Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Mex Polska zawarł z Grupą Żywiec umowę o współpracy, która dotyczy sprzedaży piw Grupy Żywiec w lokalach Mex Polska. Szacunkowa wartość umowy wynosi 16 mln zł, a jej ostateczna wartość zależna będzie od wolumenu zakupionego piwa, podała spółka.

Liczba akcji zaoferowanych do nabycia w ramach zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji MCI Capital wyniosła łącznie 5 383 583, podała spółka.

Spółka Pekabex Bet z grupy kapitałowej Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex podpisała z Prologis Poland REIT umowę na realizację budynku magazynowego wraz z systemem dróg i placów oraz infrastrukturą techniczną w ramach inwestycji o nazwie "DC1 w Prologis Park Ruda Śląska", podał Pekabex.

Grupa Energa wybrała Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU, należące do Grupy PZU na spółkę zarządzającą pracowniczym planem kapitałowym (PPK), podała Grupa Energa.

Budimex rozpoczął prace na budowie autostrady A1 na odcinku węzeł Rząsawa - węzeł Blachownia (obwodnica Częstochowy), podała spółka. Wartość umowy to 353,17 mln zł netto.

Kruk podjął decyzję w sprawie emisji obligacji serii AJ1 w ramach VI Programu Emisji Obligacji Publicznych oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji tych obligacji, podała spółka. Emisja obejmie nie więcej niż 250 tys. obligacji o łącznej wartości nominalnej do 25 mln zł , z terminem wykupu przypadającym na 2 września 2024 r.

Jest jeszcze zbyt wcześnie, by oceniać, czy uruchomiony w lutym Segment Prime na rynku Catalyst jest sukcesem czy nie, uważa wiceprezes Giełdy Papieów Wartościowych (GPW) Jacek Fotek. Zarząd GPW widzi też ożywienie na rynku obligacji korporacyjnych i liczy na duże emisje w niedalekiej przyszłości.

ING Bank Śląski planuje zaliczyć 70% zysku netto osiągniętego w I połowie tego roku do kapitału własnego, poinformowała wiceprezes Bożena Graczyk.

Idea Bank otrzymał dziś decyzję Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), w której Urząd stwierdził, że bank wprowadzał konsumentów w błąd podczas sprzedaży obligacji korporacyjnych GetBack. Po zapoznaniu się z treścią tego dokumentu zostanie podjęta decyzja co do ewentualnych dalszych kroków, podał bank w oświadczeniu przesłanym ISBnews.

Polska Agencja Ratingowa (PAR), po odmowie rejestracji przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), chce w sierpniu podjąć decyzję co do dalszego postępowania, wynika z wypowiedzi prezesa Wojciecha Lipki. Według niego, podjęte przez PAR zmiany w statucie są wystarczające dla zagwarantowania niezależności ocen ratingowych, ale ESMA nie zdążyła uwzględnić ich w swojej decyzji.

PKO Bank Polski (PKO BP) wdrożył kolejne rozwiązanie e-Windykacja dla małych i średnich firm ułatwiające im prowadzenie biznesu, podał bank. Narzędzie opracowane przez startup Vindicat pozwala firmom na samodzielne monitorowanie płatności i efektywne odzyskiwanie należności z niezapłaconych faktur. Vindicat znalazł się w gronie startupów, które zdecydowały się rozwijać pod skrzydłami Let's Fintech with PKO Bank Polski.

Mennica Polska złożyła wniosek o pozwolenie na budowę kolejnego etapu projektu 'Bulwary Praskie' w Warszawie, obejmującego 9 budynków, mieszczących około 800 mieszkań, poinformował prezes spółki Grzegorz Zambrzycki.

Wytypowany przez Golub GetHouse potencjalny oferent za zakup kompleksu biurowego Mennica Legacy Tower rozpoczął proces due diligence projektu, poinformował prezes Mennicy Polskiej Grzegorz Zambrzycki. Według niego, wiążąca oferta może zostać złożona "w okolicach września".

Alior Bank jako pierwszy z polskich banków udzielił kredytu z gwarancją "Kreatywna Europa" oferowaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego, poinformowały banki we wspólnym komunikacie. Z gwarancji mogą skorzystać małe i średnie firmy z tzw. sektorów kreatywnych oraz sektora kultury. Pierwszym klientem Alior Banku, który zdecydował się na kredyt z tą formą zabezpieczenia, jest firma Anshar Studios, producent gier wideo.

mBank planuje emisję obligacji podporządkowanych jesienią tego roku, poinformował prezes Cezary Stypułkowski.

mBank oczekuje wysokiego jednocyfrowego wzrostu kredytów w dalszej części roku i lekkiego wzrostu marży odsekowej netto. Bank nie zamierza zwiększać swojego udziału w rynku kredytów kosztem marży odsetkowej netto, poinformował wiceprezes Andreas Boeger podczas konferencji prasowej.

Oferta Mostostalu Warszawa, warta 36,29 mln zł brutto, została wybrana przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH) jako najkorzystniejsza w postępowaniu pn. "Budowa budynku dla Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie KC - zp. 272 - 400/19", podał Mostostal.

mBank oczekuje, że efekty wprowadzenia zmian w taryfie opłat i prowizji, które zaczną obowiązywać pd 19 sierpnia będą miały częściowy wpływ na wyniki w 2019 roku, poinformował prezes Cezary Stypułkowski.

mBank podtrzymuje ambicję osiągnięcia wyniku za 2019 rok wyższego od ubiegłorocznego, poinformował prezes Cezary Stypułkowski.

Stalexport Autostrady odnotował 35,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2019 r. wobec 91,21 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Medinice pozyskało w ofercie prywatnej akcji 7,4 mln zł, podała spółka. Inwestorom zaoferowano 986 667 szt. akcji. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na rozwój innowacyjnych technologii medycznych z obszaru kardiologii i kardiochirurgii.

Sąd Okręgowy w Poznaniu stwierdził nieważność uchwały nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Enei z 24 września 2018 roku w sprawie wyrażenia kierunkowej zgody na przystąpienie do etapu budowy w ramach projektu Ostrołęka C z powództwa akcjonariusza - ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, podała spółka.

Polimex-Mostostal złożył wniosek do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad Energomontaż-Północ Bełchatów (EPB), podał Urząd.

BSC Drukarnia Opakowań uruchomiła pierwszą linię produkcyjną w nowej fabryce i spodziewa się, że po oddaniu kolejnych moce produkcyjne zwiększą się o 40 - 60% do końca 2021 r., poinformował wiceprezes Andrzej Baranowski. Z jego słów wynika, że spółka rozważa kolejną inwestycję i analizuje możliwość zakupu działki inwestycyjnej typu greenfield.

BSC Drukarnia Opakowań chciałaby zwiększyć udział segmentu farmaceutycznego w strukturze sprzedaży swoich produktów, poinformował wiceprezes Andrzej Baranowski. Spółka liczy także, że będzie beneficjentem ekologicznego trendu w branży opakowań, polegającego na rezygnacji z plastiku na rzecz papieru czy tektury.

BSC Drukarnia Opakowań podtrzymuje cel dwucyfrowego wzrostu przychodów w 2019 r., poinformował wiceprezes Andrzej Baranowski.

Orbis odnotował 98,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 219,28 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

FBSerwis z grupy Budimeksu zwiększył przychody ze sprzedaży o 36% r/r do 224 mln zł w I poł. 2019 r., poprawił rentowność i odnotował 10,31 mln zł zysku netto na poziomie skonsolidowanym, poinformował prezes Artur Pielech. Jednocześnie podtrzymał plan wypracowania 400 mln zł przychodów w 2019 r.

Elektrobudowa zawarła z następującymi bankami: Bank Handlowy w Warszawie, mBank, ING Bank Śląski, Haitong Bank, BNP Paribas Bank Polska oraz ubezpieczycielami: Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń, Korporacją Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, TUiR Allianz Polska, Towarzystwem Ubezpieczeń Euler Hermes i AXA Ubezpieczenia Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji umowę zmieniającą do umowy w sprawie finansowania działalności spółki z 28 maja 2019 r., podała Elektrobudowa.

Pomimo panującego strachu na rynku, toczącej się wojny handlowej między Stanami Zjednoczonymi a

Chinami, spółki z segmentu dóbr luksusowych zaskakują dobrymi wynikami. W kolejnych latach chińscy konsumenci w dalszym ciągu będą zwiększać wydatki na dobra luksusowe i utrzymywać wiodącą rolę w rozwoju światowego rynku luxury, uważa Paulina Brandstätter, zarządzająca funduszami w Skarbiec TFI.

MCI Capital (MCI) wniosło skargę kasacyjną od wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 18 września 2018 r. w części oddalającej powództwo MCI, tj. co do kwoty 26 631 829 zł wraz z odsetkami ustawowymi.

Dekpol Inwestycje Sol Marina (spółka celowa pośrednio zależna od Dekpolu, zawiązana w celu realizacji inwestycji deweloperskiej Sol Marina w Wiślince) zawarł umowę przyrzeczoną nabycia nieruchomości gruntowej o łącznej powierzchni ok. 9,3 ha położonej w miejscowości Wiślinka, podał Dekpol. Na nieruchomości planowana jest realizacja projektu deweloperskiego obejmującego wybudowanie ok. 350 lokali.

X-Trade Brokers Dom Maklerski (XTB) miał 5,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2019 r. wobec 100,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując wstępne dane. Przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 88,8 mln zł wobec 197,9 mln zł rok wcześniej.

Mennica Polska odnotowała 6,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 20,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

mBank odnotował 331,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 293,3 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Wolumen kredytów ING Banku Śląskiego wzrósł o 16% w skali roku do 111,5 mld zł na koniec II kw. 2019 r. Udział kredytów nieregularnych (w etapie 3) wyniósł 2,8% w I kw. br. wobec 3% rok wcześniej, podał bank w prezentacji wynikowej.

ING Bank Śląski odnotował 470,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 372,7 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Action zawarł z częścią wierzycieli spółki pisemne porozumienie, na podstawie którego uzgodniona została treść propozycji układowych mających być wyłącznym przedmiotem głosowania nad układem, podała spółka.

EEC Magenta, największy w Polsce fundusz corporate venture capital, zainwestował 13 mln zł w firmę Reliability Solutions (RS) specjalizującą się w przewidywaniu i minimalizowaniu skutków awarii, podał Tauron. W przypadku Taurona rozwiązania RS posłużą poprawie efektywności technicznej i ekonomicznej kluczowych jednostek wytwórczych. To pierwsza inwestycja funduszu EEC Magenta zbudowanego przez Tauron, PFR Ventures, NCBR oraz EEC Ventures.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) odnotowała 42,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2019 r. wobec 79,03 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem