Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 01.08.2019 (ISBnews) - Elektrobudowa zawarła z następującymi bankami: Bank Handlowy w Warszawie, mBank, ING Bank Śląski, Haitong Bank, BNP Paribas Bank Polska oraz ubezpieczycielami: Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń, Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, TUiR Allianz Polska, Towarzystwem Ubezpieczeń Euler Hermes i AXA Ubezpieczenia Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji umowę zmieniającą do umowy w sprawie finansowania działalności spółki z 28 maja 2019 r., podała Elektrobudowa.

"Na mocy umowy zmieniającej:

A. data końcowa została zmieniona na dzień 17 września 2019 r.,

B. zaktualizowane o powyższą datę zostały oświadczenia złożone przez Bank Pekao S.A., Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group,

C. dotychczasowe postanowienia odnoszące się do okresu obowiązywania oświadczenia złożonego przez Bank PKO BP S.A. zostały zaktualizowane o wskazaną powyżej datę, jak również przedmiotowe oświadczenie zostało uzupełnione o zapis, iż jeżeli do dnia 7 sierpnia 2019 r. Bank PKO BP nie przystąpi do umowy o finansowanie jako wierzyciel lub spółka nie podpisze aneksu do umowy przelewu wierzytelności zawartej pomiędzy spółką a bankiem, na podstawie którego przedmiotem zabezpieczenia będą również wszelkie wierzytelności sporne spółki względem Tauron Ciepło S.A. związane z umową z dnia 20 czerwca 2013 roku, o której mowa w raporcie bieżącym 63/2019, oświadczenie Banku PKO BP S.A. wygaśnie z początkiem dnia 8 sierpnia 2019 roku.

D. najpóźniej w dniu 20 września 2019 r. wszystkie niespłacone kwoty główne, wraz z odsetkami z tytułu dokumentów finansowania w rozumieniu umowy o finansowanie staną się wymagalne,

E. spółka zobowiązała się, że do dnia 20 sierpnia 2019 r. przedstawione zostaną przez inwestora branżowego parametry i warunki dokapitalizowania spółki a do dnia 30 sierpnia 2019 r., spółka uzgodni z bankami oraz ubezpieczycielami długoterminową strukturę finansowania (termsheet) obejmującą zarówno dług jak i dokapitalizowanie, przy czym brak realizacji każdego z powyższych zobowiązań stanowi każdorazowo zdarzenie uzasadniające rozwiązanie umowy, zgodnie z definicją takiego zdarzenia określonego w umowie o finansowanie" - czytamy w komunikacie.

Zawarcie powyższej umowy jest kolejnym etapem realizacji przez zarząd postanowień umowy o finansowanie, której celem jest uzgodnienie z bankami oraz ubezpieczycielami zasad finansowania spółki w perspektywie krótko- i długoterminowej nie później niż we wrześniu 2019 r., podsumowano.

Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 763,5 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem