Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 31.07.2019 (ISBnews) - Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich (ZEW) Kogeneracja osiągnął ok. 149,7 mln zł (czyli 10,05 zł na akcję) skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2019 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. Skonsolidowany wynik EBITDA wyniósł ok. 134,6 mln zł w I poł. Nakłady inwestycyjne wyniosły ok. 34,3 mln zł.

"Według wstępnych szacunków:

? sprzedaż energii elektrycznej po 6 miesiącach 2019 roku wyniosła 1 297 GWh (w tym jednostka dominująca 630 GWh),

? sprzedaż ciepła po 6 miesiącach 2019 roku wyniosła 6 167 TJ (w tym jednostka dominująca 5 467 TJ),

? skonsolidowany wynik na działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) po 6 miesiącach 2019 roku wyniósł około 134,6 mln zł,

? skonsolidowane przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej po 6 miesiącach wyniosły około 180,5 mln zł,

? skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł około 149,7 mln zł (czyli 10,05 zł na akcję),

? nakłady inwestycyjne wyniosły około 34,3 mln zł" - czytamy w komunikacie.

W I półroczu 2019 r. grupa odnotowała zdarzenie jednorazowe o istotnym wpływie na poziomie działalności finansowej grupy. W kwietniu 2019 r. Grupa Kogeneracja otrzymała dodatkowo przydział uprawnień do emisji CO2 z puli niewydanych uprawnień do emisji CO2 za poprzednie lata okresu rozliczeniowego w ilości 972 tys. ton (w tym Kogeneracja 470 tys. ton uprawnień a spółka zależna EC "Zielona Góra" 502 tys. ton uprawnień). Przydział ten był efektem rozliczenia nakładów inwestycyjnych dokonanych w Grupie PGE (w tym w ramach aktywów nabytych w 2017 r.), podano również.

W związku z decyzją o przeznaczeniu powyższego przydziału uprawnień do emisji CO2 do sprzedaży w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym ujęto wycenę w skonsolidowanych przychodach finansowych w kwocie 108 467 tys. zł: w tym jednostka dominująca 52 394 tys. zł oraz EC Zielona Góra 56 073 tys. zł.

"W I półroczu 2019 r. istotny wpływ na wynik finansowy netto grupy miał także spadek szacowanych kosztów z tytułu rekompensat KDT o 68 670 tys. zł, które w I półroczu 2019 r. były ujemne i wyniosły 15 002 tys. zł (w I półroczu 2018 r. były również ujemne i wyniosły 83 672 tys. zł). Zmiana szacowanych przychodów z tytułu rekompensat KDT jest efektem aktualizacji prognozowanych ścieżek cenowych energii elektrycznej w latach 2019-2024 oraz ujęcia dodatkowego przydziału uprawnień do emisji CO2 w modelu wyceny" - czytamy dalej.

Spółka zastrzega, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wartości zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie za I półrocze 2019 r., którego publikację zaplanowano na 12 sierpnia 2019 r.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. składa się z 3 zakładów produkcyjnych o łącznej mocy elektrycznej 365,7 MW i cieplnej 1 080,4 MW. Większościowy pakiet akcji spółki należy do Polskiej Grupy Energetycznej.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.