Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 23.07.2019 (ISBnews) - W przetargu na przebudowę i dostosowanie 22 km drogi krajowej nr 18 do parametrów autostrady w systemie "Buduj" złożono osiem ofert, podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Najniższą ofertę złożyło konsorcjum Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia i Mirbudu (254,15 mln zł), a najwyższą - konsorcjum Metrostav Polska i Metrostav a.s. (303,12 mln zł). Wszystkie oferty mieszczą się w kosztorysie.

"Obecne postępowanie jest już drugim, bowiem w pierwszym przetargu wszystkie złożone oferty przekraczały kwotę przeznaczoną na realizację zadania. Ponowny przetarg odbył się na nieco innych warunkach, co było wcześniej zapowiadane. Zmodyfikowany został zakres inwestycji, a kryterium wyboru wykonawcy stanowiła wyłącznie cena, przy ściśle określonych zasadach jakości realizacji inwestycji" - czytamy w komunikacie.

W przetargu złożono następujące oferty:

1. Konsorcjum firm: lider - Metrostav Polska S.A., partner - Metrostav a.s. - 303 116 518,13 zł

2. PORR S.A. - 280 985 166,68 zł

3. Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. - 274 164 734,61 zł

4. Konsorcjum firm: lider - Budimex S.A., partner - Budpol Sp. z o.o. - 262 519 679,01 zł

5. Konsorcjum firm: lider - Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o., partner - Aldesa Construcciones S.A. - 269 122 976,08 zł

6. Konsorcjum firm: lider - Fabe Polska Sp. z o.o., partner - "SP" SINE Midas Stroy" Sp. z o.o. - 279 928 754,84 zł

7. Konsorcjum firm: lider - Berger Bau Polska Sp. z o.o., partner - Berger Bau SE - Äussere Spitalhofstrasse 19, partner - Max Bögl Polska Sp. z o. o., partner - Max Bögl Stiftung & Co. KG - 288 739 772,65 zł

8. Konsorcjum firm: lider - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A., partner - Mirbud S.A. - 254 146 408,87 zł

"Zadaniem wykonawcy będzie realizacja robót budowlanych na południowej jezdni obecnej DK18, od km 11,86 do 33,76, wraz z budową węzła autostradowego Żary w km 24,73 (przebudowa elementów istniejącego węzła typu półkoniczyna) oraz budową obiektów inżynierskich (trzy wiadukty, trzy przejścia dla zwierząt nad autostradą, most oraz przejście pod autostradą). Podstawą kalkulacji kosztów przez oferentów był projekt budowlany wraz z jego uszczegółowieniem, czyli projektem wykonawczym, przedmiar robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych" - czytamy dalej.

Celem przedsięwzięcia jest dostosowanie drogi krajowej nr 18 (na odcinku Olszyna-Golnice o długości 70 km) do standardów sieci drogowej UE o parametrach autostradowych. Inwestycja stanowi drugi etap budowy autostrady A18 (pierwszy stanowiła budowa jezdni północnej).

Inwestycja podzielona jest na następujące odcinki realizacyjne:

- węzeł Olszyna do km 11,86 (ponad kilometr za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia),

- od km 11,86 (ponad kilometr za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia) do km 33,76 (blisko 4 km przed węzłem Iłowa),

- od km 33,76 (blisko 4 km przed węzłem Iłowa) - granica województwa,

- granica województwa - węzeł Golnice, podano także.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.