Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 26.07.2019 (ISBnews) - Żeglugą śródlądową przetransportowano w Polsce 5,1 mln ton ładunków w 2018 r., wykonując 782,4 mln tonokilometrów pracy przewozowej, co oznacza zmniejszenie przewozów ładunków o 11,6% r/r i wykonanej pracy przewozowej o 10,8% r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

"Układ i długość śródlądowych dróg wodnych w Polsce od lat utrzymuje się na zbliżonym poziomie. Czynnikiem, który ma bezpośredni wpływ na wielkość przewozów ładunków i pracę przewozową w żegludze śródlądowej jest między innymi stan dróg wodnych. Niekorzystne warunki nawigacyjne determinują podstawowe parametry konstrukcyjne taboru, tj. stosunkowo małą ładowność barek. Przekłada się to bezpośrednio

na wolumen przewożonych ładunków. W 2018 r. w porównaniu z rokiem poprzednim zmniejszyły się zarówno przewozy ładunków realizowane przez polskich armatorów żeglugą śródlądową, jak i wykonana praca przewozowa; spadek ten dotyczył głównie przewozów w transporcie międzynarodowym, w szczególności ładunków eksportowanych" - czytamy w komunikacie.

W strukturze przewożonych ładunków w 2018 r., podobnie jak w latach poprzednich, dominowały towary z grupy rudy metali i inne produkty górnictwa i kopalnictwa; torf, uran i tor (36,2%), wskazano również.

W 2018 r. w ruchu turystycznym 123 statki pasażerskie żeglugi śródlądowej przewiozły łącznie 1 395,3 tys. osób, tj. o 10,6% więcej niż w roku poprzednim.

Długość sieci śródlądowych dróg wodnych w Polsce w 2018 r. wyniosła jak w roku poprzednim 3 654 km, z czego 2 425 km stanowiły uregulowane rzeki żeglowne, 635 km - skanalizowane odcinki rzek, 335 km - kanały, a 259 km - jeziora żeglowne. Eksploatowanych przez żeglugę było 3 336 km (91,3%) dróg żeglownych. Wymagania stawiane drogom o znaczeniu międzynarodowym (klasy IV i V) w 2018 r. spełniało w Polsce 5,6% długości dróg wodnych (206 km). Pozostałą sieć dróg wodnych tworzą drogi o znaczeniu regionalnym (klasy I, II i III), których łączna długość w 2018 r. wyniosła 3 448 km (94,4% ogólnej długości dróg wodnych), podano także.

W Polsce w 2018 r. liczba pchaczy oraz holowników stanowiących tabor holowniczy żeglugi śródlądowej wyniosła 201 szt., tj. o 18 szt. mniej niż w roku poprzednim. Tabor pasażerski liczył 123 szt., tj. o 6 jednostek więcej niż w roku poprzednim. Liczba barek z własnym napędem wyniosła jak przed rokiem 89 szt., zmniejszyła się natomiast liczba barek bez własnego napędu (barki do pchania) - o 47 szt. (do 462 szt.). W strukturze rodzajowej taboru barkowego dominują jednostki wykorzystywane w systemie pchanym. Na ten rodzaj transportu przypada 83,8% ogółu taboru barkowego, którym w 2018 r. przewieziono 2905,1 tys. ton ładunków (56,9% ogółu towarów przetransportowanych żeglugą śródlądową). W grupie taboru barkowego przeważały jednostki pływające o niższych parametrach konstrukcyjnych, wymagające odpowiednio niższych norm technicznych infrastruktury wodnej.

"Większa część taboru żeglugi śródlądowej jest zdekapitalizowana i wymaga odtworzenia. Jego wiek znacznie przekracza normatywny okres użytkowania, a dalsza eksploatacja możliwa jest jedynie dzięki stałej modernizacji. Według danych za 2018 r. większość wykorzystywanych pchaczy (71,3%), niemal połowa barek do pchania (48,7%) oraz wszystkie barki z własnym napędem zostały wyprodukowane w latach 19491979" - wskazano również.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem