Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 01.08.2019 (ISBnews) - ING Bank Śląski odnotował 470,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 372,7 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1047,7 mln zł wobec 920 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 359,2 mln zł wobec 339,6 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 150,61 mld zł na koniec II kw. 2019 r. wobec 130,76 mld zł na koniec II kw. 2018.

W I poł. 2019 r. bank miał 795,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 694,9 mln zł zysku rok wcześniej.

"W I połowie 2019 roku grupa kapitałowa ING Banku Śląskiego wypracowała zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na poziomie 795,7 mln zł. Oznacza on, że wynik netto poprawił się o 14,5% w porównaniu do I półrocza 2018 roku. Wynik brutto ukształtował się w wysokości 1 065,9 mln zł i wzrósł o 13,8% w porównaniu z I połową 2018 roku. W 2019 roku nie wystąpiły czynniki o charakterze jednorazowym. Na poprawę zysku brutto za I połowę 2019 roku o 129,2 mln zł, czyli 14,2%, względem I połowy 2018 roku w największym stopniu wpłynęło: wzrost wyniku z tytułu odsetek o 255,2 mln zł, czyli o 14,2%, poprawa wyniku z tytułu prowizji o 29,0 mln zł, czyli o 4,4%, oraz nieznaczny spadek kosztów ryzyka o 7,6 mln zł, czyli o 2,8%. Z drugiej strony, do czynników, które wpływały negatywnie na poziom wyniku brutto w pierwszych sześciu miesiącach 2019 roku względem 2018 roku były: wyższy poziom kosztów operacyjnych o 118,9 mln zł, czyli o 10,0%, oraz wzrost podatku bankowego o 29,9 mln zł, czyli o 16,7%" - czytamy w sprawozdaniu.

W I połowie 2019 roku przychody ogółem ukształtowały się na poziomie 2 837,5 mln zł. Oznacza to, że poprawa względem I połowy 2018 roku wyniosła 270,4 mln zł, czyli 10,5% i wynikała głównie z wyższego wyniku z tytułu odsetek. Jego udział w przychodach ogółem wzrósł o 2,3 pkt proc. r/r do 72,5%.

"W I połowie 2019 roku przychody z tytułu odsetek wzrosły o 14,0% względem I połowy 2018 roku, głównie za sprawą wyższych odsetek od kredytów i innych należności. Z drugiej strony, koszty z tytułu odsetek wzrosły o 13,1% r/r, przede wszystkim ze względu na wyższe koszty zobowiązań wobec klientów. W konsekwencji, wynik netto z tytułu odsetek zwiększył się o 14,2% r/r, czyli o 255,2 mln zł do poziomu 2 058,2 mln zł. Pomimo rekordowo niskich stóp procentowych (stopa referencyjna na poziomie 1,5%), wynik z tytułu odsetek wzrósł dzięki zarówno wyższym wolumenom biznesowym, jak i poprawie marży odsetkowej" - czytamy dalej.

Dzięki rosnącemu udziałowi wysokomarżowych aktywów (głównie kredytów gotówkowych) oraz wyższemu wskaźnikowi kredyty / depozytów, skumulowana marża odsetkowa za I półrocze 2019 roku wzrosła o 1 p.b. r/r do 2,94%.

Wynik z tytułu prowizji i opłat zwiększył się o 29 mln zł, czyli o 4,4% względem I połowy 2018 roku do poziomu 686,7 mln zł. Bank podał, że najistotniejszy wzrost w ramach przychodów z tytułu prowizji i opłat wystąpił w: prowizjach kart płatniczych i kredytowych (netto): poprawa o 16,1 mln zł, czyli o 22,6% r/r do 87,2 mln zł, produktach ubezpieczeniowych: poprawa o 12,9 mln zł, czyli o 25,8% r/r do 62,9 mln zł. marży na transakcjach wymiany walut: poprawa o 10,9 mln zł, czyli o 6,2% r/r do 186,9 mln zł.

W I półroczu 2019 roku koszty działania grupy wzrosły o 10% r/r do poziomu 1 302,2 mln zł. Wzrost wartości kosztów był widoczny we wszystkich głównych kategoriach.

"Najmocniej wzrosły w 2019 roku koszty związane z opłatami na rzecz BFG (+55,2 mln zł r/r tj. o 49,6% r/r). Wartość składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji (ujęta w całości w wynikach pierwszego kwartału) wyniosła 131,2 mln zł (58,2 mln zł w I kwartale 2018 roku). Natomiast składka na fundusz gwarancyjny depozytów wyniosła w I połowie 2019 roku 35,3 mln zł (względem 53,1 mln zł w I połowie 2018 roku). Duży wzrost widoczny w linii amortyzacji jest związany z wdrożeniem MSSF 16, który spowodował przejście części pozostałych kosztów działania do tej właśnie linii. Łącznie pozostałe koszty działania wraz z amortyzacją wzrosły w stosunku do poprzedniego roku o 46,0 mln zł tj. 9,0% r/r." - czytamy także.

Bank podał, że ze względu na szybsze tempo przyrostu przychodów niż kosztów działania, wskaźnik efektywności - koszty do przychodów - poprawił się w I połowie 2019 roku względem roku poprzedniego. Wyniósł on 45,9%, co oznacza spadek o 0,2 pkt proc. r/r. Skorygowany wskaźnik kosztów do przychodów dla I połowy 2019 roku (zakładając kwartalne rozpoznawanie składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji) ukształtował się na poziomie 43,6%, czyli poprawił się o 1,4 pkt proc. r/r.

Wskaźnik zwrotu z kapitału wyniósł 12,5% na koniec czerwca wobec i nie zmienił się w skali roku.

Łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 15,05% na koniec czerwca wobec 15,24% rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2019 r. wyniósł 795,7 mln zł wobec 694,9 mln zł zysku rok wcześniej.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. Aktywa razem banku wyniosły 141,6 mld zł na koniec 2018 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Komentarze
Zaloguj się
Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem