Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 09.08.2019 (ISBnews) - Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych odnotowało 4,39 mln zł jednostkowego zysku netto w I poł. 2019 r. wobec 11,88 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 5,64 mln zł wobec 14,24 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 26,57 mln zł w I poł. 2019 r. wobec 47,04 mln zł rok wcześniej.

"Największy udział w przychodach netto ze sprzedaży miała opłata stała za zarządzanie, liczona od wartości aktywów, która była równa 26,3 mln zł. Rok wcześniej była to kwota 45,1 mln zł. Opłata zmienna za zarządzanie funduszami, za wyjątkiem opłaty pobranej w trakcie okresu sprawozdawczego dotyczącej Quercus Multistrategy FIZ, w wysokości 16,8 tys. zł, nie została ujęta w przychodach. Znacznie niższa baza aktywów pod zarządzaniem w I połowie 2019 r. oraz niewielkie obniżenie poziomu opłat w niektórych funduszach, wpłynęły na pogorszenie wyników finansowych Quercus TFI S.A. Przychody netto ze sprzedaży za I półrocze 2019 r. osiągnęły poziom 26,6 mln zł (47 mln zł w I półroczu 2018 r.). Niższe przychody ze sprzedaży przełożyły się na niższy niż w poprzednim półroczu wynik finansowy netto 4,4 mln zł (11,9 mln zł w I połowie 2018 r.)" - czytamy w sprawozdaniu.

"Na nasze wyniki w I półroczu największy wpływ miała niższa o 40% r/r baza aktywów pod zarządzaniem. W samym I półroczu aktywa były już stabilne i wyniosły 2,469 mld zł na koniec okresu. Najważniejszy jest jednak inny aspekt ? poprawa wyników inwestycyjnych naszych funduszy. I półrocze było pod tym względem udane. Najwyższe stopy zwrotu osiągnęły: Quercus Global Growth +16,60%, Acer Aggressive FIZ +12,33%, i Quercus Agresywny +8,00%. Największy fundusz Quercus Ochrony Kapitału zyskał solidne +1,14%. Ponadto wyróżnić można nasze nowe fundusze dłużne ? Quercus Obligacji Skarbowych +2,68% i Quercus Dłużny Krótkoterminowy +1,71%. Dzięki solidnym wynikom inwestycyjnym potencjalna opłata zmienna wyniosła 4,5 mln zł. Nie jest ona jeszcze uwzględniona w raportowanych wynikach finansowych, będzie rozliczona na koniec roku." - powiedział wiceprezes, dyrektor departamentu operacyjnego Piotr Płuska, cytowany w komunikacie.

Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.