Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 19.07.2019 (ISBnews) - MEC Piła z Grupy Enea planuje wybudować nowe kogeneracyjne źródło ciepła współpracujące z instalacją OZE, podała Enea. Wartość inwestycji to 48 mln zł.

"Instalacja oparta o trzy źródła gazowe pomoże ograniczyć emisje i przeciwdziałać smogowi. Wart 48 mln zł projekt przygotowywany przez MEC Piła stara się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Inwestycja przyczyni się do modernizacji pilskiej energetyki cieplnej", czytamy w komunikacie.

Projekt obejmuje budowę nowego źródła kogeneracyjnego zlokalizowanego przy kotłowni rejonowej KR-Zachód w Pile. Planowana instalacja będzie się składać z układu trzech gazowych agregatów kogeneracyjnych o łącznej mocy cieplnej 8,32 MWt oraz łącznej mocy elektrycznej 8,72 MWe. Kogeneracyjne źródło Miejskiej Energetyki Cieplnej produkować ma rocznie 40 561,2 GJ ciepła oraz 41 848,6 MWh energii elektrycznej. Moc instalacji pozwoli latem wypełnić w 100% zapotrzebowanie na ciepłą wodę, dzięki czemu nie będzie konieczności uruchamiania tradycyjnych, węglowych źródeł, podano.

Dzięki temu MEC Piła zmniejszy zapotrzebowanie na energię ze źródeł konwencjonalnych i tym samym przyczyni się do zmniejszenia ilości wykorzystanego węgla i emisji m.in. CO2 do atmosfery. Inwestycja wpisuje się w unijne regulacje, a także założenia projektu Polityki Energetycznej Państwa do 2040, który zakłada modernizację polskiego ciepłownictwa i rozwój nowoczesnej kogeneracji, podkreśliła spółka.

"Dzięki zaangażowaniu Grupy Enea w MEC Piła, w niedalekiej przyszłości w Pile będziemy mogli uruchomić następne nowoczesne, stabilne źródło produkcji ciepła i energii elektrycznej zgodne z najwyższymi standardami środowiskowymi, wykorzystujące gaz jako paliwo, stając się jednym z najnowocześniejszych lokalnych przedsiębiorstw ciepłowniczych" - powiedział prezes MEC Piła Rafał Łaski, cytowany w komunikacie.

MEC Piła złożyła wniosek do NFOŚiGW o przyznanie dofinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Pieniądze mają pochodzić z puli przeznaczonej na promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe. Całkowita wartość projektu to ponad 48 mln zł brutto, a wnioskowana wysokość dofinansowania to blisko 21 mln zł.

"Wniosek o dofinansowanie projektu przeszedł z wynikiem pozytywnym ocenę formalną, znalazł się na liście projektów, które są procedowane dalej i został skierowany do oceny merytorycznej. Obecnie oczekujemy na jej rozstrzygnięcie. Jeśli projekt otrzyma dotację, to niezwłocznie przystąpimy do jego realizacji, ponieważ instalacja ta znajduje się na liście inwestycji strategicznych naszej grupy" - dodał Łaski.

Nowe źródło w pilskim systemie ciepłowniczym umożliwi zwiększenie udziału ciepła produkowanego w wysokosprawnej kogeneracji, czyli przy jednoczesnej produkcji ciepła i energii elektrycznej, z 32% do 51,4%. Rozbudowa kotłowni wpłynie również pozytywnie na bezpieczeństwo energetyczne Piły, czytamy dalej.

Po realizacji projektu obejmującego również źródło OZE (kolektory słoneczne), pilski system ciepłowniczy stanie się systemem efektywnym energetycznie w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne. Dzięki temu w przyszłości MEC będzie mógł starać się np. o dodatkowe dofinansowania na podłączenia nowych odbiorców, likwidując przy tym tzw. niską emisję, która jest odpowiedzialna za powstawanie smogu, poinformowano także.

Grupa Enea konsekwentnie modernizuje i rozbudowuje pilskie ciepłownictwo. Od 4 lat z powodzeniem funkcjonuje pierwszy w Pile obiekt kogeneracyjny - inwestycja kosztowała ponad 43 mln zł. Działania obejmują również modernizację sieci ciepłowniczych. Przez ostatnie trzy lata nakłady poniesione na inwestycje i modernizacje sięgnęły blisko 20 mln zł, a w najbliższych dwóch latach firma planuje wydać ponad 15 mln zł na modernizacje i remonty systemu ciepłowniczego Piły.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 12,67 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.