszeniu analiz scenariuszy przewidujących pozyskanie dla spółki nowego znaczącego inwestora finansowego typu private equity jak również przeprowadzenie dual-listingu na giełdzie w Londynie. Spółka nie wyklucza jednocześnie, że w przyszłości może wznowić analizy we wskazanych powyżej obszarach, podał PBKM.

DB Energy zadebiutuje na rynku alternatywnym NewConnect we wtorek, 9 lipca 2019 r., podała spółka.

Dom Development po podsumowaniu swoich wyników sprzedażowych za II kw. 2019 r. ocenia, że popyt na mieszkania nie słabnie, a wzrost cen spowalnia, poinformował prezes Jarosław Szanajca.

Hossa na rynkach akcji i obligacji utrzyma się jeszcze przynajmniej przez II półrocze tego roku, przy czym zyski na rynkach globalnych powinny być wciąż wyższe niż na rynku krajowym i na rynkach wschodzących, uważa Krzysztof Stupnicki, członek zarządu i dyrektor ds. inwestycji (CIO) Skarbiec Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych.

Grupa Wikana sprzedała (umowami deweloperskimi i przedwstępnymi) 159 lokali w I połowie br. wobec 136 rok wcześniej oraz przekazała 189 lokali wobec 91 lokali rok temu, podała spółka.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Kruka w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji, emitowanych w ramach VI Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 700 mln zł, podała Komisja.

ML System oczekuje, że praca nad dywersyfikacją oferty produktowej oraz rozwój technologiczny będą motorami wzrostu na rynkach eksportowych, poinformował ISBnews prezes Dawid Cycoń. Wśród krajów o szczególnym potencjale dla spółki wymienił USA.

Wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez Oponeo.pl w czerwcu 2019 roku wyniosła 46,79 mln zł, co oznacza wzrost o 16% w stosunku do przychodów osiągniętych w czerwcu 2018 roku (40,35 mln zł), podała spółka.

Mirbud podpisał z Opolem umowę na budowę hali sportowej oraz rozbiórkę starej hali za łącznie 37,55 mln zł brutto, podała spółka.

Pogarszająca się kondycja branży krajowych domów i biur maklerskich może być czynnikiem ryzyka dla rozwoju rynku kapitałowego, uważa Izba Domów Maklerskich (IDM). Znaczący wpływ na sytuację krajowych domów maklerskich ma zwiększająca się konkurencja tzw. zdalnych członków giełdy, którzy oferują inwestorom niskie opłaty, a także nadmierne koszty regulacji i nieadekwatnie wysokie opłaty na rzecz infrastruktury giełdowej i rozliczeniowej oraz wąski dozwolony zakres usług.

Forever Entertainment ustalił datę premiery gier "Gunpowder on The Teeth: Arcade" i "Terrorhythm" na platformie Nintendo Switch na 25 lipca br., podała spółka.

Ultimate Games szacuje, że w okresie od rozpoczęcia sprzedaży gry "Phantom Doctrine" na platformie Nintendo Switch do dziś wszystkie koszty produkcji i marketingu gry zwróciły się, podała spółka.

DB Energy, która w I połowie lipca planuje debiut na NewConnect, spodziewa się kontynuacji dynamicznego wzrostu przychodów w kolejnych latach i planuje rozwój na najważniejszym eksportowym rynku - niemieckim, przy założeniu stabilnego wzrostu udziału eksportu w strukturze przychodów. Spółka chce też w ciągu 3-5 lat znaleźć się na rynku głównym GPW, poinformowali ISBnews członkowie zarządu.

Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę Redan w czerwcu 2019 r. wyniosła ok. 44 mln zł i była niższa o 14% r/r, podała spółka. W ujęciu narastającym sprzedaż Grupy Redan wyniosła ok. 239 mln zł i była niższa o ok. 13% r/r.

Globalworth Poland Real Estate złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o zezwolenie na przywrócenie formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) 442 757 383 akcjom spółki, podał Globalworth.

Unibep zawarł umowę na na realizację w systemie generalnego wykonawstwa inwestycji mieszkaniowej przy ulicy Coopera w Warszawie za 27,6 mln zł netto, podała spółka. Termin rozpoczęcia realizacji inwestycji ustalony został na III kwartał 2019 r., zaś zakończenia - na III kwartał 2020 roku.

Dzięki rozpoczynającej się właśnie w zakładzie w Inowrocławiu inwestycji o wartości ok. 40 mln zł, moce produkcyjne fabryki należącej do Ciechu wzrosną o 50 tys. ton sody kalcynowanej rocznie, podała spółka.

Szacunkowa wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży towarów zrealizowanych przez Grupę TXM wyniosła ok. 21 mln zł w czerwcu 2019 r., co oznacza spadek o 30% r/r, podała spółka. W ujęciu narastającym sprzedaż wyniosła ok. 127 mln zł, tj. o 23% mniej niż w roku poprzednim.

Ronson Development zakontraktował sprzedaż 172 lokali w II kwartale 2019 r., natomiast przekazał w tym okresie 289, podała spółka.

W wyniku wykrycia usterki w instalacji Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police, nastąpiło czasowe wyłączenie instalacji Syntezy Amoniaku oraz Syntezy Mocznika. Uszkodzenie spowodowane nieciągłościami połączeń spawanych kotłów, skutkuje całkowitym wyłączeniem produkcji mocznika do 11 sierpnia, podała spółka.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.