Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 30.07.2019 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczna (PGE) i jej spółki zależne PGE Energia Ciepła (PGE EC), PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) oraz PGE Energia Odnawialna (PGE EO) zawarły umowę inwestycyjną z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Energia (TFI Energia), które planuje utworzyć Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych Eko-Inwestycje, podała PGE. Inwestorzy zobowiązani będą do dokonania wpłat do funduszu w łącznej kwocie nie mniejszej niż 1,5 mld zł do końca okresu dostosowawczego funduszu.

"Fundusz będzie emitował certyfikaty inwestycyjne, które będą obejmowane przez inwestorów. Fundusz będzie koncentrował działania na realizacji projektów inwestycyjnych o charakterze komplementarnym w stosunku do podstawowej działalności GK PGE, zgodnych z jej strategią, nakierowane na rozwój nowych linii biznesowych" - czytamy w komunikacie.

Przedmiotem zawartej umowy jest współpraca pomiędzy TFI Energia i inwestorami w zakresie przeprowadzenia emisji certyfikatów inwestycyjnych, określenia zasad zarządzania Funduszem oraz wzajemnych relacji pomiędzy uczestnikami funduszu. Umowa określa również poziom zaangażowania finansowego inwestorów. Podmiotem zarządzającym Funduszem oraz reprezentującym go w stosunku do osób trzecich będzie TFI Energia.

"Celem inwestycyjnym funduszu będzie wzrost wartości aktywów funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat oraz osiąganie dochodów z lokat. Polityka inwestycyjna funduszu przewiduje określone kategorie lokat funduszu, obszary rynkowe oraz kryteria, jakimi będą się kierować zarządzający aktywami funduszu przy wyborze tychże lokat" - czytamy dalej.

FIZAN Eko-Inwestycje będzie lokować środki w podmioty działające w obszarach rynkowych związanych z:

- elektromobilnością,

- zwiększeniem elastyczności i optymalizacją systemów energetycznych,

- usługami efektywności energetycznej,

- ograniczaniem emisyjności energetyki, poprawą jej sprawności, niezawodności i elastyczności wytwarzania, w tym inwestycje w wysokowydajne źródła wytwarzania,

- wykorzystaniem technologii cyfrowych do poprawy efektywności kosztowej procesów produkcyjnych i wspierających w energetyce.

"Zakładany horyzont inwestycyjny obejmuje okres co najmniej 5 lat, o ile szczegółowe warunki inwestycji nie będą uzasadniały krótszego okresu" - podano także.

Inwestorzy zobowiązani będą do dokonania wpłat do funduszu w łącznej kwocie nie mniejszej niż 1,5 mld zł do końca okresu dostosowawczego funduszu, tj. do końca 36 miesiąca od daty rejestracji funduszu, na podstawie harmonogramu określonego w umowie, przy czym większość wpłat przypadałaby na rok 2020.

Fundusz zostanie utworzony na czas nieokreślony. Rozwiązanie funduszu może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 7 lat od wpisania go do rejestru funduszy inwestycyjnych.

Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30% odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 25,95 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem