Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 12.07.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Trakcji PRKiI zdecydują na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, zwołanym na 9 sierpnia br., o powzięciu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz akcji zwykłych imiennych serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wynika z projektów uchwał. Intencją spółki jest pozyskanie w wyniku oferty kapitału w wysokości nie mniejszej niż 50 mln zł, podał zarząd.

"Kapitał zakładowy spółki zostaje podwyższony z kwoty 41 119 638,4 zł o kwotę nie mniejszą niż 1,6 zł i nie większą niż [nie podano] zł, tj. do kwoty nie niższej niż 41 119 640,00 zł i nie wyższej niż [nie podano]" - czytamy w projekcie.

Podwyższenie kapitału zostanie dokonane "poprzez emisję nie mniej niż 1 i nie więcej niż 10 279 909 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,8 zł każda, oraz nie mniej niż 1 i nie więcej niż [nie podano] akcji zwykłych imiennych serii C, o wartości nominalnej 0,8 zł każda, przy czym akcje te zostaną docelowo zamienione na akcje na okaziciela zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały. Akcje serii B oraz akcje serii C będą posiadały jednakowe uprawnienia" - czytamy dalej.

"Zarząd spółki, po uprzednim uzyskaniu zgody rady nadzorczej spółki, jest upoważniony do ustalenia ostatecznych warunków oferty objęcia akcji serii B oraz akcji serii C, z zastrzeżeniem, że cena emisyjna akcji serii B oraz akcji serii C nie będzie niższa niż [nie podano] zł. Cena emisyjna będzie jednakowa dla akcji serii B oraz akcji serii C" - podano także w projekcie.

Zarząd napisał w uzasadnieniu, że z uwagi na charakter i strukturę akcjonariatu spółki, a także potrzeby kapitałowe spółki, biorąc pod uwagę czas oraz stopień sformalizowania, a także koszty przeprowadzenia poszczególnych rodzajów subskrypcji akcji, najkorzystniejszym dla spółki sposobem przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego jest przeprowadzenie subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości i skierowanie ofert objęcia akcji serii B i C do akcjonariuszy spółki posiadających pakiety akcji spółki przekraczające 0,5% w kapitale zakładowym, którzy będą uczestniczyć w nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu zwołanym na dzień 9 sierpnia i wezmą udział w procesie budowania księgi popytu, oraz do innych podmiotów, zgodnie z decyzją zarządu.

"Celem zastosowania trybu subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki jako sposobu na przeprowadzenie emisji akcji serii B oraz akcji serii C, jest zapewnienie sprawnego, szybkiego i możliwie jak najmniej kosztownego pozyskania przez spółkę kapitału, przy jednoczesnym zapewnieniu płynności akcji serii B oraz akcji serii C, dzięki możliwości skierowania ofert ich nabycia do szerszej grupy zarówno aktualnych, jak i potencjalnych nowych akcjonariuszy spółki" - czytamy dalej w uzasadnieniu.

Emisja umożliwi spółce pozyskanie kapitału, który zostanie przeznaczony na bieżące potrzeby finansowe oraz pozwoli na dokonanie refinansowania aktualnego zadłużenia. Ponadto, realizacja oferty akcji jest niezbędna do pozyskiwania i realizacji projektów realizowanych przez spółkę w ramach segmentów operacyjnych, w których działa. Ponadto, zdaniem zarządu, pozyskany w drodze emisji kapitał pozwoli na wsparcie dalszego funkcjonowania, podano także.

"Należy również podkreślić, że podwyższenie kapitału zakładowego spółki poprzez emisję nowych akcji jest jednym z warunków uzyskania przez spółkę nowego finansowania dłużnego od instytucji finansowych w ramach prowadzonego obecnie przez spółkę procesu refinansowania zadłużenia. Równocześnie możliwość podwyższenia kapitału zakładowego jest również uzależniona od powodzenia w pozyskiwaniu finansowania. Powyższe działania mają na celu restrukturyzację finansową spółki oraz utrzymanie jej pozycji rynkowej. Intencją spółki jest pozyskanie w wyniku oferty kapitału w wysokości nie mniejszej niż 50 mln zł" - podsumowano.

Trakcja PRKiI jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,56 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.