Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Wittchena wyniosły 23,8 mln zł w lipcu 2019 r. i były wyższe o 22% w skali roku, poinformowała spółka.

Rada nadzorcza Alior Banku, zgodnie z wnioskiem zarządu, wyraziła zgodę na otwarcie Wieloletniego Programu Emisji Obligacji oraz upoważniła zarząd do wielokrotnego zaciągania zobowiązań finansowych w ramach Programu w drodze emisji niezabezpieczonych obligacji, w tym obligacji podporządkowanych, podał bank. Łączna wartość nominalna obligacji nie przekroczy 5 mld zł.

Awbud w efekcie złożonego pozwu przeciwko Medico-Investment uzyskał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, wydany przez Sąd Okręgowy w Częstochowie, zgodnie z którym pozwany podmiot został zobowiązany do zapłaty ponad 15,45 mln zł na rzecz Awbud, podała spółka. Kwota dotyczy rozliczenia należności wynikających z kontraktu zawartego w 2015 roku na kwotę ponad 58 mln zł, zgodnie z którym Awbud zrealizował w formule generalnego wykonawstwa budynek Wrocławskiego Centrum Rehabilitacji i Medycyny Sportowej - Vratislavia Medica.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży VRG (d. Vistula Group) osiągnięte w lipcu br. wyniosły ok. 85 mln zł i były wyższe o ok. 35,1% w skali roku, podała spółka. W okresie styczeń-lipiec 2019 r. wartość przychodów ze sprzedaży wyniosła ok. 569,6 mln zł i była wyższa o ok. 36,8% r/r.

Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok w sprawie z powództwa spółki zależnej Mostostalu Zabrze - Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych (PRInż) przeciwko Skarbowi Państwa Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad (SP GDDKiA) o zapłatę dodatkowego wynagrodzenia z tytułu umowy dotyczącej realizacji budowy odcinka autostrady A4 (odcinek Gliwice - Katowice, pododcinek: Batorego - Mikołowska) zgodnie z umową z 28 września 1998 r., podał Mostostal. Zgodnie z wyrokiem, sąd zasądził od SP GDDKiA na rzecz PRInż kwotę 7 095 160,24 zł wraz z odsetkami umownymi w wysokości 2,05163% od dnia 14 kwietnia 2004 r. do dnia zapłaty.

Unimot prognozuje po aktualizacji 46,2 mln zł skonsolidowanej skorygowanej EBITDA w 2019 r. wobec 34 mln zł dotychczas, podała spółka.

Unimot miał 1 009,1 mln zł skonsolidowanych przychodów ogółem w II kw. 2019 r., 15,1 mln zł EBITDA i 16,6 mln zł skorygowanej EBITDA (zysk EBITDA skorygowany o szacunkową wycenę zapas obowiązkowego paliw płynnych i gazowych oraz zdarzenia jednorazowe), podała spółka, powołując się na wstępne dane. Porównywalne, przekształcone dane skonsolidowane za II kwartał 2018 r. wynoszą odpowiednio 843,9 mln zł, -4,6 mln zł i -1,4 mln zł.

7Levels miało 642 tys. zł przychodów ze sprzedaży w II kw. 2019 r. (w porównaniu do I kw. 2019 r. wzrost o 92% oraz o 163% wobec II kw. 2018 r.) i 54 tys. zł straty netto (w I kw. 2019 r. wynik netto wyniósł -140 tys. zł natomiast w II kw. 2018 r. równy był -275 tys. zł), podała spółka, powołując się na wstępne dane.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Auto Partner wyniosły 139,6 mln zł w lipcu br., co oznacza wzrost o 36,13% r/r, podała spółka.

Wstępna wielkość przychodów ze sprzedaży netto osiągniętych przez Oponeo.pl w lipcu 2019 r. wyniosła 46,11 mln zł, co oznacza wzrost o 18% w stosunku do przychodów osiągniętych w lipcu 2018 roku (39,11 mln zł), podała spółka.

Przychody TIM wzrosły o 8,4% r/r do 72,11 mln zł w lipcu 2019 r., podała spółka, prezentując wstępne dane. W okresie styczeń-lipiec przychody wzrosły o 6,8% r/r do 452,18 mln zł.

Rada nadzorcza Famuru pozytywnie zaopiniowała decyzję o wszczęciu i przeprowadzeniu procedury przetargowej, zmierzającej do wyłonienia nabywcy wszystkich udziałów spółki zależnej De Estate sp. z o.o. (SPV), a tym samym na kontynuacji procesu dezinwestycji nieruchomości zbędnych do prowadzenia działalności operacyjnej, podała spółka.

Oferta Elektrotimu, warta łącznie 15,46 mln zł brutto, została wybrana przez Tauron Dystrybucję jako najkorzystniejsza w postępowaniu na rozbudowę infrastruktury technicznej Systemu Łączności Dyspozytorskiej na obszarze Tauron Dystrybucja Oddział we Wrocławiu (pierwsze zamówienie) oraz na obszarze Tauron Dystrybucja Oddział w Tarnowie (drugie zamówienie), podał Mostostal.

(ISBnews) -

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.