Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 06.08.2019 (ISBnews) - Akcja kredytowa Alior Banku wzrosła o 8% (2,42 mld zł) w skali roku do 56,66 mld zł na koniec I poł. 2019 r. Bank wprowadził zmiany w polityce kredytowej klienta biznesowego, co pozwoli obniżyć koszt ryzyka w tym segmencie w kolejnych kwartałach, podał bank.

Wzrost akcji kredytowej brutto wyniósł 2,8 mld zł r/r, wobec 5 mld zł zawartych w celach strategicznych na ten rok.

Wolumen kredytów detalicznych wzrósł o 7% r/r do 30,39 mld zł, zaś kredytów biznesowych zwiększył się o 9% r/r do 26,27 mld zł na koniec czerwca 2019 r.

"Główną pozycją portfela kredytowego segmentu detalicznego były kredyty konsumpcyjne, operacyjne oraz consumer finance, których wolumen osiągnął prawie 18,3 mld zł (wzrost o 3,4%). Stanowiły one 60% wszystkich kredytów i pożyczek udzielonych klientom detalicznym oraz jednocześnie 32,2% całego portfela należności klientowskich. Drugą pozycją o największym udziale w portfelu kredytowym segmentu detalicznego (38%) były kredyty na nieruchomości mieszkaniowe oraz kredyty hipoteczne, których łączny wolumen na koniec I półrocza 2019 r. wyniósł 11,5 mld zł (łączny przyrost o 3,3%)" - czytamy w sprawozdaniu.

"Wzrosła sprzedaż pożyczki gotówkowej. W II kwartale 2019 r. wyniosła 2,01 mld zł, podczas gdy w analogicznym okresie 2018 r. było to 1,81 mld zł, co daje przyrost o 11%. Co więcej, na stabilnym poziomie utrzymuje się nowa sprzedaż kredytów dla segmentu mikroprzedsiębiorstw. W I półroczu 2019 r. osiągnęła ona 0,72 mld zł, a rok wcześniej oscylowała wokół 0,74 mld zł. Wśród klientów biznesowych rośnie popularność kredytów z gwarancjami Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Nowa akcja kredytowa dla mikroprzedsiębiorców miała w II kwartale 2019 r. zabezpieczenie gwarancjami BGK wynoszące 90%, podczas gdy w tym samym okresie 2018 r. było to 59%" - podał bank w komunikacie.

Sprzedaż pożyczki gotówkowej w kanałach zdalnych zwiększyła się o 43% ? z 253 mln zł w II kwartale 2018 r. do 362 mln zł w analogicznym okresie 2019 r. Wzrosła także liczba rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz kont oszczędnościowych otwieranych online przez klientów indywidualnych. Ich sprzedaż w II kwartale 2019 r. kształtowała się na poziomie 14,5 tys. wobec 12,3 tys. w tym samym okresie 2018 r., co stanowi przyrost o 18%, podano także.

Udział kredytów z utratą wartości w segmencie klientów indywidualnych wyniósł 8,76%, zaś w segmencie klientów biznesowych 16,21% na koniec II kw. br. wobec 8,5% i 13,48% rok wcześniej.

Poziom wyniku z odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości i rezerw wyniósł w I półroczu 2019 r. 777,3 mln zł w porównaniu z wynikiem 482,8 mln zł w I półroczu 2018 r., co oznacza wzrost o 61% . W efekcie w I półroczu 2019 r. wynik z rezerw liczony w relacji do średniego salda należności od klientów brutto (współczynnik kosztów ryzyka) odnotował w ujęciu rok do roku wzrost z 1,7% do 2,6%.

Koszt ryzyka w segmencie klientów biznesowych wyniósł 5,21% zaś segmencie klientów indywidualnych 1,55% na koniec II kw. 2019 r. wobec odpowiednio 1,94% i 1,49% rok wcześniej.

Bank poinformował, że wprowadził zmiany w polityce kredytowej klienta biznesowego, co pozwoli aktywnie rosnąć w preferowanych segmentach rynku przy jednoczesnym zmniejszeniu poziomu ryzyka. Wzmocnił także kompetencje zarządcze i specjalistyczne w wybranych departamentach. Dodatkowo wdrożył wzmożoną kontrolę jakości procesów oraz dostosował struktury obszaru ryzyka do obszarów biznesowych.

"Usprawniamy procesy kredytowe, podchodząc bardziej rygorystycznie do limitów koncentracji oraz kryteriów oceny klienta, inwestycji, zabezpieczeń i zdolności kredytowej. Wprowadziliśmy ciągły monitoring udzielonych kredytów, przyspieszamy także czas reakcji monitoringu interwencyjnego. Udrażniamy procesy restrukturyzacji i windykacji ? zarówno na poziomie systemów IT, jak i obsługi prawnej. Niebawem zobaczymy pierwsze efekty tych zmian ? koszty ryzyka w segmencie klienta biznesowego będą spadać w kolejnych kwartałach" - powiedział prezes Krzysztof Bachta, cytowany w komunikacie.

Bank podał także, że jakość ekspozycji w strategicznych segmentach (pożyczka oraz mikro) ulega systematycznej poprawie od 3 lat. Plan na 2019 zakłada utrzymanie tego pozytywnego trendu tj. optymalizację zarządzania ryzykiem na każdym etapie procesu kredytowego.

Depozyty ogółem wzrosły o 9% w skali roku do 64,89 mld zł na koniec czerwca, w tym depozyty detaliczne wzrosły o 16% r.r do 45,42 mld zł, zaś depozyty segmentu biznesowego spadły o 4% r/r do 19,46 mld zł.

Alior podał, że konsekwentnie rozszerza współpracę z Grupą PZU. Sprzedaż produktów ubezpieczeniowych i inwestycyjnych Grupy PZU w Banku w I półroczu 2019 r. wzrosła o ponad 120% w skali roku, a sprzedaż w pierwszych sześciu miesiącach bieżącego roku osiągnęła blisko 80% wyniku za cały 2018 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.