Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Nabycie 45% akcji NN Investment Partners International Holdings B.V. przez ING Investment Holding (Polska) - podmiot z grupy kapitałowej ING Banku Śląskiego - pozwoli bankowi na zoptymalizowanie oferty produktowej, poinformował prezes ING BSK Brunon Bartkiewicz.

Odzyski GetBack w restrukturyzacji za czerwiec 2019 r. wyniosły 30 789 219 zł, w tym 13,09 mln wyniosły odzyski faktycznie zrealizowane, podała spółka.

Konsorcjum Stali miało 3,95 mln zł jednostkowego zysku netto w I poł. 2019 r. według wstępnych danych, co stanowi spadek o 13,01 mln zł r/r, podała spółka.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy (ZA Puławy) wybrały ofertę konsorcjum Polimeksu-Mostostalu i SBB Energy wartą 1,16 mld zł netto jako najkorzystniejszą w przetargu na generalnego realizatora inwestycji budowy bloku energetycznego na paliwo węglowe, podała spółka.

Polwax miał 75,2 mln zł przychodów netto ze sprzedaży, 9,1 mln zł EBITDA i 4,96 mln zł zysku netto w I poł. 2019 r., podała spółka, prezentując wstępne dane.

Primetech zdecydował o wygaszeniu działalności w zakresie obrotu węglem, co znacząco wpłynie na przyszłe wyniki finansowe, podała spółka.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów, podał CIR.

Santander Bank Polska deklaruje, że chce osiągnąć w tym roku zysk netto wyższy niż w ub.r. i "walczy" o poprawę tego wyniku, poinformował prezes Michał Gajewski. Bank nadal liczy na uzyskanie zapowiadanego poziomu kosztów ryzyka oraz marży odsetkowej w tym roku.

mBank otrzymał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na działalność jako TPP (tzw. third party provider), podał bank. Dzięki temu, wspólnie ze spółką mElements, zaoferuje nowoczesne rozwiązania na rynku płatności i usług dodatkowych, możliwe dzięki wejściu w życie dyrektywy unijnej PSD2.

Ultimate Games zmienił datę premiery gry "Unlucky 7" na PC (Steam) na 30 sierpnia z pierwotnie planowanej 26 lipca, podała spółka.

MCI Venture Projects ogłosił przymusowy wykup pozostałych ok. 9,41% akcji Vicis New Investments (wcześniej ABC Data) po 1,44 zł za akcję, podał pośredniczący Santander Biuro Maklerskie.

Koszty jednorazowe związane z integracją z Santander Bank Polska wydzielonej części Deutsche Bank Polska (DBPL) mogą w tym roku sięgnąć 118 mln zł, podał bank.

Należności brutto od klientów Santander Bank Polska zwiększyły się o 21,5% r/r do 145 545,7 mln zł w I poł. 2019 r. Wskaźnik kredytów niepracujących (NPL) osiągnął wartość 4,3% wobec 4,8% rok wcześniej (w ujęciu porównywalnym), podał bank.

Forever Entertainment szacuje w I półroczu 2019 roku przychody netto ze sprzedaży na poziomie 6,3 mln zł, zysk z działalności operacyjnej (EBIT) na 2,4 mln zł, zysk netto w wysokości 4,4 mln zł, podała spółka.

Należności brutto od klientów Santander Bank Polska zwiększyły się o 21,5% r/r do 145 545,7 mln zł w I poł. 2019 r. Wskaźnik kredytów niepracujących (NPL) osiągnął wartość 4,3% wobec 4,8% rok wcześniej (w ujęciu porównywalnym), podał bank.

Forever Entertainment szacuje w I półroczu 2019 roku przychody netto ze sprzedaży na poziomie 6,3 mln zł, zysk z działalności operacyjnej (EBIT) na 2,4 mln zł, zysk netto w wysokości 4,4 mln zł, podała spółka.

Santander Bank Polska odnotował 607,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 651,29 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Data premiery gry "Ultimate Fishing Simulator" w wersji na urządzenia VR w sklepie Steam ustalona została na 30 sierpnia, podał Ultimate Games.

Ovostar Union zmniejszył produkcję jaj do 782 mln sztuk w I połowie 2019 r. z 787 mln rok wcześniej, podała spółka. Wolumen sprzedanych jaj w skorupkach spadł do 610 mln sztuk z 679 mln (-10% r/r).

Unified Factory w restrukturyzacji postanowił przystąpić do analizy bieżącej i przyszłej sytuacji w kontekście kontynuacji działalności, podała spółka.

Unified Factory w restrukturyzacji po dokonaniu bieżącej analizy sytuacji spółki, w tym w szczególności wstępnych wyników sprzedaży w I poł. 2019 roku, dokonał aktualizacji prognozy skonsolidowanych wyników finansowych na 2019 rok, podała spółka. Zgodnie z nową prognozą, skonsolidowana strata netto wynosi 6,2 mln zł (planowano: 2,76 mln zł straty).

Energa-Obrót - spółka zależna Energi - oraz jedna z 22 pozwanych przez Energa-Obrót farm wiatrowych, w sposób polubowny zakończyły wszelkie spory dotyczące umowy sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia, podała spółka. Łączna moc obiektów, co do których dotychczas zawarto ugody, stanowi około 43% łącznej mocy zainstalowanej wszystkich pozwanych farm wiatrowych.

Rada nadzorcza Elektrobudowy odwołała z dniem 22 lipca Romana Przybyła z funkcji prezesa, podała spółka. Jednocześnie rada delegowała z dniem 11 lipca przewodniczącego rady nadzorczej Jacka Podgórskiego do czasowego pełnienia funkcji prezesa zarządu na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, tj. do 20 października 2019 r.

Spełniony został jeden z warunków zawieszających umowy zakupu przez PGNiG Upstream Norway (PUN) udziałów w licencjach PL636 i PL636B od Wellesley Petroleum, zawierających złoże Duva, w przedmiocie zatwierdzenia przez zgromadzenie wspólników PUN działań zmierzających do zawarcia umowy, podało Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem