Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 15.07.2019 (ISBnews) - Kredyt Inkaso odnotował 8,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku finansowym 2018/2019 (1 kwietnia 2018 - 31 marca 2019) wobec 5,59 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 74,95 mln zł wobec 42,44 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 168,22 mln zł w 2018/2019 wobec 122,68 mln zł rok wcześniej.

Wpłaty dłużników wyniosły 232,8 mln zł, co oznacza wzrost r/r o 25%. EBITDA gotówkowa za 12 miesięcy zakończonych 31 marca 2019 r. wyniosła 158 mln zł, co oznacza wzrost r/r o 27%. Zysk przed opodatkowaniem wyniósł 20,7 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 180% r/r. Zysk netto [ogółem] wyniósł 9,0 mln zł, co oznacza wzrost o 36% r/r. Jednorazowy, negatywny wpływ na zysk netto w roku obrotowym 2018/2019 miało rozpoznanie podatku odroczonego w wysokości 7,5 mln zł. Wartość bilansowa nabytych wierzytelności na koniec marca 2019 r. wyniosła 709 mln zł, co oznacza spadek o 3% w porównaniu z końcem grudnia 2018 r.

"Zwiększanie poziomu odzysków pozwala nam osiągać systematyczny wzrost przychodów i zyskowności. W samym IV kwartale minionego roku obrotowego wpłaty wyniosły 61 mln zł. Naszym celem pozostaje wzrost skali działania na bazie inwestycji w atrakcyjne portfele wierzytelności. Zamierzamy kontynuować politykę dywersyfikacji finansowania, koncentrując się w najbliższym czasie na prywatnych emisjach długu oraz finansowaniu bankowym" - skomentował prezes zarządu Kredyt Inkaso Maciej Szymański, cytowany w komunikacie.

Wysokie wpłaty od dłużników, przy relatywnie niewielkiej skali inwestycji w III i IV kwartale roku obrotowego 2018/2019 wpłynęła na nieznaczny spadek wartości bilansowej wierzytelności na koniec marca 2019 r.

W roku obrotowym 2018/2019 grupa zainwestowała w portfele wierzytelności 166 mln zł, co jest wartością zbliżoną do roku poprzedniego.

Wskaźnik zadłużenia finansowego netto do kapitału własnego wynosił w grupie na koniec marca 2019 r. 2,14x.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018/2019 wyniósł 17,67 mln zł wobec 3,29 mln zł straty rok wcześniej.

Kredyt Inkaso to firma zarządzającą portfelami wierzytelności. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.