Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 08.07.2019 (ISBnews) - Oferta Central Europe Genomics Center (CEGC, spółka stowarzyszona Inno-Gene) została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym na realizację projektu pt. "ECBiG - Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki" (w ramach którego ogłoszony został powyższy przetarg "Genomiczna Mapa Polski"), podało Inno-Gene. Oferta spółki opiewa na 63 338 850 zł brutto.

"Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 5 000 sekwencjonowań całogenomowych mieszkańców Polski (tzw. genomiczna mapa Polski) oraz utworzenia na ich podstawie kilku innowacyjnych na skalę światową narzędzi bioinformatycznych do analizy danych:

Produkt 1. 'Genom referencyjny' (zwany dalej 'GR') - zestaw prototypów narzędzi bioinformatycznych służących do wytworzenia i analizy sekwencji genomowego DNA. W przyszłości GMP ma służyć jako standard wykorzystywany w badaniach medycznych, genomicznych lub genetycznych prowadzonych na populacji polskiej oraz zawierać opis genomicznych zasobów tej populacji, możliwy do wykorzystania w badaniach ogólnoeuropejskich oraz ogólnoświatowych;

Produkt 2. 'Baza danych' - prototyp architektury bazy danych umożliwiającej przechowywanie i odpowiednie zabezpieczenie danych heterogenicznych o różnym stopniu przetworzenia, powiązanej z informacjami pochodzącymi z 5 000 genomów. W przyszłości architektura ta będzie mogła być wykorzystana przez NFZ lub Ministerstwo Zdrowia do gromadzenia i udostępniania lekarzom wybranych danych genetycznych kluczowych do personalizacji leczenia. Dane genetyczne i informacja o mutacjach danego pacjenta ma wpływ na personalizacje leczenia min. na dobór skutecznego leku, który u pacjenta jest najefektywniejszy, czy na indywidualny dobór dawki leku;

Produkt 3. 'Mapa zmienności genetycznej' - zestaw prototypów narzędzi bioinformatycznych służących badaniu zmienności genetycznej populacji;

Produkt 4. 'Fen-Gen' - prototyp narzędzia bioinformatycznego do analizy powiązań pomiędzy fenotypem a genotypem. Produkt ma umożliwić określenie relacji pomiędzy możliwie dużym zestawem cech fenotypowych badanej osoby a jej genomem. Powstanie on w oparciu o informacje na temat wyglądu i stanu zdrowia oraz powiązane z nimi dane z całogenomowych sekwencjonowań 1000 osób. System ma wspierać lekarzy i przyspieszać diagnostykę dzięki automatycznemu typowaniu zmodyfikowanych obszarów genomu na podstawie wprowadzonych do systemu cech fenotypowych;

Produkt 5. 'Et-Gen' - prototyp narzędzia bioinformatycznego do analizy zmienności genetycznej mniejszości etnicznych. Zmienność genetyczna musi zostać przeanalizowana na podstawie 1000 sekwencji pełnych genomów pochodzących od przedstawicieli wybranych przez Zamawiającego mniejszości etnicznych zamieszkujących Polskę" - czytamy w komunikacie.

Projekt realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN (lider), Politechnika Poznańska oraz Centrum Badań DNA (spółka zależna Inno-Gene) jako partner biznesowy. Całkowita wartość projektu wynosi 104 867 454,23 zł, a kwota dofinansowania to 68 000 000 zł. Pozostała część kosztów projektu zostanie pokryta wkładami aportowymi konsorcjantów oraz podatkiem VAT, podano również.

"Dzięki udziałowi w konsorcjum i projekcie spółka zależna emitenta tj. Centrum Badań DNA uzyska dostęp do powstałej infrastruktury i narządzi informatycznych również w celu ich komercyjnego wykorzystania oraz współudział we wszystkich komercyjnych przedsięwzięciach powstałych na bazie powstałej infrastruktury wytworzonej w ramach projektu. Realizacja projektu wpisuje się w strategię emitenta polegającą na specjalizacji w badaniach genetycznych oraz opracowania narzędzi bioinformatycznych do zarządzania danymi genetycznymi" - czytamy dalej.

Realizacja projektu pt. "ECBiG - Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki" (w ramach którego ogłoszony został powyższy przetarg "Genomiczna Mapa Polski") przez konsorcjum, w którego skład wchodzi Centrum Badań DNA, wpisuje się w strategię Inno-Gene, tj. skupieniu działalności na badaniach całogenomowych NGS i stworzeniu w Polsce laboratorium badań całogenomowych, jedynego w regionie Europy Środkowej. Pomyślna realizacja strategii w założeniu powinna pozwolić spółce wejść na nowy poziom rozwoju oraz znacząco zwiększyć przychody. Projekt pt. "ECBiG - Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki" nie wymaga prowadzenia długotrwałych prac badawczych ani badań klinicznych mogących zakończyć się niepowodzeniem, nie jest też związany z ryzykiem technologicznym, podsumowano.

Inno-Gene S.A. to grupa spółek działających w obszarach genomiki, diagnostyki genetycznej oraz bioinformatyki. Inno-Gene posiada największą w Polsce ofertę badań genetycznych - dostarcza komercyjne rozwiązania, współpracując z klinikami, laboratoriami oraz gabinetami lekarskimi różnych specjalizacji biotechnologicznych. Spółka jest notowana na NewConnect od 2011 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem