Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 31.07.2019 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) prognozuje, że produkcja gazu ziemnego ze złóż krajowych i zagranicznych wyniesie 4,6 mld m3 w 2019 r., 4,8 mld m3 w 2020 r. i 5,2 mld m3 w 2021 r. W przypadku ropy naftowej wolumeny produkcji wyniosą 1,3 mln ton w 2019 r. oraz 1,4 mln ton w 2020 i 2021 r., podała spółka.

"Konsekwentnie stawiamy na rozwój własnego wydobycia w kraju i za granicą. Poszukiwanie i Wydobycie jest najbardziej rentownym segmentem działalności Grupy PGNiG. Jednocześnie gaz ziemny z własnych źródeł to dodatkowa gwarancja bezpieczeństwa energetycznego kraju" - powiedział prezes Piotr Woźniak, cytowany w komunikacie.

Krajowe wydobycie gazu ziemnego wzrośnie z 3,9 mld m3 w 2019 i 2020 roku do 4 mld m3 w 2021 r. Zwiększenie produkcji będzie efektem włączenia do eksploatacji nowych odwiertów na Podkarpaciu i Niżu Polskim. Od 2016 roku PGNiG prowadzi w tych regionach intensywne poszukiwania, które pozwoliły zahamować wieloletni spadek wydobycia gazu ziemnego w kraju, podano także.

Wolumen wydobycia ropy naftowej w Polsce w 2019 r. wyniesie 778 tys. ton, a w kolejnych dwóch latach 747 i 733 tys. ton. Spadek wydobycia będzie konsekwencją naturalnego sczerpywania się krajowych złóż, czytamy dalej.

Zgodnie z prognozą, wydobycie gazu ziemnego na Norweskim Szelfie Kontynentalnym wyniesie 0,5 mld m3 w 2019 oraz w 2020 roku i wzrośnie do 0,7 mld m3 w 2021 roku. Produkcja ropy naftowej wraz z kondensatem i NGL wyniesie 475 tys. ton w 2019 roku, 611 tys. ton w 2020 roku i 671 tys. ton w 2021 roku.

Jednocześnie spółka prowadzi intensywne działania zmierzające do nabycia nowych aktywów produkcyjnych, aby po 2022 roku sprowadzać gaz ziemny do Polski gazociągiem Baltic Pipe, o przepustowości do 10 mld m3 rocznie. 2,5 mld m3 tego surowca ma stanowić wydobycie własne spółki. Według norweskich władz, jak dotąd od wczesnych lat 70-tych w Norwegii wydobyto mniej niż połowę szacowanych zasobów ropy i gazu.

"W Norwegii koncentrujemy się na optymalizacji wydobycia z aktualnie eksploatowanych złóż oraz na przyśpieszeniu inwestycji związanych z zagospodarowaniem nowych. Każda nasza inwestycja jest starannie przemyślana. Wybieramy oferty tylko interesujące ekonomicznie, z solidną stopą zwrotu, które w istotny sposób zwiększą wydobycie grupy kapitałowej na Norweskim Szefie Kontynentalnym" - dodał Woźniak.

W 2019 r. spółka PGNiG Upstream Norway dokonała 2 dużych akwizycji - nabyła 20% udziałów w złożu Duva na koncesjach PL636 i PL636B i 22,2% udziałów w złożu Król Lear na Morzu Północnym na koncesjach PL146 i PL333. Obecnie Spółka eksploatuje 5 złóż: Skarv, Gina Krog, Morvin, Vilje i Vale, a działania inwestycyjne prowadzone są na 5 kolejnych: Skogul, ?rfugl, Duva, Tommeliten Alpha oraz Król Lear. Uruchomienie wydobycia ze złoża Skogul planowane jest na przełomie 2019 i 2020 roku, a ze złóż ?rfugl i Duva na przełomie 2020 i 2021 r. W 2024 roku zaplanowane jest rozpoczęcie produkcji ze złoża Tommeliten Alpha, a w 2025 roku ze złoża Król Lear. Po uzyskaniu norweskich zgód administracyjnych związanych z nabyciem złóż Duva i King Lear, spółka będzie posiadała 27 koncesji w Norwegii. Obecnie na czterech z nich pełni rolę operatora, przypomniano w materiale.

PGNiG prognozuje też istotny wzrost wydobycia gazu ziemnego w Pakistanie, które w 2020 roku ma wynieść 0,4 mld m3, a w 2021 roku 0,5 mld m3. To o ok. 100 i 150% więcej niż w 2019 roku, w którym spółka planuje wydobyć 0,2 mld m3 paliwa. Taki wzrost będzie możliwy dzięki podłączeniu do produkcji nowych odwiertów. Obecnie do systemu przesyłowego gazu podłączonych jest 8 odwiertów. Do końca tego roku spółka planuje zakończyć wiercenie i przeprowadzić testy złożowe na 2 nowych odwiertach oraz rozpocząć wiercenie kolejnych dwóch otworów, podano także.

Prognoza zastępuje prognozy wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej w latach 2017-2019, opublikowane 29 listopada 2017 r.

Dane nie obejmują wolumenów, które wynikałyby z ewentualnych przyszłych akwizycji złóż w związku z realizacją strategii Grupy. W prognozie uwzględniono wolumeny produkcji złoża Duva, zakupionego przez spółkę zależną PGNiG Upstream Norway pod zawieszającym warunkiem uzyskania zgód administracyjnych w Norwegii.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 41,2 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.