Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 02.08.2019 (ISBnews) - Zarząd Elektrobudowy zdecydował o podjęciu czynności zmierzających do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, w porządku obrad którego zamieszczony zostanie punkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji w przedziale od 32% do 66% udziału w podwyższonym o przedmiotową emisję kapitale zakładowym, skierowanej do inwestorów branżowych lub finansowych (w tym dotychczasowych akcjonariuszy), podała spółka w raporcie bieżącym.

W osobnym komunikacie Elektrobudowa podała, że 31 lipca podpisała umowę zmieniającą do umowy z instytucjami finansującymi działalność spółki w sprawie finansowania (umowa standstill), obowiązującą obecnie do 17 września br. Na mocy tej umowy Elektrobudowa zobowiązała się, że do 20 sierpnia br. potencjalny inwestor przedstawi parametry i warunki dokapitalizowania, a do 30 sierpnia br. spółka uzgodni z bankami i ubezpieczycielami długoterminową strukturę finansowania.

"Do umowy zmieniającej 31 lipca br. przystąpiły lub złożyły stosowne oświadczenie wszystkie instytucje finansujące, tj. banki: Bank Handlowy, mBank, ING Bank Śląski, Haitong Bank, BNP Paribas Polska oraz ubezpieczyciele: Vienna Insurance Group, PZU, KUKE, TUiR Allianz Polska, Euler Hermes i AXA Ubezpieczenia TUiR. Banki PKO BP i PEKAO oraz ubezpieczyciele Generali i Wiener posiadają ze spółką odrębne porozumienia. Pierwotna umowa standstill obejmowała wszystkie powyżej wskazane instytucje finansujące i została zawarta 28 maja br., najpierw z bankami, a w kolejnych turach przystąpili do niej również ubezpieczyciele" - czytamy w komunikacie.

Spółka przypomniała także, że 26 lipca zarząd (po analizie sytuacji finansowej spółki oraz uwarunkowań finansowych, w tym potencjału wsparcia ze strony instytucji obecnie finansujących spółkę, a także podmiotów spoza tego grona) podjął decyzję o kontynuacji analiz wybranych opcji finansowania, w tym: przeprowadzenia emisji akcji, zgodnie z uchwałami zwyczajnego walnego zgromadzenia z 13 czerwca br., rozpoczęcia procesu pozyskania inwestora branżowego i przeprowadzenia kolejnej emisji akcji skierowanej do niego, pozyskania finansowania dłużnego oraz podjęcia działań w obszarze uzyskania wolnych limitów gwarancyjnych na satysfakcjonującym poziomie.

W wyniku tych analiz zarząd Elektrobudowy zdecydował 1 sierpnia o zamiarze zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, w porządku którego znajdzie się punkt dotyczący podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji w przedziale od 32 do 66% udziału w podwyższonym o tę emisję kapitale zakładowym.

"Jesteśmy zainteresowani przeprowadzeniem sprawnego i transparentnego procesu, biorącego oczywiście pod uwagę interes dotychczasowych akcjonariuszy. Nową emisję akcji serii F planujemy skierować do inwestora lub inwestorów branżowych lub finansowych. Emisja akcji serii F do 66% podwyższonego kapitału zakładowego jest jedną z dostępnych opcji finansowania działalności spółki. Nadzwyczajne walne zgromadzenie zostanie zwołane w najbliższym czasie, a w projektach uchwał znajdą się dodatkowe szczegóły na temat planowanej nowej emisji akcji. Podejmowane przez nas działania stanowią konsekwentną realizację, uzgodnionego z interesariuszami, planu stabilizacji finansowej spółki" - powiedział prezes Jacek Podgórski, cytowany w materiale.

Elektrobudowa równolegle prowadzi prace związane z realizacją uchwały ZWZ z 13 czerwca br., dotyczącej emisji akcji serii E do 20% kapitału zakładowego. ZWZ Elektrobudowy podjęło wówczas uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 20% istniejącego kapitału, czyli do 1 899 040 zł, poprzez emisję do 949 520 nowych akcji serii E. Cena emisyjna akcji zostanie ustalona przez radę nadzorczą spółki i nie może być niższa więcej niż o 5% od średniej ceny z jednego miesiąca poprzedzającego dzień rozpoczęcia budowy księgi popytu. Emisja akcji serii E zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej wyłącznie do wybranych inwestorów, którzy zostali wskazani przez zarząd spółki, z zachowaniem prawa pierwszeństwa. Możliwość skorzystania z prawa pierwszeństwa w objęciu akcji mają inwestorzy posiadający co najmniej 0,5% głosów w spółce na dzień 31 lipca 2019 r., przypomniano.

"Pozyskane z obu emisji środki pozwolą zwiększyć niezbędny kapitał obrotowy, konieczny do płynnego finansowania bieżącej działalności, ustabilizowania współpracy z dostawcami i podwykonawcami oraz poprawią wskaźniki płynności, co jest oczekiwane przez otoczenie spółki. Środki z emisji pozwolą także zwiększyć potencjał spółki w pozyskiwaniu nowych wyselekcjonowanych kontraktów z satysfakcjonującymi marżami. Jesteśmy w kontakcie z interesariuszami spółki. Uzgadniamy z nimi optymalną dla wszystkich stron strukturę finansowania, a planowane emisje akcji są jednym z elementów uzgodnień z instytucjami finansującymi. Prowadząc rozmowy widzimy wśród naszych partnerów zrozumienie i chęć współpracy, czego przykładem jest kolejne porozumienie z instytucjami finansującymi. Wszyscy działamy w przekonaniu, że Elektrobudowa jest cennym aktywem o unikalnych w naszym regionie kompetencjach i mimo obecnych zawirowań zdołamy wypracować rozwiązanie, które pozwoli na przywrócenie spółce stabilności finansowej" - podsumował Podgórski.

Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 763,5 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem