Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 19.07.2019 (ISBnews) - XTPL zawarł ostatnią umowę objęcia części akcji serii S, wobec czego zakończona została subskrypcja serii, podała spółka. Subskrypcja obejmowała akcje serii S w ich maksymalnej liczbie, tj. 78 tys. szt. Papiery były obejmowane po cenie emisyjnej 130 zł za walor. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej, wyniosła 10,14 mln zł.

"Ponad 10 mln zł zasiliło konto XTPL w wyniku przeprowadzonej emisji akcji. W podwyższeniu kapitału zrealizowanym w trybie subskrypcji prywatnej wzięli udział zarówno polscy inwestorzy indywidualni, jak i zachodni inwestorzy instytucjonalni. Do tych ostatnich trafiła blisko połowa nowych papierów wartościowych. Pozyskane środki spółka przeznaczy zwłaszcza na strategiczne wzmocnienie komercjalizacji w obszarze naprawy defektów wysokorozdzielczych wyświetlaczy oraz na dalszy rozwój portfela patentowego" - czytamy w komunikacie.

Zakończona emisja akcji serii S miała charakter widełkowy i została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej. Inwestorzy objęli 78 tys. nowych akcji, czyli maksymalną pulę z przedziału 68-78 tys. akcji przewidzianego w tym podwyższeniu kapitału w ramach kapitału docelowego. Ostateczne widełki emisji były wyższe niż pierwotne szacunki spółki. To efekt otrzymania przez XTPL deklaracji zainteresowania od inwestorów na większą liczbę akcji niż szacowano wcześniej - pierwsza propozycja zarządu dotyczyła podwyższenia kapitału o liczbę akcji w przedziale 55 - 65 tys. akcji. Nowo wyemitowane akcje stanowią mniej niż 5% w podwyższonym kapitale spółki, podano także.

"Rozwój przełomowej technologii dla rynku elektroniki jest kapitałochłonny i wymaga czasu. Dlatego na obecnym etapie rozwoju liczymy przede wszystkim na wsparcie inwestorów długoterminowych, doświadczonych w analizie i ocenie spółek takich jak XTPL. Zamknięta właśnie emisja akcji zakończyła się pełnym sukcesem. Oprócz kolejnej inwestycji dotychczasowych inwestorów z Niemiec, do grona naszych akcjonariuszy dołączyli również nowi zachodni inwestorzy. W sumie podmioty zagraniczne objęły prawie połowę oferowanych akcji. Dzięki temu XTPL nie tylko pozyskało środki na wzmocnienie działań w obszarze rozwoju biznesu, ale również dokonało dalszego umiędzynarodowienia akcjonariatu. Jest to pożądane dla spółki rozwijającej technologię na skalę globalną. Warto podkreślić, że w najnowszym podwyższeniu kapitału uczestniczyli w istotny sposób również inwestorzy z Polski. Cieszy nas zainteresowanie spółką inwestorów, którzy są cierpliwi, gotowi na długoterminowe wsparcie XTPL" - skomentował prezes Filip Granek, cytowany w komunikacie.

Ponad 10 mln zł pozyskanych ze sprzedaży akcji XTPL wzmocni pozycję kapitałową spółki. Obok rozwoju technologii nie mniej ważna jest również ochrona własności intelektualnej, która stanowi o niebagatelnej wartości XTPL. Środki z emisji zostaną przeznaczone również na ten cel. Jest to o tyle istotne, że rozwiązanie XTPL wzbudza coraz większe zainteresowanie zwłaszcza w branży wyświetlaczy, a to oznacza, że coraz większego znaczenia nabiera właściwa ochrona praw własności, podkreślono.

"Znaczny potencjał dostrzegamy we wdrożeniu na rynek naszego rozwiązania w zakresie naprawy defektów ścieżek przewodzących, powstających już na etapie produkcji wysokorozdzielczych wyświetlaczy. Intensyfikacja działań na tym obszarze, a także kontynuacja działań w zakresie zabezpieczenia własności intelektualnej XTPL wymaga od spółki zwiększonych nakładów już teraz. Wyniki zakończonej emisji akcji to jasny sygnał, iż przybywa inwestorów chcących wspierać naszą spółkę w długofalowym budowaniu jej wartości" - dodał Granek.

Proces rozwijania i przygotowania do uprzemysłowienia rozwiązań XTPL jest skomplikowany i wieloetapowy. Jego realizacja, zakończona wdrożeniem technologii na linie produkcyjne liderów konkretnych branż, oznaczać będzie dla spółki przewagę w postaci wysokich barier wejścia dla potencjalnych konkurentów. Ten sam proces tworzy również wysokie bariery wyjścia z relacji biznesowej dla partnerów XTPL. Wpięcie nowej technologii w linię produkcyjną klienta daje spółce znaczące prawdopodobieństwo długoterminowej współpracy i powtarzalności przychodów, wyjaśnia spółka.

XTPL rozwija i komercjalizuje na światowym rynku przełomową, addytywną technologię umożliwiającą ultraprecyzyjne drukowanie nanomateriałów. Technologia ta ułatwi m.in. produkcję wyświetlaczy nowej generacji, inteligentnego szkła z zaawansowanymi funkcjonalnościami, innowacyjnych zabezpieczeń antypodróbkowych czy paneli fotowoltaicznych o zwiększonej wydajności. Obecnie XTPL komercjalizuje swoją technologię w dwóch pierwszych polach aplikacyjnych: wyświetlaczy oraz smart glass. Akcje spółki zadebiutowały na rynku głównym GPW w lutym 2019 r. Jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,27 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem