Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 23.07.2019 (ISBnews) - Santander Bank Polska odnotował 607,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 651,29 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

"W I połowie 2019 r. grupa kapitałowa Santander Bank Polska S.A. odnotowała wzrost dochodów ogółem o 11,2% r/r dzięki poprawie wyników osiągniętych w toku działalności podstawowej oraz na rynku instrumentów finansowych, tj.

- wyniku z tytułu odsetek (+16% r/r) w oparciu o wolumeny biznesowe rosnące organicznie oraz w drodze przejęcia zorganizowanej części Deutsche Bank Polska S.A. w listopadzie 2018 r.;

- pozostałych dochodów (+7,3% r/r) za sprawą wyniku na pozostałych instrumentach finansowych (+355,8% r/r) oraz wyniku handlowego i z rewaluacji (+15,2% r/r)" - czytamy w raporcie.

"W ujęciu porównywalnym, tj. przy założeniu stałego poziomu opłat z tytułu BFG oraz po wyłączeniu rezerwy restrukturyzacyjnej, porównywalny zysk przed opodatkowaniem wzrósł o 2,5% r/r, a zysk należny akcjonariuszom Santander Bank Polska S.A. o 1,6% r/r" - wskazano także.

"Wynik z tytułu prowizji utrzymał się na stabilnym poziomie (-0,2% r/r), odzwierciedlając działania grupy na rzecz rozszerzania dostępności cenowej wybranych elementów oferty, zastosowania odpowiedniego trybu rozpoznawania i rozliczania poszczególnych prowizji (m.in. ujęcie w ciężar I półrocza br. jednorazowych kosztów z tytułu utrzymania i rozwoju sieci partnerów Santander Consumer Bank S.A.) oraz niższe dochody z obszarów wrażliwych na wahania rynków giełdowych (np. zarządzanie aktywami, działalność maklerska)" - czytamy dalej.

Aktywa razem banku wyniosły 205,83 mld zł na koniec II kw. 2019 r. wobec 205,85 mld zł na koniec 2018 r.

W I poł. 2019 r. bank miał 957,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1092,18 mln zł zysku rok wcześniej.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł w II kw. 1 623,53 mln zł wobec 1 396,21 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 522,36 mln zł wobec 529,76 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2019 r. wyniósł 1 179,64 mln zł wobec 1 181,9 mln zł zysku rok wcześniej.

"Skonsolidowane wyniki finansowe Santander Bank Polska S.A. za okres zakończony 30 czerwca 2019 r. nie są w pełni porównywalne z analogicznym okresem ubiegłego roku ze względu na wzrost skali działania po przejęciu wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. z dniem 9 listopada 2018 r. (bankowości detalicznej, bankowości prywatnej i bankowości biznesowej) oraz znaczne koszty programów restrukturyzacyjnych i systemowych opłat nadzorczych" - zastrzeżono w raporcie.

W I poł. 2019 r. wskaźnik ROE grupy wyniósł 10,3% wobec 11,4% rok wcześniej, zaś wskaźnik koszty/ dochody (C/I) ukształtował się na poziomie 48,8% wobec 45,2% rok wcześniej, podano też w raporcie.

Łączny współczynnik kapitałowy na 30 czerwca br. wyniósł 16,26% wobec 17,78% rok wcześniej.

Wskaźnik kredytów niepracujących wyniósł odpowiednio: 4,3% wobec 4,8% rok wcześniej, natomiast wskaźnik kredyty/depozyty - 94% wobec 93,6%.

Santander Bank Polska (d. Bank Zachodni WBK) należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem BZ WBK jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem