Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

Warszawa, 09.08.2019 (ISBnews) - Elektrobudowa prowadzi rozmowy z branżowymi inwestorami strategicznymi w związku z planowaną emisją akcji serii F, poinformował prezes Jacek Podgórski. Akcjonariusze spółki zdecydują na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, zwołanym na 4 września br., o powzięciu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 22,11 mln zł poprzez emisję akcji zwykłych serii F.

"Nową emisję serii F kierujemy zarówno do szeroko rozumianych zewnętrznych inwestorów strategicznych jak i do obecnych akcjonariuszy. Zarząd spółki prowadzi już rozmowy z wyselekcjonowanymi branżowymi inwestorami strategicznymi, o czym informowaliśmy rynek. Emisja akcji serii F oraz równolegle prowadzona emisja akcji serii E pozwolą spółce zwiększyć niezbędny kapitał obrotowy i poprawić płynność" - powiedział Podgórski, cytowany w komunikacie.

Równolegle z planowaną emisją akcji serii F Elektrobudowa prowadzi prace związane z realizacją uchwały walnego zgromadzenia z 13 czerwca br., dotyczącej emisji akcji serii E do 20% kapitału zakładowego. Emisja akcji serii E zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej wyłącznie do wybranych, wskazanych przez zarząd, inwestorów. Możliwość skorzystania z prawa pierwszeństwa w objęciu akcji mają inwestorzy, którzy posiadali co najmniej 0,5% głosów w spółce na 31 lipca 2019 r.

Równocześnie, obok nowych emisji akcji, spółka kontynuuje działania zmierzające do poprawienia sytuacji finansowej.

"Prowadzimy wielotorowe działania. Obok emisji akcji koncentrujemy się m.in. na rozmowach z instytucjami finansującymi: bankami oraz ubezpieczycielami. Wydłużyliśmy do 17 września br. umowę standstill. Do końca sierpnia określimy ramy długoterminowego finansowania spółki. Wypracowanie docelowej, długofalowej struktury finansowania pozwoli Elektrobudowie pozyskać m.in. dostęp do gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych niezbędnych do realizacji kontraktów oraz kredytów obrotowych" - wskazał prezes.

"Rozmawiamy także z PKN Orlen w sprawie rozliczenia kontraktu budowy instalacji metatezy. Naszym celem jest doprowadzenie do polubownego i całościowego rozstrzygnięcia. Zakładamy, że wszystkie te prowadzone kompleksowo działania pozwolą nam nie tylko ustabilizować sytuację finansową spółki, ale i odbudować, a następnie wzmocnić jej pozycję rynkową" - podsumował.

Akcjonariusze Elektrobudowy zdecydują na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, zwołanym na 4 września br., o powzięciu uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 22,11 mln zł poprzez emisję akcji zwykłych serii F z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 763,5 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie

Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi

Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich. Zrezygnować możesz w każdej chwili.