Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 24.07.2019 (ISBnews) - Orange Polska odnotowało 55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 16 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 138 mln zł wobec 73 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2759 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 2706 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2019 r. spółka miała 53 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 66 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 5537 mln zł w porównaniu z 5416 mln zł rok wcześniej.

"Zysk EBITDAaL [?] wyniósł 1 353 mln zł i był wyższy o 3 mln względem pierwszego półrocza 2018 r. Poziom tego zysku pomimo wzrostu przychodów prawie nie zmienił się w ujęciu rok do roku, co wynikało z niższej rentowności mixu przychodów, to jest: spadających wysokomarżowych przychodów z telefonii stacjonarnej i wzrostu przychodów ze sprzedaży sprzętu, usług IT i integracyjnych oraz odsprzedaży energii elektrycznej, które są niżej marżowe" - czytamy w raporcie.

Poprawę rentowności przynosi koncentrowanie się na budowaniu wartości w działalności komercyjnej, monetyzacji inwestycji w sieć światłowodową oraz ciągłej optymalizacji kosztów (koszty pośrednie spadły o 3% r/r), podał także operator.

Przychody (zgodnie ze standardem MSSF 16) w 1 połowie 2019 r. wyniosły 5 537 mln zł i były wyższe o 125 mln zł (+2,3%) w porównaniu do I połowy 2018 r.

"Strategicznym motorem wzrostu przychodów jest konwergencja. Przychody konwergentne wzrosły 24% rok-do-roku. Towarzyszył temu spadek przychodów z usług wyłącznie komórkowych i stacjonarnego dostępu szerokopasmowego (o 6% rok-do-roku), na który wpłynęła migracja do ofert konwergentnych, koncentracja na wartości odzwierciedlona w cenach usług oraz konkurencja na rynku. Należy przy tym podkreślić, że wzrost przychodów z usług konwergentnych równoważy spadek przychodów z usług wyłącznie komórkowych i stacjonarnego dostępu szerokopasmowego. Połączone przychody tych kategorii wzrosły w 1 połowie 2019 r. o 1,4% w ujęciu rocznym" - czytamy dalej w raporcie.

Bardzo wysoką dynamikę wzrostu (21% r/r) utrzymywały przychody z usług IT i integracji, co jest zgodne z przyjętą strategią, która widzi w tym obszarze duży potencjał rozwoju. Główne motory wzrostu to projekty związane z dostarczaniem usług profesjonalnych dla sektora finansowego oraz wzrost zamówień na rynku publicznym, podkreślił Orange.

"Na dynamikę przychodów w I półroczu wpłynęły również następujące czynniki:

* dalszy strukturalny spadek przychodów z tradycyjnej telefonii głosowej (15% r/r),

* 9% wzrost przychodów ze sprzedaży sprzętu głównie w wyniku wprowadzenia możliwości ratalnego zakupu telefonów przez klientów w dowolnym momencie trwania kontraktu na usługę,

*bardzo duży (ponad 70% r/r) wzrostu przychodów w kategorii pozostałe na skutek rozwoju działalności w zakresie odsprzedaży energii elektrycznej,

*2% spadek przychodów hurtowych w wyniku mniejszych przychodów z roamingu krajowego (zgodnie z umową z Play) oraz strukturalnego spadku w przychodach z zakańczania ruchu w sieci stacjonarnej" - napisano także w materiale.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2019 r. wyniósł 60 mln zł wobec 45 mln zł straty rok wcześniej.

Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem