Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 23.07.2019 (ISBnews) - Należności brutto od klientów Santander Bank Polska zwiększyły się o 21,5% r/r do 145 545,7 mln zł w I poł. 2019 r. Wskaźnik kredytów niepracujących (NPL) osiągnął wartość 4,3% wobec 4,8% rok wcześniej (w ujęciu porównywalnym), podał bank.

"Na dzień 30 czerwca 2019 r. skonsolidowane należności brutto od klientów wyniosły 145 545,7 mln zł i w porównaniu z końcem 2018 r. wzrosły o 2,6%. Portfel obejmuje należności od klientów wyceniane do wartości godziwej przez wynik finansowy w łącznej wysokości 1 254,3 mln zł oraz należności od klientów wyceniane do wartości godziwej przez inne całkowite dochody w wysokości 419,5 mln zł" - czytamy w raporcie półrocznym.

Należności od klientów indywidualnych zwiększyły się o 3,6%, osiągając wartość 77 374,5 mln zł. Największą ich składową były kredyty na nieruchomości mieszkaniowe, które wzrosły o 2% do kwoty 50 193,5 mln zł. Na drugiej pozycji pod względem wartości plasują się kredyty gotówkowe, które zwiększyły się o 8,2% do poziomu 19 373,8 mln zł przy wsparciu działań promocyjnych (w tym ofert specjalnych w kanale internetowym i mobilnym) oraz nowej struktury agentów przejętych po Deutsche Bank Polska, podano także.

"Należności od podmiotów gospodarczych i sektora publicznego wyniosły 59 417,0 mln zł i były stabilne w stosunku do końca 2018 r. (+0,8%). Prezentowane w tej linii ekspozycje kredytowe spółek Santander Leasing S.A., Santander Consumer Multirent Sp. z o.o. i PSA Finance Polska Sp. z o.o. z tytułu finansowania maszyn i pojazdów sukcesywnie rosły, osiągając na koniec czerwca poziom 3,9 mld zł" - czytamy dalej.

Należności z tytułu leasingu finansowego spółek zależnych Santander Bank Polska wyniosły 8 728,8 mln zł i zwiększyły się o 6,4% pod wpływem sprzedaży w segmencie maszyn i urządzeń oraz pojazdów, wskazano również.

"Na dzień 30 czerwca 2019 r. niepracujące należności od klientów stanowiły 4,3% portfela brutto grupy kapitałowej Santander Bank Polska S.A. wobec 4,1% sześć miesięcy wcześniej oraz 4,8% dwanaście miesięcy wcześniej (w ujęciu porównywalnym)" - czytamy dalej w raporcie.

Wskaźnik pokrycia odpisem aktualizującym należności objętych utratą wartości wyniósł 58,5% na dzień 30 czerwca 2019 r. wobec 56,7% na 31 grudnia 2018 r. i 61,2% na 30 czerwca 2018 r. (w ujęciu porównywalnym). Od 31 grudnia 2018 r. kalkulacja wskaźników jakości należności kredytowych nie uwzględnia portfela zakupionych lub utworzonych aktywów finansowych, które w momencie początkowego ujęcia objęte zostały utratą wartości ze względu na ryzyko kredytowe (POCI). Podstawą obliczeń są należności wyceniane w zamortyzowanym koszcie (od 30 czerwca 2018 r.), wskazano także w materiale.

Zobowiązania wobec klientów zwiększyły się o 22,7% r/r do 149 675,5 mln zł. Bank tłumaczy, że dynamiczny przyrost zobowiązań wobec klientów nastąpił "za sprawą środków bieżących (+33,4% r/r) i depozytów terminowych (+9,8% r/r)".

Łączna wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych i portfeli aktywów zarządzanych przez Santander TFI wyniosła 15,84 mld zł i zmniejszyła się w skali roku o 3%.

Santander Bank Polska (d. Bank Zachodni WBK) należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem BZ WBK jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.